Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Nyland 24.3.2024

Över hälften av nylänningarna använder telefonen då de kör – ”En tickande bomb i trafiken”

Det sker varje år dödsolyckor där telefonen varit inblandad. Enligt den färska undersökningen LokalTapiola låtit göra har 53 % av nylänningarna använt telefonen då de kört eller varit passagerare där chauffören använt telefonen. Dags för en attitydförändring säger experten och att börja använda bluetoothen i bilen.

Polisen hade tidigare i mars en intensivövervakning av användningen av bilbälten och andra säkerhetsanordningar. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning* finns det behov av intensivövervakning även i Nyland.

Enligt enkäten har 53 procent av respondenterna använt telefonen då de kört eller varit passagerare då chauffören använt telefonen. 14 procent medger att de gör det kontinuerligt och 39 procent har använt telefonen ibland.

Resultaten i enkäten överraskar inte LokalTapiola Nylands bilskadegranskare Ville Mäki .

– Antalet skador och farosituationer, där telefonen har varit delaktig har ökat de senaste åren. Det är dock svårt att i efterskott påvisa hur telefonen orsakat olyckan och man kan anta att antalet skador är avsevärt större än vad statistiken berättar, säger Mäki.

Undersökningskommissionerna för trafikolyckor uppskattar att det varje år sker 3 till 5 dödsolyckor där telefonen varit delaktig. Enligt en undersökning gjord i USA är risken för trafikolyckor åtta gånger större till följd av ouppmärksamhet i trafiken.

Unga vuxna hör till riskgruppen – nu krävs det en attitydförändring

Enligt LokalTapiolas enkät säger 10 procent av svarandena att de råkat ut för en risksituation då de själv eller chauffören använt telefonen. Några medger att de att de varit inblandade i en olycka.

Enligt enkäten är unga vuxna den åldersgruppen där man använder telefonen mest i trafiken.

Två av tre svarande i åldern 25-34 medger att de regelbundet eller rätt ofta använder telefonen då det kör eller chauffören använt då de varit passagerare. Den åldersgrupp som har mest varit i nära ögat -situationer är 35-44 åringarna.

– Vi borde alla vara oroade över saken. Att använda telefonen då man kör är som en tickande bomb, förr eller senare kommer det att ske en olycka. Enda sättet att få en ändring är att ändra på ens egen attityd och agerande, säger Mäki.

– Att läsa meddelanden eller kolla sociala medier då man kör kan vara ödesdigert. Koncentrationen på trafiken är inte då den bästa möjliga.

Innan du oroar dig för andra ska du fundera på om du själv använder telefonen i trafiken

Hela 64 % av respondenterna är oroade över hur övriga trafikanter använder telefonen i trafiken. 14 procent var oroade över en nära anhörigs telefonanvänding.

Mäki uppmanar att börja med sådana saker man själv kan påverka.

– Innan du oroar dig över hur andra använder telefonen ska du koncentrera dig på hur du själv använder den. Genom att föregå med gott exempel kan du påverka medpassagerarnas attityd och användning av telefonen. Den trygghet som uppstår med mindre användning av telefon kan inte ersättas av en försäkring.

– Om man ändå bör tala i telefon då man kör så ska man nog använda sig av bilens bluetooth-system. I trafiken syns överraskande många trafikanter som kör en relativt ny bil och ändå talar i telefon med luren vid örat. Senast nu är det dags att ta i bruk bilens alla finesser, tipsar Mäki.

Andra aktuella ärenden