Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet26.4.2019

Nästan hälften av finländarna kan tänka sig skaffa el- eller hybridbil – priset och batteriets hållbarhet bekymrar

Bilar med bensinmotor är fortfarande finländarnas favoriter, men laddningsbara hybridbilar eller elbilar som enbart drivs med elektricitet är redan ett alternativ många överväger. LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning visar att priset är ett hinder för många.Jämför och köp

Dessutom för många som drömmer om en elbil eller en hybridbil, skulle en bensinmotor åtminstone ännu i detta skede vara aktuell. Bland dem som bor på landsbygden finns lite mer än genomsnittet sådana som skulle välja en dieseldriven bil. LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen anser att detta är naturligt.

- Det lönar sig att välja bil utgående från det egna användnings- och utrymmesbehovet.    Kör man ofta korta sträckor kan det löna sig att skaffa en laddbar hybridbil eller elbil.  De som kör mycket på motorvägar och långa sträckor väljer i allmänhet bland tre alternativ: bensin, diesel eller gas. För dem som kör mycket och långa sträckor är diesel fortfarande ett bra alternativ, konstaterar Nieminen.

Laddbara hybridbilar intresserar mer än i genomsnitt dem som bor i huvudstadsregionen (55 %). Det finns inga skillnader vad gäller elbilar och hybridbilar mellan kvinnor och män, men bensin-, diesel- eller gasbilar faller männen klart bättre i smaken.

Elbilens pris är ett hinder

Enligt undersökningen verkar det som om finländarna inte har fördomar om bilar som drivs med elektricitet. Köphinder beror mer på frågor som hänför sig till den praktiska användningen. Anskaffningspriset är ett av de mest betydande hindren för att köpa en el- eller hybridbil. Återförsäljningsvärdet anses inte vara en lika stor belastning.

- Den relativt nya lanseringen av elbilar kan för en del vara ett köphinder. Teknologin i anslutning till bilar utvecklas snabbt och några tycker att det är bättre att vänta på en mera utvecklad version. Man kan även bekymra sig över elbilarnas funktion och lämplighet för de finländska förhållanden, säger Nieminen.

Många som svarade på enkäten anser att Finlands klimat sätter gränser för elbilarnas prestanda. Rädslan för minskad räckvidd är ett praktiskt exempel på en sådan begränsning. Batteriernas hållbarhet och möjligheter att ladda dem väcker åtminstone just nu frågor hos respondenterna.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt av Kantar TNS genomfördes 8-14.2.2019. De som svarade på enkäten representerade befolkningen i åldrarna 15–74 år.