Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Maa- ja metsätalous 9.10.2020

Tämän verran metsänhoito maksaa ja tuottaa – muista myös varautua riskeihin

Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet, rahastot, asunnot tai muut eri omaisuuslajit. Metsän tuotto jää kuitenkin heikoksi, jos siihen ei ensin itse panosta. Metsäomaisuudelle tuottoa havitellessa tärkeintä on hoitaa metsää hyvin ja oikea-aikaisesti. Omistajan kannattaa myös tiedostaa erilaiset metsäomistukseen liittyvä riskit ja pohtia, mitä niistä on valmis itse kantamaan.

Metsää pitäisi ajatella yhtä lailla sijoituskohteena, kuten muitakin omaisuuslajeja. Monelle suomalaiselle asunto on kallein omaisuus, jota hoidetaan ja korjataan ajallaan. Niin täytyisi tehdä metsällekin. Metsää tulisi ajatella monien vuosien sijoituksena, sillä paras tuotto saadaan vasta vuosikymmenien päästä. Toisaalta puusto kohtaa jatkuvasti monia riskejä, jotka omistajan on hyvä tiedostaa ja mahdollisesti myös varautua niihin.

-Metsää omistavan kannattaa pohtia erilaisia riskejä, kuten myrskyjen, lumen ja eläintuhojen mahdollisuuksia, sillä ne saattavat pilata metsän arvon hyvinkin nopeasti. Yhtäkkiä vuosien työ ja puustonkasvu voivat valua hukkaan, toteaa LähiTapiolan Metsätalousliiketoiminnan kehityspäällikkö Marika Makkonen .

Ensimmäisten vuosien työ tärkeintä

Puustonkasvulle tärkeimpiä ovat ensimmäiset vuodet, kun tavoitteena on kasvattaa järeitä puita. Perkauksella ja taimikon harvennuksilla kasvaa hyvälaatuista tukkipuuta, joka on kaikista arvokkain osa puun rungosta. Viime vuosina puukaupoilla on maksettu eniten kuusitukeista.

-Nyrkkisääntö on, että ensivaiheessa metsään on sijoitettava, jotta sijoitus kasvaa. Taimikonhoitotyöt ovat tärkeää tehdä ajallaan, jotta puut pääsevät kasvamaan järeiksi.

Taimikon perkaus ja harvennus maksavat noin tuhat euroa hehtaarilta. Hinta voi vaihdella maaperän rehevyyden ja työhön kuluvan ajan mukaan. Myös ajoituksella on merkitystä. Jos harvennusta siirtää esimerkiksi vuodella kahdella eteenpäin, saattaa kustannus nousta jopa kymmenen prosenttia tai sen ylikin. Kuluissa voi säästää, jos itsellä on mahdollisuus osallistua joihinkin töihin.

-Taimikonhoito on hyvää hyötyliikuntaa ja pääasiassa ammattilaisetkin tekevät sen raivaussahalla, joten sitä voi myös hyvin tehdä itse, Makkonen sanoo.

Harvennushakkuu ja päätehakkuu tuottoisimmat vaiheet

Ensimmäiset omistajalleen tuottoa tuovat puukaupat on mahdollista tehdä Pohjois-Suomea lukuun ottamatta noin 25-30 vuoden päästä metsän istutuksesta, pohjoisessa 5-10 vuotta myöhemmin. Tuotto metsän ensiharvennuksessa on vielä hyvin maltillista. Hehtaarikohtainen tulos voi olla noin 250 euroa.

- Vaikka ensiharvennuksen hehtaarikohtainen tulos jää yleensä melko vaatimattomaksi, ei kannata lannistua. Investoinnin hyödyt näkyvät suurempina harvennushakkuutuloina noin 15-20 vuoden kuluttua ja kertaantuvat päätehakkuussa, Makkonen neuvoo.

Harvennushakkuu on jo huomattavasti tuottoisampaa, ja siitä saattaa jäädä omistajalleen jopa kymmenkertaisesti enemmän rahaa kuin ensihakkuusta. Isoimmat puukaupat omistaja tekee, kun puusto on noin 60-80 vuoden ikäistä. Sen jälkeen puuston kasvattaminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa.

- Noin 50 000 euron puukaupasta voi metsän uudistamiskulujen ja verojen jälkeen jäädä omistajalle noin 30 000 euroa. Silloin puhutaan jo huomattavan isoista summista, joita kannattaa sijoittaa kasvamaan pääomaa.

Vakuutus paikkaa menetettyä tuloa

Metsänsä voi halutessaan vakuuttaa esimerkiksi myrskyjen tai tuholaisten varalta, jolloin vakuutus paikkaa mahdollisesti menetettyä tuloa.

Metsätuholaki velvoittaa metsänomistajaa viemään kaatuneet puut pois lakirajan ylimenevältä osalta. Kuusimetsässä kaatuneita kuusia ei saa olla enempää kuin kymmenen kuutiota hehtaarin alueella. Mäntymetsässä vastaava luku on kaksikymmentä kuutiota hehtaarilla. Tämä johtuu siitä, että myrskyssä kaatuneet kuuset houkuttelevat kirjanpainajia ja pahimmillaan kirjanpainaja voi tuhota myös terveitä, pystyyn jääneitä puita.

-Myrsky ja tuholaiset ovat metsänomistajien riesoja. Mutta jos esimerkiksi puita kaatuu myrskyssä niin paljon, että laki velvoittaa korjaamaan ne pois, voi omistaja tehdä myrskytuhopuillakin puukauppaa. Kaatuneiden puiden arvo ei tosin vastaa priimakuntoista puuta. Jos metsäomistajalla on vakuutus, korvataan erotus tietyin ehdoin vakuutuksesta. Myrskytuhokohteen uudelleen metsittämiseen on myös varattava rahaa, Makkonen neuvoo.

Lue lisää tuottoisan metsän kasvattamisesta täältä .