Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.6.2018

Ska du hyra ut ditt hem i sommar – kolla, vad försäkringen ersätter

Många planerar att hyra ut sitt hem under sommarsemestern. Många är också oroliga över hur försäkringen ersätter eventuella skador som hyresgästen orsakar. Se exempel på ersättningar.

Om du hyr ut den egna bostaden tillfälligt och för en  kort tid gäller hyresgivarens hemförsäkring  normalt. Ett bra exempel på detta är uthyrning av hemmet i samband med den egna semesterresan i tjänsten Airbnb.

- Hemförsäkringen ersätter skador enligt den valda skyddsnivån. Om hyresgivaren har en lösegendomsförsäkring med omfattande nivå, ersätts även  föremål som hyresgästen i misstag söndrar,  säger LokalTapiolas ersättningschef Jussi Korpelainen.

- De mest olyckliga situationerna för hyresgivaren är säkert när hyresgästen med flit förstör saker och ting eller orsakar andra skador. När det gäller en uthyrd bostad ersätter en vanlig hemförsäkring dock uppsåtlig skadegörelse och stöldskada bara i samband med ett inbrott. Sådana skador som orsakas av hyresgästen ersätts alltså inte från hemförsäkringen. Dessa risker ska man tänka på när man hyr ut den egna bostaden och på dessa kan man även vid behov förbereda sig med försäkringar som planerats för hyresgivare, berättar Korpelainen.

Hyresgivaren kan också teckna tilläggsskydd

Om huvudsakliga användningsändamålet är hyresverksamhet, försäkras inte  bostaden med en hemförsäkring utan den ska ha en egen separat försäkring. För detta ändamål erbjuder vi  Lägenhetsskydd för hyresgivaren, som ger ett mera täckande skydd för skador än hemförsäkringen. Läs mer om Lägenhetsskydd för hyresgivare.

- Lägenhetsskydd ersätter som mest omfattande även skador som hyresgästen uppsåtligen orsakar lägenhetens ytor och ger skydd för hyresgivarens egendom dvs. ger till dessa delar ett mera omfattande skydd än hemförsäkringen, säger Korpelainen.

Vad ersätter hemförsäkringen, om du har hyrt ut bostaden under en vecka medan du är på semesterresa?

1. Bräckage

Enskilda hushållsapparater eller föremål  har förstörts av hyresgästen. Hyresgästen berättar att den gått sönder i misstag.

Hemförsäkringen ersätter enligt den valda skyddsnivån. LokalTapiolas Omfattande och Lyx hemförsäkringar ersätter även bräckage.

2. Stöld

Tv:n och prydnadsföremål  har försvunnit med hyresgästen.

Hemförsäkringen ersätter inte uppsåtlig skadegörelse eller stöldskada som orsakats av en person som kommit in med den försäkrades tillstånd. I praktiken så lämnar risken för stöldskador och skadegörelser på hyresgivaren.  Dessa skador kan man förbereda sig på genom att teckna Lägenhetsskydd med omfattande nivå som även täcker skadegörelse.

3. Vattenskada

Hyresgästen har somnat i duschen och orsakat en allvarlig vattenskada.

Typiska vattenskador till följd av användning av bostad är att tvättmaskinen läcker eller att man somnar i duschen. Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter skador på konstruktionerna till följd av vattenskadan. Den söndriga tvättmaskinen kan ersättas från de mest omfattande hemförsäkringarna.

4. Brand

Det har börjat brinna i bostaden på grund av att en trasa i misstag har lämnat på spisplattan. Rök har orsakat skador i bostaden.

Hemförsäkringen ersätter brand, sot- och rökskador som orsakats av eldsvåda.

5. Skadegörelse

Det har varit fest i bostaden och mycket lösegendom har söndrats.

Hemförsäkringen ersätter inte uppsåtliga skador eller skadegörelse i andra fall än vid inbrott.
Dessa skador kan man förbereda sig på genom att teckna Lägenhetsskydd med omfattande nivå som även täcker skadegörelse, när den kan bevisas.