Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
6.6.2013

S-Banken och Tapiola Bank fusioneras som en del av ett större samarbetsavtal

S-Banken och Tapiola Bank fusioneras och bildar en ny S-Banken. Den nya banken som inleder verksamheten år 2014 ägs till 75 procent av S-gruppen och till 25 procent av LokalTapiola-gruppen.

S-gruppen och LokalTapiola har samtidigt ingått ett föravtal om att inleda bonussamarbetet på nytt efter ett uppehåll på några år. Målet är att bonussamarbetet gällande försäkringar inleds i juni 2014.

Parterna har dessutom undertecknat en avsiktsförklaring om att fördjupa S-gruppens och LokalTapiolas strategiska samarbete. En utredning av samarbetets innehåll sker under hösten.

I och med fusionen av bankerna ökar serviceutbudet för kundägare i handelslagen med kreditgivning mot säkerhet. Kunderna i LokalTapiola får igen tillgång till mångsidigare banktjänster och ett betydligt mer omfattande servicenätverk.

– Balansräkningarna i båda bankerna kompletterar varandra mycket väl och tillsammans bildar bankerna en helhet som ger bättre verksamhetsförutsättningar än om bankerna skulle fungera skilt för sig, säger SOK:s chefdirektör Kuisma Niemelä.

Trots att resurserna ökar kommer S-Banken att sträva efter kontrollerad, måttlig och lönsam tillväxt inom bostadslån och övrig kreditgivning mot säkerhet. Inom grundläggande banktjänster, konsumentkredit, fondaffärsverksamhet och kapitalförvaltning strävar banken dock efter en kraftigare tillväxt.

I samband med fusionen av bankerna sker en uppdelning av LokalTapiola Kapitalförvaltnings kapitalförvaltningsverksamhet och fondverksamhet. Fondverksamheten tas över av S-Bankens kommande dotterbolag FIM Kapitalförvaltning Ab som därmed blir det fjärde största fondbolaget i Finland. LokalTapiolas kapitalförvaltningsbolag stannar i sin helhet i LokalTapiolas ägo och det sker inga ändringar i kapitalförvaltningskundernas ställning eller de tjänster som erbjuds. LokalTapiola Kapitalförvaltning ansvara även efter fusionen för portföljförvaltningen vad gäller fonderna som går under namnet LokalTapiola.

– Den nya S-Banken samt samarbetet mellan S-gruppen och LokalTapiola utökar och förbättrar verksamhetsförutsättningarna i våra regionbolag. Samarbetet mellan två kundägda och lokalt starka grupper ger kunderna en ny typ av mervärde både vad gäller betjäning och förmåner, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander.

En fusion av bankerna till en ny S-Banken kräver ännu Finansinspektionens samt Konkurrens- och konsumentverkets godkännande. Den nya banken måste dessutom ansöka om en egen koncession.

Tilläggsuppgifter;

SOK, direktör, CFO, styrelseordförande i S-Banken Jari Annala, 010 76 82040 (bank och kapitalförvaltning)
SOK, direktör Harri Miettinen, 010 76 80230 (bonussamarbete och strategiskt samarbete)
LokalTapiola, chefdirektör Erkki Moisander, 0400 670 645 (bonussamarbete och strategiskt samarbete)
LokalTapiola, direktör för bolagsgruppen Harri Lauslahti, 09 453 7100 (bank och kapitalförvaltning)