Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet30.10.2019

Finländarna är osäkra om hur de ska agera vid en älgkollision – läs specialisternas råd

November är en hektisk tid med tanke på älg- och vitsvanshjortkollisioner. Enligt en enkät bedömer mindre än hälften av de finländska bilisterna att de skulle kunna agera korrekt om de råkade ut för en älg- eller hjortkollision. De jägare som dejourerar i fall av djurkollisioner sover inte hela nätter under november särskilt inte i de områden där det finns mest hjortdjur.Jämför och köp

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är över 50 procent av de finländska bilisterna osäkra om hur de ska agera vid en älg- och hjortkollision. 11 procent av de finländska bilisterna berättar att de någon gång har råkat ut för en kollision med ett hjortdjur.

- Många är osäkra om vad de ska göra på olycksplatsen och ett eventuellt skadat hjortdjur utgör en helt egen utmaningsfaktor. Det viktigaste på en djurkollisionsplats är att förebygga att ytterligare olyckor inträffar, att hjälpa skadade och att tillkalla hjälp, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

På basis av resultaten i enkäten Vardagsgranskning är det vanligt att man ser djur i vägtrafiken. Majoriteten av finländarna berättar att de inom de två-tre senaste åren har sett en älg eller ett hjortdjur i trafiken.

Jourhavande jägare har bråttom i november – övergången till vintertid inverkar

De flesta viltolyckorna inträffar under den här tiden på året. I november ifjol registrerades mer än 2 000 viltolyckor, dvs. i huvudsak kollisioner med älgar, hjort- eller rådjur. Detta är en sjättedel av fjolårets över 12 000 viltolyckor.

- November är värsta månaden för hjortkollisioner. Hjortarnas brunstperiod får djuren i rörelse. På grund av övergången till vintertid infaller morgon- och kvällsskymningen under den tid då de flesta åker till eller från jobbet vilket också ökar antalet hjortolyckor, berättar Reima Laaja som är viltplanerare på Finlands viltcentral.

På basis av anmälan från kollisionsplatsen bedömer jourhavande på nödcentralen behovet av räddningsåtgärder och om polisen behövs på platsen. Samtidigt sprids information till jägare som utför storviltsassistans på talko i olika delar av Finland. De vanligaste storviltsassistansuppdragen är att vid en kollision spåra upp skadade hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin samt att jaga bort stora rovdjur från tätbebyggelse.

- Förra året registrerades mer än 13 000 storviltsassistansuppdrag. Hjortdjurskollisioner inträffar sällan dagtid. Jourhavande jägare sover sällan hela nätter under denna tid på året på hjortrika områden i sydvästra Finland, eftersom larmen om hjort- eller älgkollisioner ofta kommer på kvällen eller tidigt på morgonen. Därför är det viktigt att märka ut kollisionsplatsen tydligt, så att jägarna kan utföra sitt jobb snabbt och enkelt, säger Laaja.

Gör så här om du råkar ut för en djurkollision

1) Varna övriga trafikanter och förebygg ytterligare olyckor. Varna övriga trafikanter genom att använda varningsblinkers och placera ut en varningstriangel på 200-300 meters håll från olycksplatsen på den sida av vägen som är utsatt för olyckor. Flytta om möjligt ditt fordon till vägkanten. Kom ihåg din egen säkerhet: använd reflexväst och ficklampa.

2) Sköt om de skadade enligt din kunskap och förmåga. Vid behov flyttar du skadade i säkerhet. Börja livräddande första hjälpen genom att säkerställa dig om patientens andning och blodcirkulation.

3) Ring 112 för hjälp. En viltkollision, där den andra parten är ett hjortdjur, vildsvin eller stort rovdjur (björn, varg, lodjur eller järv) ska alltid polisanmälas. Anmälan görs genom att ringa till allmänna nödnumret 112. Det lönar sig att ladda ner applikationen 112 Suomi till telefonen, varvid jourhavande på nödcentralen direkt kan se platsen för olyckan.

4) Märk ut olycksplatsen. En kollisionsplats, där ett skadat djur har fortsatt sin färd, måste genast märkas ut, efter att man har varnat övriga trafiken, tagit hand om skadade och olyckan har anmälts till polisen. Platsen märks ut med ett märke för viltolycka eller till exempel med en plastkasse, som du knyter fast vid ett räcke, ett plogmärke, en trädgren eller annat lämpligt ställe på kollisionsplatsen. Man måste kunna upptäcka märkningen när man kör med bil. Att märka ut platsen och en bra platsbeskrivning underlättar ett effektivt efterarbete och gör det lättare att hitta det skadade djuret.

5) Avlivning av ett skadat djur. Om ett villebråd har lämnat skadat på kollisionsplatsen är det tillåtet att avliva det. Den som avlivar djuret måste kunna avliva djuret korrekt för att inte öka djurets lidande. Om du inte själv kan döda djuret ska du vänta tills en SRVA-aktör eller polisen kommer till platsen.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning verkställdes av Kantar TNS 19-26.9.2019. Frågorna besvarades av 1 034 finländare i åldern 15-74 år. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter. Av dem som svarade var 496 finländare som kör bil (kört bil under de 12 senaste månaderna).

Källa: Finlands viltcentral