Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Maa- ja metsätalous23.3.2023

LähiTapiola Yhteismetsä kiinnostaa metsänomistajia ja sijoittajia – kokonaistuotto ylsi ensimmäisenä toimintavuotena 9,8 prosenttiin

LähiTapiola Yhteismetsä on ensimmäisen toimintavuotensa perusteella yksi Suomen nopeimmin kasvavista yhteismetsistä. Palvelulle, joka tuoton lisäksi huolehtii vastuullisesta metsänhoidosta ja kehittää vaihtoehtoisia ansaintamalleja puuntuotannon oheen, on selvästi kysyntää, sanoo johtava metsäasiantuntija Marika Makkonen.

LähiTapiola Yhteismetsä perustettiin lokakuussa 2021. Nyt ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on takana – ja se oli menestyksekäs monin tavoin.

− Iloksemme voimme todeta, että jo ensimmäisen toimintavuoden tulos oli erinomainen. Kokonaistuotto ylsi 9,8 prosenttiin ja osakkaille maksettava 3,6 prosentin ylijäämä ylittää tavoitetason, kertoo LähiTapiolan johtava metsäasiantuntija Marika Makkonen.

Tuotonmaksusta päätettiin osakaskunnan kokouksessa 22.3.
Makkosen mukaan ensimmäisenä toimintavuotena ei odotettu olevan ylijäämää lainkaan, kun tulopuolta vasta käynnistettiin.

− Hyvä tulos on seurausta Hirvensalmelle perustetun METSO-suojelukohteen saadusta suojelukorvauksesta. Suojeltu ala on Yhteismetsän kokoon suhteutettuna merkittävän kokoinen, 64 hehtaaria. Kaksi vastaavaa kohdetta on jo kiikarissamme.

Vuoden 2022 aikana LähiTapiola Yhteismetsän pinta-ala kasvoi merkittävästi ja saavutti 1 868 hehtaaria. Kun mukaan lasketaan vuodenvaihteessa liittämisprosesseissa olevien metsien pinta-ala, yhteismetsän pinta-ala oli vuodenvaihteessa 3 606 hehtaaria. Puukauppojen osalta aloitettiin maltillisesti.

− Puukauppaa tehtiin vain noin 30 prosenttia puuston kasvusta. Puustopääoman annetaan kasvaa ja tuottaa rauhassa, Makkonen sanoo.

Vastuulliselle metsänhoidolle on kysyntää

Suomessa on yhteensä 568 yhteismetsää. Vuodessa LähiTapiola Yhteismetsä on kasvanut Suomen 14. suurimmaksi yhteismetsäksi. Sen metsät sijaitsevat ympäri Suomea, mikä pienentää myös metsätuhoriskiä. Kuvassa LähiTapiola Yhteismetsään liitetyt kiinteistöt 9.1.2023.

− Olemme Suomen nopeimmin kasvavia yhteismetsiä. Osakaskunta koostuu tällä hetkellä seitsemästä ryhmän yhtiöstä ja 12 yksityismetsänomistajasta. Parhaillaan 47 metsänomistajaa harkitsee liittymistä 13 miljoonan euron metsävarallisuuden arvosta.

Metsänomistajien lisäksi kiinnostus sijoittajien keskuudessa on suurta.

− Palvelulle, joka tuoton lisäksi huolehtii vastuullisesta metsänhoidosta ja kehittää vaihtoehtoisia ansaintamalleja puuntuotannon oheen, on selvästi kysyntää.

Myös yhteismetsäosuuden arvo kehittyi hyvin. Osuuden laskennallinen nettovarallisuusarvo (NAV) nousi 10 000 eurosta 11 725 euroon.

− Osuuden arvonnousuun vaikuttivat käytettyjen puun kantohintojen keskiarvon nousu, metsien arvokasvu ja onnistuneet hakkuiden ja muiden tulonlähteiden toteutukset.

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan edistäminen keskiössä

Makkosen mukaan kaikilla yhteismetsän metsätiloilla huomioidaan tilojen erityispiirteet. Toimintaa kehitetään jatkuvasti.

− Tänä vuonna tuomme osakkaiden käyttöön verkkopalvelun, jonka avulla osakkaat saavat kattavasti tietoa omasta yhteismetsäomistuksestaan. Lisäksi täydennämme alkuvuoden aikana arvon säilyttämiseen ja sen kasvattamiseen tähtäävää metsänkäsittelystrategiaamme, sekä edistämme hiilensidontaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää työtämme.

LähiTapiola Yhteismetsän perusperiaate on tuottaa mahdollisimman paljon arvokkainta tukkipuuta, joka myös sitoo hiiltä eniten.

− Mitä laadukkaampaa puuta kasvatamme, sitä todennäköisemmin se ohjautuu pitkäaikaisiin lopputuotteisiin, millä on positiivinen vaikutus hiilensidontaan.

Mikä Yhteismetsä?

  • LähiTapiola Yhteismetsä on perustettu lokakuussa 2021.

  • LähiTapiola Yhteismetsän osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Kaikki metsänhoitoon ja puukauppoihin liittyvä päätöksenteko tehdään osakaskunnan enemmistöllä. Osakkaiden valitsema hoitokunta huolehtii käytännön asioista.

  • Toimintaa ohjaa Yhteismetsälaki, jossa keskeisenä tavoitteena on kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi.

  • Kun oman metsätilan liittää yhteismetsään, metsänomistajan omat velvollisuudet ja vastuut päättyvät.

  • Yhteismetsä huolehtii veroista ja jaettava ylijäämä on osakkaille verovapaata tuloa.

  • Yhteismetsän vuosittainen tuottotavoite on pitkällä aikavälillä vähintään sama (4 %) kuin aktiivisesti metsäänsä hoitavalla metsänomistajalla.

  • LähiTapiola Yhteismetsän metsien hoidosta vastaa AARI Metsä Oy.


Sopiiko yhteismetsä sinulle metsänomistamisen muodoksi?

Lisätietoja yhteismetsästä ja laske metsäsi arvo