Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous13.10.2020

Minkälaisia ovat pitkäjänteisen kuukausisäästäjän vaihtoehdot?

Sijoittamisesta ja säästämisestä puhutaan nyt kaikkialla. Kun oma naapurikin on alkanut sijoittaa, tulee helposti olo, että jotain täytyisi tehdä. Minkälaisia vaihtoehtoja on, jos palkasta onnistuu saamaan esimerkiksi 50-100 euroa kuukaudessa säästöön ja tavoitteena on omiin eläkepäiviin varautuminen?Lue lisää

Vaikka sijoittamisesta ja säästämisestä puhutaan paljon, voi vaihtoehtojen runsaus hämmentää. Seuraavan kesän lomakassaa säästävälle rahojen pitäminen tilillä tai muussa helposti lunastettavassa säästökohteessa on yleensä paras vaihtoehto. Useampien vuosien päähän suuntautuvat säästötavoitteet esimerkiksi uudesta asunnosta tai eläkepäiviin varautumisesta lisäävät vaihtoehtoja sijoittamiseen.

Tutustutaan seuraavaksi pitkäjänteisen kuukausisäästäjän näkökulmasta tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.

1) Tilisäästäminen. Tilisäästäminen on helppo ja turvallinen tapa säästää. Ultramatalien korkojen aikana tilin tuotto jää kuitenkin olemattomaksi. Kun inflaation ottaa huomioon, tilillä säästäjän säästöt itse asiassa hupenevat ostovoiman supistumisen seurauksena.

- Elämme alhaisen inflaation aikakautta, mutta silti kymmenen viime vuoden aikana hinnat ovat nousseet 14%. Inflaation voi jatkossa odottaa palaavan lähelle kahden prosentin vuotuista tasoa, eli sen verran kuluttajien ostoskorin hinta keskimäärin nousee vuodessa. Se on rima, jonka sijoitusten tuoton pitäisi ylittää rahojen ostovoiman säilyttämiseksi. Nykyisessä alhaisten korkojen maailmassa tililtä ei saa turvaa inflaatiota vastaan, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

2) Suorat osakesijoitukset. Osakesäästämisessä säästäjä ostaa yksittäisten yhtiöiden osakkeita perehdyttyään niihin. Vuoden alusta tarjolle tulleet osakesäästötilit ovat innostaneet yhä useammat suomalaiset sijoittamaan. Toukokuuhun mennessä 100 000 suomalaista oli avannut osakesäästötilin ja tileille oli parkkeerattu osakkeita reippaasti yli 335 miljoonan euron arvosta, kertoi Euroclear Finland.

Palkasta rahaa sivuun siirtävän kuukausisäästäjän kannalta haastavaa osakesijoittamisessa on, että merkintäpalkkioista johtuen osakkeita ei kannata yleensä ostaa aivan pienellä kertasummalla. Alkuun päästäkseen pitäisi olla suurempi aloitussumma käytettävissä, jotta sijoitukset voi hajauttaa riittävän moneen osakkeeseen.

Osakesäästämiseen hyviin puoliin kuuluvat maltilliset kustannukset. Säästämismuoto sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään tarkasti sijoituskohteisiinsa ja haluavat tehdä päätökset itse.

3) Rahastosijoittaminen. Rahastosijoittamisessa useilta eri säästäjiltä kerätään varoja sijoitusrahastoon. Sijoitusrahaston salkunhoitaja hoitaa rahaston varoja asiakkaiden puolesta. Rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä selviää, mihin rahasto voi sijoittaa, joten niihin kannattaa tutustua. Rahaston sijoituskohteena voi olla esimerkiksi osakkeita tai korkosijoituksia tai yhdistelmärahastossa molempia. Rahastot jaetaan usein aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Aktiiviset rahastot etsivät sijoituskohteita rahastonhoitajan tekemän analyysin pohjalta. Passiiviset rahastot pyrkivät seuraamaan valittua indeksiä ja ne tavoittelevat markkinatuottoa. Niiden etuna ovat aktiivisia rahastoja alhaisemmat kustannukset.

- Pitkäjänteisen sijoittamisen puolesta puhuu erityisesti ajan tuoma hyöty. Tuotot aiemmin saaduille tuotoille alkavat kerryttää varallisuutta kiihtyvällä vauhdilla vuosien myötä. Kuluvat vuodet valjastavat korkoa korolle -ilmiön voimat, joten taloudellisesta vapaudesta haaveilevien kannattaa aloittaa sijoittaminen mahdollisimman nuorena, mutta aina ehtii mukaan, kertoo LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Rahastojen riskitasot ja tuotto-odotukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä mihin varat on sijoitettu. Rahaston suurin hyöty on hyvä hajautus, sillä esimerkiksi yhdessä osakerahastossa saattaa olla vaikkapa 30 eri yhtiön osakkeita. Rahaston minimisijoitussummat ovat yleensä pienet ja päätöksen omasta sijoituksesta voi automatisoida asettamalla kuukausittaisen suoraveloituksen itselle helppoihin rahastoihin.
Kuukausisäästäjän kannattaa tutustua rahastojen sisällön ja tuotto-odotusten lisäksi myös rahastojen kuluihin. LähiTapiolan tarjoamiin rahastoihin voit tutustua täältä.

4) Vakuutussijoittaminen. Sijoitusvakuutukset yhdistävät säästämisen ja henkivakuutuksen ja sopivat erityisesti pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutussäästämisellä voidaan esimerkiksi varautua omaan vanhuuteen ja ansiotulojen loppumiseen tai vanhuudesta aiheutuvan lisähoivan tarpeen rahoittamiseen. Sijoitusvakuutuksen avulla voi säästää vaivattomasti itselleen tai läheisilleen ja pitää samalla huolta heidän taloudellisesta turvastaan.

