Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Utnämningsutskott

Syftet med utnämningsutskottet är att säkerställa mångsidigheten och transparensen vid beredningen av förslag för val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Utnämningsutskottet bereder resolutionsförslag i följande ärenden:

• Resolutionsförslag till bolagsstämman om antalet medlemmar och val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd
• Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om ordförande och vice ordförande i bolagets förvaltningsråd
• Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om antalet styrelsemedlemmar samt val och befriande av styrelsemedlemmar, ordförande och vice ordförande
Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 500 euro.

Medlemmar i utnämningsutskottet

Ordförande Jouko Havunen

Totti Salko

verkställande direktör
Helsingfors
Merle Oy
2020–2023

Tiina Brandt

KTT, dosentti, vanhempi tutkija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
2021-2024

Marjut Nordström

företagare
Asikkala

2021-2024

Juha Paajanen

jord- och skogsbrukföretagare
Nyslott
2020-2023