Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi2.10.2019

Av tiotusen euro som sparats i madrassen har inflationen ätit upp hundra euro per år – sparar man på ett konto är förlusten endast lite mindre

Värdet på euron som sparats i madrassen minskar år efter år på grund av inflationen. LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro räknade hur mycket en kontantbesparing på 10 000 euro minskat under olika årtionden. Under de tio senaste åren har utvecklingen vad gäller kontobesparingar varit endast lite bättre.Läs mera

Den allmänna höjningen av prisnivån, det vill säga inflationen, minskar köpkraften. Sparar man pengar i madrassen märker man snart att man för samma peng får mindre produkter eller tjänster än tidigare.

LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro räknade hur mycket köpkraften för tiotusen euro som sparats i madrassen minskat under olika tider. Om man haft euro redan år 1968 skulle inflationen ha minskat köpkraften för 10 000 euro i madrassen till 1 090 euro.

Under de gångna årtiondena har inflationen i Finland varit klart högre än för närvarande och därmed har även köpkraften minskat kraftigare.
Under de senaste åren har inflationsökningen varit nästan alarmerande låg men visst existerar inflationen fortfarande. Från år 2008 har priserna ökat med i genomsnitt 1,2 procent per år. Fram till augusti i år har köpkraften för 10 000 euro därmed minskat med 1 200 euro. Inflationen har minskat köpkraften med över 9 euro per månad och över 100 euro per år.

Att ha pengarna på konto ger inte skydd mot inflation

Nuförtiden är det inte många som sparar sina pengar i ett kassaskåp. Även användningen av kontanter minskar år efter år. Ett eget bankkonto är nästan ett levnadsvillkor för finländarna när det gäller att sköta de dagliga finanserna men många sparar även sina pengar på ett konto.

De extremt låga räntorna har lett till att de flesta banker inte betalar ränta på brukskonton. Ett brukskonto med noll ränta skyddar inte mot inflationen.

-Det finns ett nytt hot mot kontopengar. De ekonomiska utsikterna för euroområdet försämras och den Europeiska centralbanken har reagerat genom att sänka inlåningsräntan för bankernas depositioner i centralbanken och genom att skapa ett graderat inlåningsräntesystem.
De låga räntorna har främjat ekonomin. Samtidigt har de försämrat bankernas lönsamhet. Det kan igen påverka bankernas utlåningsvillighet.

- Idén med ett graderat inlåningsräntesystem är att minska de negativa sidorna av räntesänkningen vilket gör det möjligt att sänka räntorna ytterligare. Om det händer måste bankerna i något skede införa negativa inlåningsräntor även för privathushåll. Hittills har inflationen ätit upp pengarna men framöver kan även en negativ inlåningsränta göra det.

Enligt Nummiaros beräkningar har köpkraften för 10 000 euro som legat på ett brukskonto minskat till 9 090 euro under tio år.
Finländarna har 80 miljarder euro på brukskonton. Att ha pengar på ett konto är nödvändigt för de dagliga finanserna och för eventuella överraskande utgifter. Mest problematiskt är ett nollräntekonto för de som har alla besparingar på kontot.

- Många anser att kontosparande är ett bra sätt om man vill undvika risker. Man tänker att inflationen är en mindre risk än placeringsrisken. Det här stämmer under en kort placeringsperiod men på lång sikt är det tvärtom. På lång sikt är riskfrihet den största risken. Det är ironiskt att en förlust kan upplevas så motbjudande att man via insättningar orsakar sig själv förluster.

Så här sänker du tröskeln för att placera

  1. 1.

    Risksinne. Inflationen är ett lömskt och förödande fenomen som sakta minskar köpkraften. Placeringsrisken har två sidor, nedgångar och uppgångar på marknaderna väger upp varandra. Att acceptera värdefluktuation belönar en långsiktig placerare med avkastning som ökar köpkraften.

  2. 2.

    Rädslan för förlust. Rädslan för förlust och ånger höjer tröskeln för att placera. En placeringsförlust upplevs vara över två gånger olustigare än motsvarande vinst. Börja till exempel med en liten risk; när erfarenheterna och kunskaperna ökar, ökar även risktoleransen. Att diversifiera i olika placeringsslag håller risken i schack.

  3. 3.

    Kontinuitet. Människan har en naturlig fallenhet att hålla fast vid föreställningar och metoder som hon en gång anammat. Kliv modigt över placeringströskeln. Gör kontinuiteten till en fördel genom regelbundet månadssparande varvid du även gynnas av de avkastningsmöjligheter kursfall för med sig.