Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Rapportering om överträdelsemisstanke, det vill säga whistleblowing

Välkommen till LokalTapiola-gruppens rapporteringskanal

  • Den här kanalen är avsedd att användas av LokalTapiolas externa intressentgrupper.
  • Rapporteringskanalen används för att rapportera överträdelsemisstankar enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser i enlighet med EU-direktivet.
  • LokalTapiola-gruppen använder rapporteringskanalen EthicsPoint.
  • Vi svarar på rapporterna inom rimligt tid.
  • Rapporterna ska göras i god tro.
  • Vänligen kontakta vår kundtjänst om ärendet gäller något annat än Whistleblowing-rapportering. Om du vill söka ändring av ett beslut vi tagit, hittar du anvisningarna för sökande av ändring här.

Gör en whistleblowing-rapport