Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Minna JeronenEkonomi25.6.2024

Det finns en orsak varför en kapitalförvaltare har en mun och två öron – det bästa investeringsobjektet hittas bara genom att lyssna på kunden

En lyckad lösning liknar alltid kunden, påminner LokalTapiola Kapitalförvaltnings kundrelationsdirektör Minna Jeronen. I stället för en föreläsning om marknadsanalyser gör man en Private Banking-kund nöjd genom att uppriktigt lyssna på hen.Läs mer om placering

Tiden är en sak som alla har brist på. Så är det även för dem som behöver kapitalförvaltningstjänster.

Till exempel för en företagare har i regel samlats kapital men hen har inte haft tid att söka lösningar för att förvalta det och ännu mindre att ständigt följa marknaderna. Har man en avsevärd investeringsförmögenhet, är det bra att vända sig till en expert för att söka svar tillsammans.

Kapitalförvaltningen är på kundens sida

Kapitalförvaltningen uppfattas ofta avse två tjänster: Portföljförvaltning och marknadsanalys. Det är sant att det också handlar om dessa men i verkligheten är kapitalförvaltningstjänsterna också mycket annat. Frasen ”en mun och två öron” är träffande. En specialist inom kapitalförvaltning måste lyssna mera än prata.

Att bygga upp en kundrelation börjar med att utreda kundens behov: Vad är betydelsefullt för hen och vad som eftersträvas. Man måste också få en uppfattning om hurdan risktolerans kunden har. Först efter att dessa är klarlagda är det möjligt att erbjuda en lösning. Samtidigt har man skapat den viktigaste komponenten för en kundrelation, förtroende.

För varje kund finns ett lämpligt investeringsobjekt. Till exempel om riskinvestering inte lämpar sig för situationen, kan ränteinvestering vara en bra lösning för kassahantering. Jag säger alltid till kunden att vi träffas när marknaden är osäker. Då har hen verklig nytta av min sakkunskap och jag kan vara till mest hjälp.

Ett långvarigt samarbete består av många faktorer. Betjäningen ska vara personlig och smidig och det ska vara lätt och behändigt att uträtta ärenden. I mitt kundarbete i Österbotten betyder detta att jag träffar många kunder ansikte mot ansikte och talar finska eller svenska med dem. Jag känner till vardagen, bakgrunden och kulturen för människorna på regionbolagets område. Jag är ju själv härifrån.

Kunderna värdesätter också saminvestering uppriktigt. LokalTapiola är själv den mest avsevärda investeraren i sina fonder så vi möter tillsammans med kunden både de goda avkastningarna och nedgångarna på marknaderna.

En specialist inom kapitalförvaltning är nästan som en terapeut och investeringsspecialist på kundens sida i samma paket. Det visar ju alltid ett stort förtroende att ge sin egendom för att förvaltas av någon annan.

Minna Jeronen
kundrelationsdirektör
LokalTapiola Kapitalförvaltning

Den här texten har uppgjorts av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och den grundar sig på bolagets åsikter om ekonomin och investeringsmarknaden. Bedömningar, information och åsikter i texten grundar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings egna kalkyler eller källor som LokalTapiola Kapitalförvaltning anser vara riktiga och pålitliga. Investeringsbeslut ska inte enbart grunda sig på den här texten och informationen i texten är inte avsedd som en uppmaning till att bedriva handel med investeringsprodukter eller -tjänster.