Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Utnämningsutskott

Syftet med utnämningsutskottet är att säkerställa mångsidigheten och transparensen vid beredningen av förslag för val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Utnämningsutskottet bereder resolutionsförslag i följande ärenden:

• Resolutionsförslag till bolagsstämman om antalet medlemmar och val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd
• Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om ordförande och vice ordförande i bolagets förvaltningsråd
• Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om antalet styrelsemedlemmar samt val och befriande av styrelsemedlemmar, ordförande och vice ordförande
Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 500 euro.

Medlemmar i utnämningsutskottet

Ordförande Jouko Havunen

Jouko Havunen

ekonomie licentiat
Laihela
2014-2017

Hannu Anttila

strategidirektör
Esbo
Metsäliittokoncernen
2014-2017

Marita Modenius

undervisningsråd
Asikkala
2014-2017

Totti Salko

verkställande direktör
Helsingfors
Merle Oy
2017–2020