Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuksien omistajat. LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin edellisen kalenterivuoden päättyessä olleelta täydeltä 1 700 €:n suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 €, tämän ylittävältä osin tulee lisä-ääni kultakin täydeltä 17 000 €:n säästöosuudelta.

Yhtiön takuupääoman määrä on 37 585 505,12 € ja se jakautuu 745 000 takuuosuuteen, joista LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö omistaa 66,7 % ja LähiTapiola- ryhmään kuuluvat alueyhtiöt 33,3 %. Kukin takuuosuus tuottaa yhden äänen. Takuuosuuksien tuottama äänimäärä yhtiökokouksessa vaihtelee vuosittain vakuutuksenottajien määrän ja vakuutussäästöjen määrän perusteella, mutta se edustaa alle viittä prosenttia yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä osakas voi äänestää enintään 10 %:lla kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja takuuosuuksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä.

Lue lisää LähiTapiola-ryhmän hallintomallista.

Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin edellisen kalenterivuoden päättyessä olleelta täydeltä 1 700 €:n suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Jos vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 €, tämän ylittävältä osin tulee lisä-ääni kultakin täydeltä 17 000 €:n säästöosuudelta. Kukin takuuosuus tuottaa yhden äänen.

Katso lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä.

Yhtiökokousmateriaalit

Avaa materiaalit alla olevista linkeistä.

Yhtiökokouskutsu 10.5.2024 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.5.2024 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 10.5.2023 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.5.2023 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 19.5.2022 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.5.2022 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 4.5.2021 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokkouksen pöytäkirja 4.5.2021 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 24.4.2020 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 24.4.2020 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 21.5.2019 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.5.2019 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 15.5.2018 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 15.5.2018 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 17.5.2017 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 17.5.2017 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 12.5.2016 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokousen pöytäkirja 27.5.2015 (pdf)

Varsinaisen yhtiökouksen pöytäkirja 8.5.2014 (pdf)

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa.

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiökokouksessa hallintoneuvostovalinnat tehdään vakuutuksenottajien ja hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotusten perusteella. Tämän lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluvilla alueyhtiöillä on vuorotteluperiaatteen mukaisesti oikeus tehdä ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi valittavista henkilöistä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tällä hetkellä LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 31 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallintoneuvostojen kokoonpano heijastelee yhtiön omistaja-asiakkaiden jakaumaa maantieteellisesti, asiakassegmenteittäin ja maksutulon mukaan sekä että hallintoneuvoston kokoonpanon monimuotoisuuden edistämiseksi jäsenissä tulisi olla tasapainoisesti kummankin sukupuolen edustajia sekä eri-ikäisiä ja erilaisen koulutus- ja kokemustaustan omaavia henkilöitä. Lisäksi otetaan huomioon esteellisyysperiaatteet, joiden mukaan esteellisiä hallintoneuvoston jäseniksi ovat kilpailevan finanssiryhmän palveluksessa tai hallinnossa toimivat henkilöt.

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 650 € ja varapuheenjohtajille 2 400 €.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 550 € kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1 100 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallinnon kulloinkin voimassaolevan verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaisesti.