LähiTapiolan Sijoitusvakuutuksen etuna on laaja ja kilpailukykyinen sijoituskohdevalikoima. Sijoituskohteiksi voi valita Henkiyhtiön muodostamia sijoitussalkkuja ja LähiTapiolan ja Seligson & Co:n sijoitusrahastoja. Sopimusaikana asiakas voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa, kuten vaihtaa kuukausisäästön sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen ilman myyntivoiton verotuksen realisoitumista. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun varoja nostetaan ulos sopimuksesta.

- LähiTapiolan Laajan hajautuksen varainhoitosalkut sopivat asiakkaalle, joka haluaa ammattilaisten hoitavan sijoituspäätökset puolestaan. Vakuutussijoittaminen mahdollistaa laajan ja tehokkaan omaisuusluokkahajautuksen kohteisiin, joihin piensijoittajien on muuten vaikea päästä. Sijoituskohteina käytetään perinteisten korko- ja osakesijoitusten lisäksi esimerkiksi kiinteistö-, pääoma-, ja vaihtoehtoisia sijoituksia. Varainhoitosalkuissa asiakkaan varoja sijoitetaan kuten LähiTapiolan oman 3,2 miljardin euron salkun varoja, kertoo LähiTapiola Henkiyhtiön asiantuntija Santtu Tolonen.

LähiTapiolan sijoitusvakuutukseen voit tutustua täältä.

5) Vähän riskiä sietävälle. Vähäriskistä vaihtoehtoa etsivälle yksi vaihtoehto on LähiTapiolan Korkoetu. Korkoetu on sijoitusvakuutukseen valittavissa oleva perustekorkoinen sijoituskohde, johon voi säästää 5000 euron puskurin talouden pahan päivän varalle. Tuotto vahvistetaan vuosittain etukäteen tulevalle vuodelle. Säästämisen voi aloittaa jo 30 eurolla kuukaudessa tai muulla itselle sopivalla summalla. Tarvittaessa säästöt ovat milloin tahansa nostettavissa, joten varat saa käyttöön jo muutamassa päivässä juuri silloin kun tarve on suurin.

6) Muita vaihtoehtoja etsivälle. Viime vuosina erityisesti asuntosijoittaminen on nostanut päätään yksityissijoittajien keskuudessa. Vuokranantajaksi ryhtyminen tuntuu monista hyvältä, koska oman asunnon hankinnan kautta usein löytyy jo tuntemusta asuntomarkkinoiden toiminnasta. Kuukausisäästäjän kannalta haasteena voi olla riittävän alkupääoman kerääminen ja riittävä hajautus. Rahojen sijoittaminen vain yhteen kohteeseen tuo mukanaan erilaisia riskejä ja toisaalta jos aiempi omaisuus koostuu lähinnä omistusasunnosta, voi olla kannattavaa harkita myös muita omaisuusluokkia.

Asunto- ja kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille on tullut vaihtoehdoksi yhä useampia rahastomuotoisia vaihtoehtoja. LähiTapiola Sijoituskiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti erilaisiin kiinteistöihin Suomessa. LähiTapiolan kiinteistörahastoon voit tutustua täältä.

Suomessa on useita satoja tuhansia metsänomistajia. Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet, rahastot, asunnot tai muut eri omaisuuslajit. Lue lisää, miten huolehdit metsäomaisuudesta.

Miten helpottaa säästämisen aloittamista?

Vanhan viisauden mukaan säästämisessä kaikkein vaikeinta on aloittaminen. Elämäntapamuutokset vaativat aina aikansa ja vaivansa, mutta helpottuvat kun niistä tulee itselle tapa. Rimaa säästämisen aloittamisessa ei kannata nostaa liian korkealla, vaan opiskella matkan varrella aiheesta lisää. Usein sijoittajat päätyvät yhdistelemään erilaisia sijoitusmuotoja omien tavoitteidensa mukaan. Voit lukea erilaisista tavoitteista tästä.

Säästäminen alkaa, kun omat tulot ylittävät kuukausittaiset menot. Aluksi voi tavoitella, että verojen jälkeen tilille maksetusta palkasta jäisi joka kuukausi säästöön 5-10 %. Esimerkiksi 2 000 euron nettopalkasta tämä tarkoittaisi 100 – 200 euroa säästöön kuukaudessa. Alkuun rahastoihin pääsee jo 30 euron kuukausisummalla ja laajan hajautuksen salkkuihin 50 euron kuukausisäästöillä.

Lue lisää: Ekonomistin 7 sijoittamisen perustaitoa – ”Turhan sitkeät uskomukset estävät monia sijoittamasta”

Informaatiota ei tule käsittää kehotuksena sijoittaa tiettyyn omaisuusluokkaan tai sijoituskohteeseen. Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitustuotetta tai -palvelua koskeviin materiaaleihin. Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Voit menettää säästösi osittain tai kokonaan. Sijoituskohdetta koskevat avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi.

Korkohyvityksen asiakashyvitys voi vaihdella vuosittain ja sen määrä voi olla myös 0 prosenttia. Vahvistetut asiakashyvitykset eivät ole tae tulevien vuosien tasoista. Vakuutussäästöillä ei ole talletussuojaa.

Palveluntarjoajat
Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiolan osake-, korko- ja yhdistelmärahastoja hallinnoi Fim Varainhoito Oy ja niiden omaisuudenhoitajana ja jakelijana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy. Kiinteistövarainhoito: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy. Kiinteistörahastot: LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy.