Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet21.3.2019

Även nya bilar kan plötsligt krångla – är du förberedd på överraskningar?

Enligt LokalTapiolas statistik är ett av de vanligaste skadefallen när man kör att bilen får något fel och stannar. Många litar på att en ny bil som är i bra skick inte börjar krångla. Ett tekniskt fel kan dock uppstå överraskande. I äldre bilar är det ofta mekaniska fel som orsakar problem, i nya bilar uppstår felen ofta i elektroniska anordningar. Bilräddningsförsäkringen är till hjälp om resan plötsligt avbryts.Jämför och köp

- En förebyggande och regelbunden service på egen hand eller hos en professionell servicefirma minskar risken för tekniska fel i både nya och äldre bilar. Många ser bilen endast som ett transportmedel men det lönar sig ända att då och då lyssna på bilen och observera bilens beteende när man kör. Vissa dolda fel kan ge sig till känna via ljud eller skakningar före de orsakar att bilen stannar, säger kontaktchef Timo Nummela vid Inter-Hinaus Oy.

Alla fel kan inte undvikas även om man tar bra hand om bilen. Motorn kan plötsligt stanna, kamremmen kan gå av eller ett lager gå sönder. På sommaren kan kylarsystemet krångla och på vintern kan batteriet orsaka problem.

– Om man ofta kör korta sträckor urladdas batteriet vid starten mer än det hinner laddas under en kort körning. Det här är ett vanligt problem särskilt under kalla vintrar. Därför lönar det sig att följa med hur bilen startar och då och då köra en lite längre sträcka eller byta batteriet i god tid om det uppstår problem med startandet, säger Nummela.

Före längre bilfärder lönar det sig alltid att kontrollera batteriets skick och att kylarvätskan, motoroljan och övriga vätskor samt däcktrycket är på rätt nivå. Om man vill kan man låta en servicefirma kontrollera att allt är i skick. Särskilt på hösten lönar det sig att kontrollera skicket på vindrutetorkarna och att det finns tillräckligt med spolarvätska. Det lönar sig även att kontrollera att man har behövlig utrustning i bilen ifall det uppstår överraskande situationer. Rätt utrustning är särskilt viktigt om man reser kalla vinterdagar eller till glesbebyggda områden.

Se till att du har följande utrustning i bilen
1. Varningstriangel
2. Reflexvästar till föraren och passagerarna
3. Ficklampa
4. En filt eller tillräckligt med varma kläder

Signallampan visar om man ska stanna

Bilens signallampor visar eventuella fel man ska fästa uppmärksamhet vid. När en gul lampa lyser kan man ofta fortsätta köra till närmaste reparationsverkstad men även då måste man beakta vilken typ av problem det är frågan om. Om en röd lampa lyser är det skäl att stanna på första säkra ställe eftersom det då handlar om ett allvarligare fel.

– Om det är kort väg hem kan det ibland vara lockande att köra enda hem även om en röd varningslampa lyser. Det kan dock leda till stora skador som är dyra att reparera. Man kan fråga bogseringsfirman om det är säkert att fortsätta färden.

Resa kan även avbrytas av problem man i princip själv skulle kunna lösa, t.ex. punktering. Det är inte alltid så klokt att byta till reservhjulet även om man vet hur det ska göras.

– Att byta hjul på motorvägen är farligt, särskilt om punkteringen ligger på den sida som ligger mot körfilen. En bogseringsfirma kan utföra arbetet på ett tryggt sätt oberoende av plats, eller flytta bilen till en plats där det är säkert att byta hjulet.

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader

LokalTapiolas bilräddningsförsäkring täcker kostnader för avbruten resa, till exempel bogsering till närmaste behöriga reparationsverkstad. År 2018 drabbades LokalTapiolas kunder av cirka 50 000 skadefall som täcks av bilräddningsförsäkringen och därmed hör denna typ av skadefall till de vanligaste. Ingen självrisk avdras från ersättningen och ersättningen minskar inte bonus. Bilräddningsförsäkringen ingår i alla saluförda kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privatbruk.

– Bogsering kan ersättas när resan avbryts på grund av fel i eller skada på fordonet eller om bilen åker av vägen. Om bilen åkt av vägen kan försäkringen ersätta kostnader för att bilen lyfts tillbaka på vägen eller vid behov bogsering av bilen till en reparationsverkstad, berättar specialist Johanna Määttä vid LokalTapiola. – Man får även hjälp utomlands både i Europa och i utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

Bogsering kan beställas direkt från LokalTapiolas samarbetspartners. Kontaktuppgifterna till närmaste bogseringsfirma hittar man på LokalTapiolas webbplats genom att söka med ortnamn. Hjälp får man även genom att ringa LokalTapiolas ersättningstjänst eller larmtjänst.

– Larmtjänsten hjälper varje dag dygnet runt. Det lönar sig alltså att spara numret till larmtjänsten i telefonen, säger Määttä.

LokalTapiolas larmtjänst: +358 800 0 4531

Försäkringen täcker även extra kostnader för förarens och passagerarnas hemresa med billigaste möjliga transportmedel. – Vad som anses som ett lämpligt sätt att resa beror bland annat på gruppens storlek, skadeplats samt möjligheten att använda kollektivtrafik. LokalTapiolas Lyxkasko täcker även kostnader för ersättande bil under 7 dygn i Finland, säger Määttä.

Om man har bråttom, till exempel till flygstationen eller hamnen, behöver man inte vänta på bogseringsbilen, påminner Nummela. – Bilen kan bogseras även om ägaren eller föraren inte är på plats. Före man lämnar platsen lönar det sig dock att diskutera processen med bogseringsfirman. Bogseringsfirman kan även ge tips om en lämplig reparationsverkstad.

Om din resa avbryts, gör så här:
1. Stanna bilen på ett så säkert ställe som möjligt på vägrenen.
2. Tänd parkeringsljusen och lägg vid behov på varningsblinkers.
3. Klä på dig reflexvästen före du lämnar bilen. Använd ficklampa om det är mörkt.
4. För varningstriangeln mot det håll du kom ifrån för att varna andra bilister. Placera varningstriangeln tillräckligt långt från bilen.
5. Ring ersättnings- eller larmtjänsten eller bogseringsfirman för att få instruktioner.