Lue lisää hallintoneuvostosta ja sen tehtävistä.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Totti Salko, toimitusjohtaja, Helsinki, Merle Oy, 2023–2026
1. varapuheenjohtaja Saara Perho, toimitusjohtaja, perustaja, Helsinki, Lawder Oy, Citrus konserni, 2023–2026
2. varapuheenjohtaja Hannu Pitkänen, toimitusjohtaja, PhD, Kankaanpää, InnoAgro Oy, 2022-2025
Miia Antin, hallitusammattilainen, 2024-2027
Jari Bachmann, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, Kaso Oy, 2023–2026
Tiina Brandt, KTT, dosentti, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2024–2027
Vesa Puhakka, professori, Oulu, Oulu Yliopisto, 2024–2027
Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja, Helsinki, Marttaliitto ry, 2024–2027
Tiina Jyllilä, yrittäjä, hallintojohtaja, Relicomp Oy, 2024-2027
Lauri Kerman projektipäällikkö, -projektijohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 2024-2027
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Joensuu, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, 2022–2025
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Espoo, Väestöliitto ry, 2023–2026
Kati Käsmä, liiketoimintajohtaja, Taivalkoski, Komake Oy, 2022–2025
Arttu Laine, kenttäjohtaja, Espoo, SOK, 2022–2025
Mika Maliranta, johtaja, Helsinki, Työn ja talouden tutkimus Labore, 2023–2026
Ari Nopanen, johtava asiantuntija, maatilayrittäjä, Hamina, ProAgria Keskusten Liitto, 2022–2025
Juha Paajanen, maa- ja metsätalousyrittäjä, Savonlinna, 2023–2026
Hanne Pitkänen, toimitusjohtaja, Orivesi, Encore Digital Marketing Oy, 2023–2026
Mariaana Pykäläinen, yrittäjä (eläkkeellä), Joensuu, 2022–2025
Ville Raunio, toimitusjohtaja, Tampere, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2024–2027
Jarmo Rosendahl, henkilöstöriskipäällikkö, Kotka, 2022–2025
Katja Saraketo, päihdetyöntekijä / Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hanke, Pori, Porin Sininauha ry, 2022–2025
Marjukka Siren, toimitusjohtaja, Autosalpa Oy, 2024-2027
Leena Sulonen, myyntipäällikkö, Tampere-talo Oy, 2024-2027
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Helsinki, Säätiöt ja rahastot ry, 2023–2026
Taru Tujunen, toimitusjohtaja, Porvoo, Ellun Kanat Oy, 2024–2027
Harri Tuomi, toimitusjohtaja, Rusko, Satakunnan Osuuskauppa, 2023–2026
Aarne Töllinen, Chief Marketing Officer, Vantaa, K-Auto Oy, 2022–2025
Päivi Uusitalo, Head of Financial Control, Salo, Caruna Networks Oy, 2024–2027
Kaisa Valkama-Kettunen, toimitusjohtaja, Bjarmia Oy, 2024-2027
Arto Viljanen, toimitusjohtaja, Sumalainen Energiaosuuskunta (SEO) 2024-2027
Rose Marie Yli-Kaila, Sr HR Manager, Kaarina, SYKES Finland Oy, 2022–2025
Satu Ylisiurua-Hemminki, lakiasiainjohtaja, 2 M-IT Oy, 2023–2026

Hallitus ja toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus.

Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja on Pasi Haarala.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Henkiyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia ja osa sivutoimisia. Yksi hallituksen jäsenistä edustaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvia alueyhtiöitä. Hallituksen puheenjohtaja toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtajana.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiölain toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenten toimikausi on 3 vuotta.

LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville päätoimisille hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita. Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 3 750 € ja alueyhtiötä edustavalle jäsenelle 1 880 € kuukaudessa. Jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 550 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

Hallituksen jäsenet

Valittu tehtävään toistaiseksi
Syntynyt 1966
Kauppatieteiden maisteri, pääjohtaja, hallitusten puheenjohtaja

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 2020
Hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Finanssiala ry, 2022–
Hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Palvelut Oy, 2020–
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto, 2022–
Hallituksen jäsen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 2020–
Hallituksen jäsen, Eurapco European Alliance Partners Company AG, 2020–
Valtuuskunnan jäsen, Keskuskauppakamari, 2012–
Hallituksen puheenjohtaja, Build Care Oy, 2017–

Aiemmat tehtävät

Toimitusjohtaja, Build Care Ltd, 2017–2019
Kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät, 2018–2019
Hallituksen jäsen, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 2017–2019
Hallituksen puheenjohtaja, Stella, 2016–2019
Hallituksen jäsen, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, 2014–2017
Toimitusjohtaja, Veikkaus Oy, 2012–2016
Hallituksen jäsen, Onninen, 2010–2013
Toimitusjohtaja ja muita rooleja, Tamro Corp, 2002–2012
Hallituksen jäsen, Kaupan liitto, 2009–2012
Talousjohtaja ja muita rooleja, PerkinElmer Inc, 1993–2002
Talouspäällikkö, YIT, 1990–1993

