Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Nyland27.6.2024

Trafikförsäkringslagen förnyades – gäller den dig?

Vilka förflyttningshjälpmedel gäller reformen och vad innebär den i praktiken? Läs LokalTapiola Nylands expert svar på de mest frågade frågorna.

Trafikförsäkringslagen förnyas 1 juni på ett sätt som ändrar definitionen på fordonet och till exempel försäkring av elsparkcyklar i hyresbruk. Lagförslaget grundar sig på ändringen i EU:s trafikförsäkringsdirektiv. LokalTapiola Nylands expert på fordonsföräkring Janne Toivanen svarar på de mest allmänna frågorna gällande den nya trafikförsäkringslagen.

Vilka förändringar borde man ta i beaktande gällande den nya trafikförsäkringslagen som trädde ikraft 1.6.2024?

"Flera olika eldrivna fordon har blivit allmänna under de senaste åren. Med dem har det uppstått en hel del med olyckor som omkullkörningar och kollisioner. Den nya trafikförsäkringslagen gör att en stor del av de nya fordonsslagen måste försäkras med en trafikförsäkring. Då behandlas även skadorna som uppstår med dem i enlighet med trafikförsäkringslagen. Trafikförsäkringspliktiga fordon är nuförtiden de lätta eldrivna fordon vars nettovikt överskrider 25 kg och vars konstruktiva hastighet är mer än 25 km/h. Du kan testa försäkringsbehovet för ditt förflyttningshjälpmedel med Trafikförsäkringscentralens test."

Hurudana fordon gäller försäkringsplikten?

"Vanliga elfordon som blivit försäkringspliktiga är seniorskotrar, olika cruisers och motsvarande elmopeder, då deras nettovikt är över 25 kg eller vars konstruktiva hastighet överstiger 25 km/h. Största delen av de populära elsparkcyklarna omfattas inte av trafikförsäkringsplikten för att de är lätta och inte går så fort."

Mindre elfordon har tidigare ingåt i LokalTapiolas hemförsäkring. Hur är det efter lagändringen?

"I fortsättningen ingår elfordonen i hemförsäkringen ifall de inte är trafikförsäkringspliktiga. För de snabbare och tyngre elfordonen som ska trafikförsäkras, bör man i fortsättningen teckna en frivillig fordonsförsäkring mot stöld, brand eller kollission.

Elassisterade cyklar står även i fortsättningen utanför trafikförsäkringsskyldigheten oberoende av vikt, om deras motor kopplas bort senast vid en hastighet på 25 kilometer i timmen. Dessa omfattas även av hemförsäkringen.

Försäkringsvillkoren för LokalTapiolas hemförsäkring uppdateras från och med början av nästa år, så att de nya viktgränserna för anordningar med försäkringsskyldighet träder i kraft i villkoren, när försäkringsperioden för kundens försäkring byts. Det är skäl att kontrollera vikten och hastigheten för de egna förflyttningshjälpmedlen med elmotor i samband med förnyelsen och att enligt behov uppdatera försäkringarna."

Jag använder en hyrd elsparkcykel, vad ska jag ta i beaktande?

"Då du hyr en elsparkcykel ska den vara trafikförsäkrad av tjänsteleverantören. Man bör dock minnas att de här fordonens trafikförsäkring ersätter enbart nödvändiga sjukvårdskostnader i samband med trafikolycka. När betalningen av vårdkostnadsersättningar från trafikförsäkringen har upphört, kan LokalTapiola därefter enligt försäkringsvillkoren ersätta vårdkostnader för en olycksfallsskada på basis av olycksfalls- eller reseolycksfallsförsäkringen. Enligt försäkringsskydden som valts till försäkringen kan vi också betala dagpenning-, men- och dödsfallsersättningar - även när handläggningen av skadan ännu omfattas av trafikförsäkringen."

Vad kostar trafikförsäkringen?

"Försäkringspremiens storlek utgår från ersättningskostnaderna. Även fordonets tekniska egenskaper och andra uppgifter hjälper oss att bedömma risken och premien. Försäkringspremien på elfordonen motsvarar prisnivån på mopeder. Ett exakt pris får du från vår kundtjänst. Försäkringspremien är säsongsbetonad och merparten av premien hänförs sig till sommarmånaderna."

Finns det sanktioner om man inte försäkrar sitt fordon?

"Enligt lagstiftningen i Finland har ett fordon som omfattas av trafikförsäkringsskyldigheten användningsförbud ifall det inte har en giltig trafikförsäkring. En person som använder ett fordon som inte har en trafikförsäkring bryter alltså mot lagen. För försummelsen av trafikförsäkringsskyldigheten uppbärs också en försummelseavgift för hela den tiden du ägt fordonet. Avgiften är kännbar jämnfört med vanlig trafikförsäkring. En frivillig olycksfallsförsäkring är inte heller ikraft då man framför ett oförsäkrat fordon."

Be ett anbud på försäkringar

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.