Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa21.9.2018

I vilken ålder ska barnet få egen mobiltelefon? Finländarna svarade

Enligt LokalTapiolas enkät skulle majoriteten av finländarna skaffa egen mobiltelefon redan åt ett 7-årigt barn. När du köper en telefon är det också bra att beakta försäkringsfrågor. Den mest allmänna orsaken till att telefonen går sönder är att den tappas i golvet.

Majoriteten av de finländska föräldrarna anser att man kan skaffa en egen mobiltelefon åt ett barn som börjar skolan. Detta framkom i undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt. 42 procent av respondenterna svarade att 7 år är en passlig ålder för den första egna telefonen.

En del av finländarna skulle skaffa en telefon redan åt en 6-åring, medan en del anser att en mobiltelefon först ska skaffas åt ett skolbarn i åldern 8-10 år.

Undersökningen visade även att nästan alla barn i skolåldern har en egen mobiltelefon. 95 procent av föräldrarna till barn i skolåldern svarade så.

Även om många skolor har mobilförbud åtminstone under lektionerna, har eleverna för det mesta telefonen med sig även i skolan. Därför är det också viktigt att se till att man alltid har ett tillräckligt försäkringsskydd samt att man lär barnet att ta hand om sin telefon.

- Ifall barnets mobiltelefon går sönder under skolresan eller skoldagen, ersätter försäkringen reparationskostnaderna eller en ny telefon med avdrag för självrisken från lösegendomsförsäkringen i föräldrarnas hemförsäkring, säger LokalTapiolas ersättningschef Jussi Korpelainen.

Om barnet bor i samma hushåll som föräldern, omfattas barnet av förälderns hemförsäkring. Om föräldrarna till exempel har samvårdnad och barnet bor turvis hos föräldrarna, kan ersättning sökas på basis av försäkringen för vilkendera av föräldrarna.

Den vanligaste orsaken till att telefonen går sönder är att den tappas i golvet

Det lönar sig att ha hemförsäkringen i skick förutom för hemmet även för egendomsskadorna. Att telefonen går sönder är en av de vanligaste skadorna som ersätts från lösegendomsförsäkringen.

- Telefoner går sönder och blir stulna året om. Den vanligaste orsaken är att telefonen tappas i marken eller golvet och sådana skador inträffar jämnt under hela året dvs. vi har inte märkt någon topp i ersättningsstatistiken under sommaren, säger Korpelainen.

LokalTapiolas hemförsäkringar med Omfattande och Lyx nivå omfattar plötsliga och oförutsedda skador såsom till exempel bräckage. Reparation av en mobiltelefon som gått sönder eller en helt ny telefon ersätts med avdrag för självrisken.

Bekanta dig noggrannare med LokalTapiolas hemförsäkring här.

Elektronik såsom telefoner, datorer och dyrare kameror ersätts i första hand genom att låta reparera dem. Om det inte är möjligt eller lönsamt att reparera, betalas ersättning enligt återanskaffningspriset på en ny motsvarande produkt. Om föremålet ersätts med ett nytt inverkar egendomens ålder på ersättningsbeloppet.

Det lönar sig att utreda reparationskostnaderna i förväg för skadeanmälan. Kunden får själv välja det ställe där denne vill att egendomen ska repareras. Vid behov kan kunden även hänvisas till LokalTapiolas samarbetspartner.

I undersökningen Vardagsgranskning deltog 1040 personer: De som svarade i undersökningen representerade befolkningen i åldrarna 15-74 år och undersökningen gjordes av Kantar TNS.