Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet12.9.2019

Hemmets mest brandfarliga rum är köket och bastun – farligaste hushållsapparaten finns i tvättrummet

Enligt räddningsväsendet i Finland uppstod det sammanlagt 5 317 byggnadsbränder i Finland år 2018. Av dessa var nästan 3 000 bränder i egnahemshus. Största delen av eldsvådorna i hemmen börjar i köket.Bekanta dig och köp

Med tanke på brandsäkerheten är de mest allmänna riskställen i ett hem spisen, ljusen och bastun. På motsvarande sätt är förebyggande åtgärder, en fungerande brandvarnare och aktuella kunskaper i handbrandsläckning de tre mest effektiva metoderna att skydda sig mot bränder.

- En fungerande brandvarnare och aktuella kunskaper i handbrandsläckning är de viktigaste sätten att förbättra brandsäkerheten i det egna hemmet. Var och en av oss borde veta hur man förebygger bränder och hur man ska agera vid ett brandtillbud. Om en brand uppstår i bostaden ska man avlägsna sig inom ett par minuter. Under den tiden hinner inte myndigheten till platsen. Då är det du som är den närmaste hjälpen, säger LokalTapiolas säkerhetschef Sami Sallinen.

Den vanligaste antändningsorsaken i ett hem är matlagning. Dessa bränder kan vanligtvis förebyggas genom att inte lämna mat att stå på spisen för att kokas eller värmas. Det sker dagligen cirka tre bränder i samband med matlagning dvs, cirka tusen per år. Ljus eller annan öppen eld är den andra vanligaste antändningsorsaken i bostäder. Även bastun är ett brandfarligt område. I Finland uppstår årligen cirka 450-500 bastubränder dvs. i praktiken brinner en bastu någonstans i Finland varje dag.

- I Finland brinner i medeltal i åtta hem varje dag. Genom handbrandsläckning sparas årligen ett människoliv, tio invalidiseringar, skador på över 20 miljoner euro och mycket mänskligt lidande. Om människornas kunskaper i handbrandsläckning skulle vara bättre, skulle också förlusterna vara mindre än nu, konstaterar Sallinen.

Fel i elapparater och felaktig användning av elapparater orsakar över tusen byggnadsbränder varje år

Spisen är enligt statistiken riskfaktor nummer ett vid bränder som ansluter sig till hemmets elapparater. Därefter kommer bastuugnen, glödlampor och lysrör. Den vanligaste brandkällan är tvättmaskinerna, medan kylanläggningarna är den andra vanligaste. Hälften av bränderna i kylanläggningarna utvecklas till byggnadsbränder.

Enligt Räddningsinstitutet kan stora hushållsapparater börja brinna, eftersom de förbrukar mycket energi och kan överhettas. Att tvättmaskinen ligger på första plats i statistiken beror troligen på att maskinen vanligtvis befinner sig i badrummet, där också ett frånluftsuttag för ventilationen finns – och där finns inte brandvarnare. Således upptäcker man nödvändigtvis inte genast att tvättmaskinen har börjat brinna.

- Som ett livstrygghetsbolag vill vi öka finländarnas kännedom om brandsäkerhet och förebyggande av skador. Förebyggande av bränder och handbrandsläckning lyckas ofta, om det i hemmet finns tillräckligt med fungerande brandvarnare och utrustning för handbrandsläckning som man kan använda. Vi uppmuntrar alla finländare till att lära sig dessa saker, säger Sallinen.

Utvecklingen av hushållsapparaterna gör att de blir alltmera energieffektiva och elförbrukningen minskar, vilket till all lycka minskar deras överhettning och därmed även deras brandkänslighet. De nuvarande tv-apparaternas andel som orsakare av byggnadsbränder är obetydlig  i jämförelse med tiden när vi hade bildrörs-tv.