Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Nyland9.6.2024

Lokal donation till förmån för räddningshundar i Västra Nyland

LokalTapiola Nyland gjorde i slutet av år 2023 en lokal donation till föreningen VRG Pelastuskoirat r.y. i Ingå. Föreningen har startat sin verksamhet år 2021 och dess uppgift är att lära och träna hunden och ledaren att söka efter försvunna människor. De har som målsättning att få möjligast många med i sin larmgrupp för att hjälpa Frivilliga räddningstjänsten.

För att utveckla sin verksamhet behövde föreningen få mera utbildning och material, radiotelefoner, räddningsvästar. LokalTapiola Nyland gjorde en donation på 5 200 euro för inskaffande av material och redskap.

– Vi blev väldigt glada över donationen och den har gjort det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet och göra investeringar. Vi har skaffat oss fyra handhållna GPS-enheter, åtta par walkie-talkies och camouflage täcken. Vi kommer också att ordna flera utbildningsdagar som hålls av en extern tränare för att få nya perspektiv och för att vidareutveckla hundarna och ledarna. Vårt mål är att utöka vår larmgrupp och att vår unga förening inom en snar framtid skulle få sin första räddningshund, så att vi ännu bättre kan hjälpa myndigheterna med att hitta försvunna personer, berättar Eija Sairanen, ordförande VRG Pelastuskoirat r.y.

– Genom donationen vill vi uppmuntra och stöda ett fint och viktigt frivilligt arbete, där man ger av sin tid för att kunna hjälpa andra. Vi önskar att larmgruppen kommer att ha stor nytta av donationen och får den kunskap och utbildning som de behöver, säger Christoffer Wickholm, marknadsföringschef på LokalTapiola Nyland.

Livstrygghet lokalt

Medlen för Lokal donation doneras i dispositionsfonden och har överförts från LokalTapiola Nyland vinst. Man granskar varje år möjligheten att göra donationer till allmännyttiga organisationer. Bolaget har tillsatt en arbetsgrupp bestående av både representation från förvaltningsrådet, styrelsen, operativa ledningen och personalen.

– Vi är ett lokalt av kunderna ägt ömsesidigt bolag. Med dessa donationerna, vill vi understöda och befrämja trygghet och förbättra närmiljön på vårt verksamhetsområde, till förmån för alla invånare, säger Erik Valros, verkställande direktör på LokalTapiola Nyland.