Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten27.6.2024

Från Finland skickas åtta kraftiga skyddscontainrar till hjälp för räddningspersonal i Ukraina – LokalTapiola Österbotten deltar med 10 000 euros donation

LokalTapiola Österbottens donation är en del av en donationshelhet av LokalTapiola-gruppens bolag, med vilken man möjliggör leveransen av sammanlagt åtta skyddscontainrar till hjälp för räddningspersonal i Ukraina. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) koordinerar beställningen av containrarna. Containrarna levereras till Ukraina genom EU:s civilskyddsmekanism med stöd av inrikesministeriet.

Skyddscontainrarna, som levereras till Ukrainas räddningstjänst, är specialutrustade tillfälliga skyddsutrymmen, som fungerar som temporära boende- och skyddsställen för räddningspersonal i frontförhållanden. I den första leveransen 26.6 skickar man i väg två skyddscontainrar. De resterande sex containrarna levereras till Ukraina efter sommaren.

Det finns ett mycket stort behov för räddningstjänstens infrastruktur i Ukraina, eftersom räddningstjänsten på flera områden lidit märkbara förluster av material och brandstationer under Rysslands anfall.

- Under Rysslands anfallskrig, som hållit på i redan över två år, har ukrainarna tappert försvarat sitt land och hela den demokratiska världens frihet och värderingar. Flera ukrainare har tvingats lämna sina hem, och en del av dem har även kommit hit till oss i Österbotten. Många av dem har fortfarande närstående i Ukraina och oron över deras och hemlandets situation är stor. Ukrainarna behöver vårt stöd och vi vill erbjuda dem konkret hjälp. Räddningstjänsten har en viktig roll i långvarigt krigsläge, och skyddscontainrarna är av hjälp i denna verksamhet, berättar LokalTapiola Österbottens hållbarhets- och kommunikationschef Lauri Laaksonen.

Skyddscontainrarna tillverkas av finländska familjeföretaget Nokian metallirakenne. Utrikesministeriet i Finland har tidigare levererat tio stycken likadana containers till Ukraina, och de används kontinuerligt av räddningstjänsten i Ukraina. Värdet på en container är ungefär 100 000 €.

Som ett bolag ägt av sina kunder påverkar LokalTapiola Österbotten samfundens välmående och livskraft förutom genom den direkta affärsverksamheten även genom att stöda aktörer inom olika sektorer. Viktiga teman är framför allt främjandet av mentalt välmående, säkerhet i vardagen och räddningsverksamhet samt en hållbar och livskraftig närmiljö. Under året 2024 har bolaget bland annat förbundit sig till att ekonomiskt stöda alla regionens juniorlag vars tränare och andra i lagledningen avlagt MIELI rf:s webbkurs Välbefinnande i idrott för barn och unga.

Mer information
Lauri Laaksonen, hållbarhets- och kommunikationschef, LokalTapiola Österbotten, 045 136 6834, lauri.laaksonen@lahitapiola.fi