Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Personal- och belöningsutskott

Personal- och belöningsutskott

Syftet med Personal- och belöningsutskottet är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolaget och LokalTapiola Livbolaget (nedan Bolagen) i behandlingen av ärenden som gäller personal och belöning.

Utskottet består av styrelseordföranden för LokalTapiola Skadebolag som fungerar som utskottets ordförande samt 2-4 andra styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen, av vilka en del väljs bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolaget och en del bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Livbolaget.

Utskottet handlägger och förbereder bl.a. följande ärenden för styrelsen:


• LokalTapiola-gruppens personalstrategi och personalpolicy


• Bolagens personal- och efterträdarplanering


• Bedömning av prestationer, kapacitet och potential för Bolagens ledningsgrupper för att säkerställa att Bolagen har förutsättningar att förverkliga deras strategi och affärsverksamhetsmässiga mål.


• Utnämningar av Bolagens verkställande direktörer och ersättare för verkställande direktörer samt deras löner och andra ekonomiska förmåner


• Utnämningar av Bolagens ansvariga försäkringsmatematiker, personer som svarar för bolagsgruppens riskhantering, intern revision och funktionen som övervakar bestämmelsernas övervakande samt utnämningar av direktörer som rapporterar till Bolagens verkställande direktör samt deras löner och andra ekonomiska förmåner.


• Verksamhetsprinciper och bedömningar som gäller säkerställandet av lämplighet och pålitlighet för de personer som svarar för ledningen av LokalTapiola-gruppen och Bolagen samt för de personer som verkar i andra centrala uppgifter och är utnämnda av styrelsen.


• Bedömning och utveckling av belöningssystemet för LokalTapiola-gruppens ledning och personal


• Belöningsprinciper och personalförmåner för LokalTapiola-gruppens och Bolagens ledning och personal


• Årliga resultatpremiegrunder,-mål och mätare för LokalTapiola-gruppens och Bolagens ledning och personal


• Årliga realiseringar av resultatpremierna för Bolagens ledning
Utskottet samlas regelbundet minst två gånger om året på ordförandes kallelse. Till medlemmarna i utskottet betalas ett mötesarvode på 500 euro per möte.

Koponen Juha

LokalTapiola-gruppens chefdirektör
Styrelseordförande

vald för tjänsten tills vidare

Anu Kallio

Verkställande direktör

Human Finland

1.1.2022 - 31.12.2023Sami Kulla

Sami Kulla
Partner
Nordic 4sight Communities Oy

1.1.2022 - 31.12.2023

Olli Latola

Jur. kand., vicehäradshövding

1.1.2022 - 31.12.2024

Kati Sulin

verkställande direktör

Ifolor Oy

1.1.2023 - 31.12.2025