<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten 17.12.2023

LokalTapiola Österbotten ger en julklapp på 50 000 euro till stöd för barns psykiska välmående i regionen

LokalTapiola Österbotten donerar 50 000 euro för främjandet av barns psykiska välmående. Tack vare donationen kan MIELI Psykisk hälsa Österbotten r.f. anlita en person för att stöda barns, ungas och familjers välmående samt införa metoder på individ- och gruppnivå för utveckling och upprätthållande av kunskaper om välmående.

I rapporten ”Hur mår Österbotten” publicerad år 2022 av Österbottens välfärdsområde lyfter man starkt fram oron kring barn och ungas psykiska välmående i vår region. Oroväckande signaler har synts redan under flera års tid och under coronapandemin har situationen blivit ännu sämre. I rapporten konstaterar man att allt fler anger att de upplever sitt hälsotillstånd som måttligt eller dåligt och andelen som har ångest ökar. Ökad ensamhet, mobbning, socialt tryck, skolfrånvaron, användning av rusmedel och fysiskt samt psykiskt våld inom familjen är exempel på andra orosmoln som kommer fram. Därmed finns det ett stort behov för kostnadseffektiva verktyg med vars hjälp man kan förebygga och minska på psykiska sjukdomar och mobbning och som passar för många, är lätta att använda och flytta.


LokalTapiola Österbotten och MIELI Psykisk hälsa Österbotten r.f. har redan under flera års tid haft ett starkt samarbete kring främjandet av mental hälsa. Med hjälp av LokalTapiola Österbottens senaste donation kunde föreningen anlita en person för att jobba särskilt med yrkesstuderandes psykiska välmående.


Samarbetet fortsätter med att LokalTapiola Österbotten i år donerar 50 000 euro för främjandet av framför allt barns psykiska välmående. Tack vare donationen kan MIELI Psykisk hälsa Österbotten r.f. anlita en personresurs till vars uppgifter hör att stöda barns, ungas och familjers välmående samt införa metoder på individ- och gruppnivå för utveckling och upprätthållande av kunskaper om välmående.


Tack vare personresursen kan man även införa forskningsbaserade acceptans- och värdebaserade verksamhetsmodeller, Magis-mobilspelet och Min Grej -smågrupper, samt erbjuda skolorna möjligheten att bygga in de som en del av sina läroplaner. Dessutom kan man med hjälp av donationen erbjuda fördjupande skolningar inom ibruktagandet av verksamhetsmodellen ”Välbefinnande i idrott för barn och unga” på en konkret nivå.


- Med hjälp av denna donation från en extremt viktig samarbetspartner kan vi på ett konkret sätt stöda hundratals barn och unga i Österbotten, berättar MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf:s direktör Anne Salovaara-Kero .


Nästa år kommer LokalTapiola Österbotten även att öppna en ny donationsansökan genom vilken man stöder barn och ungas psykiska välmående inom idrotten. Tanken är att tränare och andra funktionärer inom ett lag genomför ”Välbefinnande i idrott för barn och unga” -webbkursen för att få en donation till sitt lag. Storleken på donationen beror på lagets storlek.


- Vi delar oron över barn och ungas psykiska välmående och vill vara aktivt med och stöda samt skapa konkreta lösningar för att förbättra situationen i vår region. Samarbetet med MIELI Psykisk hälsa Österbotten r.f. har varit mycket givande och vi är glada att det fortsätter fortfarande, konstaterar LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Joel Sunabacka.