Toimikausi: 1.3.2024-31.12.2026
Syntynyt 1969
Valtiotieteiden maisteri, MBA

Luottamustoimet

Oulun Yliopisto, hallituksen jäsen 2022- ja hallituksen puheenjohtaja 2024-Convergens Oy, hallituksen jäsen 2023-
Prönö Enterprises Oy, hallituksen jäsen 2023-
Kansantaloustieteen alumnit, hallituksen jäsen 2019-
Finanssiala ry, hallituksen jäsen 2019-2023
Kauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2019-2023
Aktia Kapitalförvaltning AB, hallituksen puheenjohtaja 2019-2020
Nordea Bank Russia, hallituksen jäsen 2016-2018

Aiemmat tehtävät

Aktia Pankki Oyj, toimitusjohtaja, 2018-2023
Nordea Pankki Oyj, Nordea Markets, Managing Director, Head of Finland, Baltics and Russia, 2014-2018
Nordea Pankki Oyj, Nordea Markets, Executive Director, Head of Finland, 2011-2014
Nordea Pankki Oyj, Nordea Markets, Director, Institutional Sales, 2001-2011
Merita Pankki Oyj, Markets, Analyst, 1997-2001
Suomen Pankki, ekonomisti, 1995-1997

Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri, yhtiöryhmän johtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallitusten jäsen 2013– (Ryhmäpalvelut)
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen, 6/2014–
LähiTapiola Palvelut Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 10/2014–
LähiTapiola Rahoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2021–

Luottamustoimet

AMICE, hallituksen jäsen 1/2018–
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 2/2015–01/2022
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1998–

Aiemmat tehtävät

Tapiola-ryhmä, sijoitusjohtaja 1998–2011, yksikönjohtaja 1996–1997, osastopäällikkö 1994–1995, arvopaperipäällikkö 1993–1994
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten jäsen 2012
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten varajäsen 1998–2012
LähiTapiola Keskinäinen Eläkeyhtiö, hallituksen varajäsen 2013
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 2007–6/2014, puheenjohtaja 2007-5/2013
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2000–2007-6/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
LähiTapiola Pankki Oy, hallituksen jäsen 2002–4/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen 4/2016–4/2018
S-Pankki Oy, hallituksen jäsen 4/2018- 9/2020

Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2026
Syntynyt 1967
Talous- ja kehittämisjohtaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 10/2020–

Luottamustoimet

Turun Diakoniasäätiön hallitus 1/2021–

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola-ryhmä, talousjohtaja (CFO), 1/2013–10/2020
Tapiola-ryhmä, talousjohtaja 9/2010–12/2012
Tapiola-ryhmä, suunnittelujohtaja 4/2008–8/2010
Vakuutusvalvontavirasto, johtaja 11/2001–4/2008
Fennia-ryhmä, talousjohtaja 9/1999–11/2001
Pohjola-ryhmä, controller 10/1997–9/1999
A-Vakuutus, laskentapäällikkö 5/1995–10/1997
Sampo, Turku, erilaisia perustaloushallinnon käytännön tehtäviä mm. kirjanpitäjä, laskentasuunnittelija 6/1988–5/1995

Syntynyt 1955 Varatuomari
Toimikausi: 1.1.2022-31.12.2024

Luottamustoimet

Sos Lapsikylä ry, hallitus, 1991–2005
Vahinkopalvelu Oy, hallituksen pj. 2004–2005
Eurooppalainen, hallituksen jäsen 2000–2002
Nooa Säästöpankki Oy, hallituksen pj. 2003–2005
LVK, hallituksen pj. 2002–2003
Pohjola Asset Management, hallituksen pj. 2002–2005
Conventum Oy, hallituksen jäsen 2002–2005
Suur-Helsingin Osuuspankki, johtokunnan jäsen 1990–1996
Pop & Jazz konservatorio, hallituksen pj. (PJK) - 2019
Adecco Finland Advisory board pj.

Aiemmat tehtävät

OP-Pohjola-ryhmä 2006–2015:
- Pohjola Vakuutus, Yritysasiakkaat, johtaja
- Pohjola Vakuutus, Myynti ja asiakaspalvelu, kentän johtaja
- Pohjola Vakuutus, Yritys- ja henkilöasiakkaat, johtaja
- Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtajan sijainen 2009–2014
- Pohjola-konserni, Henkilö- sekä pienet ja keskisuuret yritysasiakkaat, johtaja

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 2000–2006:
- Yritysasiakkaat, ryhmänjohtaja
- Varainhoitopalvelut, johtaja
- Henkilöasiakkaat, johtaja
- Korvausjohtaja

Virtuaalinen Suomi Oy (Mainio.fi), toimitusjohtaja 1999–2000
Optum, Kiinteistöpalvelut Oy, toimitusjohtaja 1997–1999
Osuuspankki Realum toimitusjohtaja 1996–1999
Suur-Helsingin OP, johtaja 1990–1996
Henkivakuutus Oy Viva, toimitusjohtaja 1988–1990
Suur-Helsingin OP, pankinjohtaja 1983–1988

Toimikausi: 1.1.2023–31.12.2025
Syntynyt 1971
Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Charted Financial Analyst (CFA)
Työelämäprofessori (Professor of Practice), Aalto-yliopisto
Managing Partner, Exito Consulting
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 2019–
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2019–

Luottamustoimet

Teleste Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020–
Sitowise Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2021, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Säästöpankkien Tutkimussäätiö, hallituksen jäsen 2020–
Euroclear Finland Oy, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–
Indufor Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
Suomen Tilintarkastajat ry, hallituksen jäsen 2021–
Nixu Certification Oy, hallituksen jäsen 2022–
Ålandsbanken hallituksen jäsen 3/2022–

Aiemmat tehtävät

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), Partner 2009–2018
PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy, useita tehtäviä 2000–2008

Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2026
Syntynyt 1979
Tuotantotalouden diplomi-insinööri
LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Toimitusjohtaja 2020–

Luottamustoimet

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, Hallituksen jäsen 2021–
VRT Finland Oy, Hallituksen jäsen, 2014–
Nostetta Oy, Hallituksen jäsen 2014–2016 & partneri 2014–

Aiemmat tehtävät

Danske Bank A/S, First Vice President, Head of Frontline Excellence 2016–2019
Danske Bank A/S, Business Process Owner, 2014–2016
Danske Bank Oyj, Asiakasvastuujohtaja, 2011–2014
Hoffrén Consultancy Oy, Liikkeenjohdon konsultti, 2005–2011
Elektrobit Oyj Automation, Controller, 2004–2005

Toimikausi: 1.1.2023–31.12.2025
Syntynyt 1974
Toimitusjohtaja, Heltti Oy

Aiemmat tehtävät

Terveystalo Oyj, SVP, Digital Business, 09/2022-6/2023
Ifolor Oy, toimitusjohtaja, 11/2020-08/2022
DNA Oyj, Online-liiketoiminnan johtaja, 01/2016-10/2020
Head Office Finland Oy, toimitusjohtaja, 9/2014–12/2015
Karl Fazer Oy Ab, Vice President, Online and Media 5/2011–09/2014
Hill and Knowlton Finland Oy, Interactive Strategy Director, EMEA, COO, Suomen toimiston operatiivinen johtaja 2/2007–4/2011
Helsingin Sähköinen Toimisto / Endero, yksikönjohtaja, digitaaliset palvelut 10/2001–1/2007
Nokia Ventures, Brand manager 1999–2001

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

Varsinainen tilintarkastaja

KPMG Oy AB, tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät on esitetty selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lisää tietoa

LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitusstrategian keskeisiä kulmakiviä on pitkäjänteinen sijoittaminen, sijoituskohteiden ja/tai -markkinoiden syvällinen tunteminen sekä vastuullisuus.

LähiTapiola Henkiyhtiön omistajaohjauksen periaatteet linjaavat toimintaamme arvopaperisijoittajana. Periaatteiden lähtökohtana on pitkäaikaisen vastuullisen sijoittajan asema yhtiön omistajana ja rahoittajana, jonka tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa pitkällä tähtäimellä. LähiTapiola Henkiyhtiön tavoitteena on tukea yhtiöitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa ja siten turvata ja parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa.

Tutustu LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteisiin (pdf)

LähiTapiola Henkiyhtiö SHDR (pdf)

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön (jäljempänä Yhtiöt) hallituksia henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittelyssä sekä linjata LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.

Valiokunnan muodostavat valiokunnan puheenjohtajana toimiva LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä 2–4 muuta LähiTapiola-ryhmästä riippumatonta hallituksen jäsentä, joista osa valitaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja osa LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten jäsenten keskuudesta.

Valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 € kokoukselta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet

Koponen Juha, pääjohtaja, hallitusten puheenjohtaja, valittu tehtävään toistaiseksi
Anu Kallio, toimitusjohtaja, Humana Finland Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Sami Kulla, toimitusjohtaja, Heimland Invest Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, OTK, varatuomari, 1.1.2022–31.12.2024
Kati Sulin, toimitusjohtaja, Ifolor Oy, 1.1.2023–31.12.2025

Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tarkoituksena on varmistaa valintaesitysten valmistelun monipuolisuus ja läpinäkyvyys valittaessa jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen.

Nimitystoimikunta valmistelee päätösehdotukset seuraavissa asioissa:

  • Päätösesitys yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnasta.

  • Päätösesitys hallintoneuvostolle yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista.

  • Päätösesitys hallintoneuvostolle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta ja vapauttamisesta.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta esitykset valmistelee hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 €.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Totti Salko, hallintoneuvoston nimitystoimikunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Helsinki, Merle Oy, 2023–2026
Tiina Brandt, KTT, dosentti, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021–2024
Marjut Nordström, yrittäjä, Asikkala, 2021–2024
Juha Paajanen, maa- ja metsätalousyrittäjä, Savonlinna, 2023–2026

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksia niiden lakisääteisissä ja työjärjestyksen mukaisissa asioissa liittyen yhtiöiden ja LähiTapiola-ryhmän talouteen, kirjanpitoon, vakavaraisuuteen, riskienhallintaan, tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen.

Ottaen huomioon Vahinkoyhtiön roolin LähiTapiolan vakuutusyritysryhmän ylimpänä emoyrityksenä valiokunnan toiminta käsittää myös LähiTapiolan alueyhtiöiden asioita siltä osin kuin ne ryhmätason asioina kuuluvat Vahinkoyhtiön vastuulle.

Valiokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemat valiokunnan puheenjohtaja ja yksi valiokunnan jäsen sekä vähintään 1 ja enintään 2 LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenten on oltava LähiTapiola-ryhmästä riippumattomia hallituksen jäseniä.

Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 €, varapuheenjohtajalle 1 000 € ja muille jäsenille 750 € kokoukselta.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenet

Ulla-Maija Moisio, varatuomari, lakiasianjohtaja, Teollisuuden voima Oyj, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, OTK, varatuomari, 1.1.2022–31.12.2024
Mirel Leino-Haltia, kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice), 1.1.2023–31.12.2025
Timo Vuorinen, OTM, 1.1.2022–31.12.2024

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kuuluvat hallintoneuvostojen yhteistyövaliokuntaan, joka avustaa näiden yhtiöiden hallintoneuvostoja ja valmistelee niissä käsiteltäviä asioita. Yhteistyövaliokunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan jäsenet

Hallintoneuvostot vahvistavat yhteistyövaliokunnalle työjärjestyksen. Sen mukaisesti yhteistyövaliokunta valmistelee hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita ja tekee päätösehdotuksia hallintoneuvostoille. Yhteistyövaliokunta valvoo hallituksen, pääjohtajan ja toimitusjohtajien sekä koko yhtiöryhmän toimintaa ja raportoi siitä hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta ei ole yhtiöoikeudellinen elin, vaikka siitä on määräys LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhteistyövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa lukuun ottamatta hallituksen päätoimisten jäsenten palkitsemisasioita, vaan päätökset tehdään hallintoneuvostoissa. Päätösehdotusten sisällöstä päättää kussakin hallintoneuvostossa sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Yhteistyövaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti 6 kertaa vuodessa. Yhtiökokoukset päättävät vuosittain yhteistyövaliokunnan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 850 € ja varapuheenjohtajalle 1 350 €. Yhteistyövaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 550 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

Yhteistyövaliokunnan jäsenet

Puheenjohtaja: Anssi Keinänen, professori, Itä-Suomen Yliopisto, 2024–2027
Varapuheenjohtaja:Totti Salko, toimitusjohtaja, Helsinki, Merle Oy, 2023–2026
Juha Marttila, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Simo, MTK:n puheenjohtaja, 2024-2027
Anu Ojala, talous- ja rahoitusjohtaja, Espoo, Lujatalo Oy, 2024-2027
Saara Perho, toimitusjohtaja, perustaja, Helsinki, Lawder Oy, Citrus konserni, 2023–2026
Hannu Pitkänen, toimitusjohtaja, PhD, Kankaanpää, InnoAgro Oy, 2022-2025

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallitukset ovat valinneet hallitusten yhteiseen sijoitus- ja taseenhallintavaliokuntaan puheenjohtajaksi hallitusten varapuheenjohtajan, LähiTapiola-ryhmän ryhmätasoisista palveluista vastaavan johtajan ja jäseniksi kaksi Vahinkoyhtiön hallituksen jäsentä ja kaksi Henkiyhtiön hallituksen jäsentä. Valiokunnan tehtävänä on avustaa yhtiöiden hallituksia niiden varainhoidon asianmukaiseen järjestämiseen sekä vakavaraisuuden valvontaan liittyvissä asioissa.”

Sijoitus- ja taseenhallintavaliokunnan jäsenet:

Jari Eklund, puheenjohtaja
Eeva Ahdekivi
Timo Vuorinen
Antti Pulkkanen
Timo Laakso

LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnassa kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä kokonaisvaltaisesti noudattaen LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteita.

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat fyysiset riskit tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat transaktioriskit sijoituskohteiden toiminnalle.

Kestävyysriskien vaikutukset tuottoon voivat olla merkittävät, jos sijoituskohde on laiminlyönyt riskienhallinnan ja varautumisen riskeihin. Hallitsemalla kestävyysriskejä sijoituskohdevalinnassa ja sijoitussalkun rakentamisessa voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto/riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä. Emme sijoita sijoituskohteisiin, joihin liittyvät kestävyysriskit olemme arvioineet liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Tutustu LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteisiin (pdf)

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista, kun sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyystekijöiden vaikutukset otetaan huomioon

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Seuraamme jatkuvasti eri toimialojen ja toimintojen kestävyyshaittoihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä haittojen vähentämiseksi ja muutamme kestävyyshaittojen priorisointijärjestystä uuden tiedon valossa. Tutkimustiedon lisäksi hyödynnämme sijoituskohteiden julkisesti raportoitua ja tapaamisten yhteydessä saatua tietoa sekä palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg, CDP) tietokantoja. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista. Käymme aktiivista dialogia sijoituskohteiden kanssa kestävyystekijöistä ja kehotamme sijoituskohteitamme läpinäkyvään ja systemaattiseen raportointiin. Pääasiallinen tietolähteemme on akateeminen tutkimus sekä sijoituskohteiden raportoima tieto, sillä ulkopuolisten tahojen laatimat estimaatit (esimerkiksi co2 –päästöistä) ovat osoittautunut epäluotettaviksi.

