Årsredovisningar och bokslut

Vi publicerar årligen en tryckt årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om gruppens verksamhet, bolagens resultat och samhällsansvar. Därtill publicerar vi försäkringsbolagens placeringsrapporter och produktbolagens årsredovisningar i pdf-format. Årsredovisningarna inkluderar styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet.