Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.10.2019

De flesta trafikolyckorna inträffar i städerna - de allvarligaste olyckorna inträffar på landsbygden

Det finns tydliga regionala skillnader i trafikskadornas antal och svårighetsgrad. Det inträffar flest trafikskador i huvudstadsregionen och i andra stora städer. Men de allvarligaste trafikolyckorna inträffar dock i glesbygden. Nio av tio dödsfall för bilister inträffar utanför tätorterna. Ersättningarna som från trafikförsäkringen betalas för personskadorna är i genomsnitt upp till fem gånger högre än ersättningarna för egendomsskadorna i trafiken.Jämför och köp

De regionala skillnaderna i skadestatistiken förklaras bland annat av trafikmängderna och hastigheterna. Det finns mera bilar i städerna och det inträffar till exempel många plåtkrockar på parkeringsplatserna.

När man ser på eurobeloppen för de ersättningar som betalas från trafikförsäkringen inträffar de allvarligaste trafikskadorna dock i regel utanför tätorterna. På landsbygden är avstånden längre och bilarna används för längre landsvägskörningar. Hastigheterna är högre och kollisionerna som inträffar är ofta mera förödande och leder oftare till personskador.

Enligt trafikskyddet inträffar nio av tio dödsfall för bilister och 70 procent av skadefallen utanför tätorterna. Av dem som färdas i personbilar dör cirka 140 och skadas över 3 000 personer varje år.

- Vanliga allvarliga trafikolyckor på landsbygden är kollisioner och avkörningar med hög hastighet. Olyckorna som leder till dödsfall och till allvarliga skador för bilister inträffar på huvudvägarna och på övriga landsvägar, där hastigheterna är högre, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

En trafikolycka kan medföra upp till miljoner euro i ersättningar.

Kroppsskadorna till följd av olycksfallen som inträffar i trafiken ersätts från den lagstadgade trafikförsäkringen. Enligt Trafikförsäkringscentralens riskundersökning var den genomsnittliga ersättningen för personskador i trafiken 12 000 euro i de skador som inträffade under åren 2014-2018.

- Beloppet kan anses högt, eftersom i detta medelvärde ingår en stor mängd mindre skador som till exempel endast leder till ett kontrollbesök hos läkare. En lite allvarligare skada leder alltid minst till försäkringsersättningar på flera tiotusentals euro. De allvarligaste personskadorna leder lätt till ersättningar som uppgår till hundratusentals euro, berättar Nieminen.

Till de största ersättningarna som betalas från trafikförsäkringen ansluter sig arbetsoförmåga till följd av kroppsskador och ersättningarna för dem, vilka betalas under flera årtionden.

- Den lagstadgade trafikförsäkringen har grundats för detta. En vanlig människa som rör sig på vägarna kan inte själv bära risken på hundratusentals euro för eventuella skador som inträffar i trafiken. Den finländska trafikförsäkringen skyddar även fordonsföraren och klassas därför högt även i internationella jämförelser, konstaterar Nieminen.

När man granskar enbart egendomsskador, såsom plåtskador, är trafikförsäkringens ersättningsbelopp måttliga. För dessa betalas enligt riskundersökningen i genomsnitt cirka 2 500 euro. Den vanligaste egendomsskadan som betalas från trafikförsäkringen är en parkeringsplatsskada.