LähiTapiola Henkiyhtiö ostaa LähiTapiola Varainhoidolta täyden valtakirjan varainhoitopalvelua (listatut osake- ja korkosijoitukset) sekä sijoitustoimintaan liittyviä oheispalveluja. Tältä osin LähiTapiola Henkiyhtiö noudattaa LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää ilmoitusta asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista, kun sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyystekijöiden vaikutukset otetaan huomioon.

Lisäksi LähiTapiola Henkiyhtiö ostaa kiinteistösijoituksilleen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolta täyden valtakirjan varainhoitopalvelua sekä sijoitustoimintaan liittyviä oheispalveluja. Tältä osin LähiTapiola Henkiyhtiö noudattaa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kestävän kiinteistösijoittamisen toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää ilmoitusta asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista, kun sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyystekijöiden vaikutukset otetaan huomioon.

Ilmoitus siitä osasta sijoitustoimintaa, jossa sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei toistaiseksi oteta huomioon sekä selkeät syyt tähän

LähiTapiola Vahinkoyhtiön rahoitustoiminto ei toistaiseksi ota luottopäätösprosessissaan huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, koska epälikvidit lainat ja suorat pääomasijoitukset -markkinassa ei ole saatavissa riittävän luotettavasti kestävyystekijöihin vaikuttavia tietoja. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla.

LähiTapiola Henkiyhtiö ostaa pääomasijoitustoiminnan palvelut LähiTapiola Vahinkoyhtiöltä. Sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta toistaiseksi huomioon pääomasijoitus- ja velkapääomarahastojen osalta, sillä kohderahastojen kautta ei ole toistaiseksi saatavissa tähän liittyvää tietoa. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla.
LähiTapiola Henkiyhtiö tarjoaa sijoitusvakuutuksiensa sijoituskohteeksi myös muiden sijoituspalvelun tarjoajien kuin LähiTapiola Varainhoito Oy:n hoitamia sijoituskohteita. Sijoitusvakuutuksen sijoituskohteet ovat aina LähiTapiola Henkiyhtiön ennakkoon hyväksymiä. Sijoituskohteiksi hyväksytään vain vakuutusyhtiölain asettamat vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita. Sijoituskohteita hoitavat sijoituspalvelun tarjoajat tai sijoituskohteita hallinnoivat rahastoyhtiöt valitaan huolellisesti ja valinnassa huomioidaan myös palveluntarjoajan vastuullisuus. Muiden varainhoitajien tai sijoituskohdetta hallinnoivien rahastoyhtiöiden osalta pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää dataa on saatavilla. Edellytämme kumppaneiltamme tiedonantoa liittyen kestävyyshaittoihin ja tapoihin huomioida ne sijoituspäätöksissä, soveltuvin osin. Sijoittajat voivat saada lisätietoja sijoituskohdetta hallinnoivan palveluntarjoajan verkkosivuilta

Kestävyysmieltymysten huomioiminen vakuutusneuvonnassa

LähiTapiola Henkiyhtiö kartoittaa asiakkaan kestävyyteen liittyvät mieltymykset ja suosittelee asiakkaalle vain niiden mukaisia sijoituskohteita. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen tuotteita, jotka ovat sitoutuneet sijoittamaan tietyn vähimmäismäärän EU:n taksonomialuokittelun mukaisiin ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin, tuotteita, jotka ovat sitoutuneet tekemään tietyn vähimmäismäärän EU:n tiedonantoasetuksen mukaisia kestäviä sijoituksia, tai tuotteita, joissa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Ilmoitus vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin huomioidaan vakuutusneuvonnassa siten, että asiakas määrittää, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen vain tuotteita, joiden sijoitustoiminnassa ne on huomioitu. Tuotteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta.