Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet18.10.2023

70 % av befolkningen i Nyland oroar sig för trafiksäkerheten för unga - många nya förare kommer snart att köra på hala vägar för första gången

Nästan fyra av fem nylänningar är oroade över trafiksäkerheten för unga i sin region, enligt en enkät som LokalTapiola låtit göra. Enligt en expert från försäkringsbolaget är oron särskilt aktuell nu, eftersom de som får sitt körkort på våren för första gången kommer att behöva köra i mörker och dåligt väder.Jämför och köp

Den övergripande trenden för dödsolyckor i trafiken har varit positiv på senare tid, med en tydlig minskning under 2022. Samtidigt har dock dödsolyckor bland 15-24-åringar ökat. I Nyland ökade andelen med 60 procent från 2021 till 2022.

Oron för trafiksäkerheten bland unga återspeglas också bland invånarna på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde. Enligt LokalTapiola enkät Vardagsgranskning* är 70 % av nylänningarna mycket eller ganska oroliga för trafiksäkerheten bland unga.

Unga män löper störst risk att råka ut för allvarliga trafikolyckor under sommarveckoslut. Seppo Patrikainen, bilskadeinspektör vid LokalTapiola Nyland, anser dock att oron är särskilt aktuell nu då vintern närmar sig.

Sikten är nu nedsatt av mörker och regn, och vägunderlaget kan ställvis vara mycket. Efter sommaren kommer det att ta tid att vänja sig vid höst- och vinterförhållandena, även för den mest erfarna föraren. För dem som tog sitt körkort i våras är situationen helt ny då de kommer att för första gången i sitt liv köra på hala och isiga vägar. Många kör fortfarande sommardäck, i värsta fall i dåligt skick. Nu är det dags att granska skicket på både vinter- och sommardäcken. Det är ingen dålig idé att förbereda sig för däckbyte.
Patrikainen påpekar att det finns många unga förare på de nyländska vägarna.

- Ungdomar som bor på landsbygden kör ofta sina egna fordon, eftersom avstånden till exempel till skolor och läroverk är långa och man kanske inte har möjlighet att använda sig av kollektiv trafik. Detta är kanske en bidragande orsak till den oro som framkommit i enkäten.


92 procent av dem som svarade på LokalTapiolas enkät anser att ansvaret för att lära unga om trafiken och dess risker ligger hos de egna familjemedlemmarna. Utöver hemmet förväntar sig de svarande att trafikundervisning ska ges i skolor och högskolor (53 %), bilskolor (49 %) och myndigheter såsom polisen (30 %).
Patrikainen anser också att hemmets roll är avgörande för trafiksäkerhetsutbildningen.

- Allas roll i trafiksäkerhetsarbetet är nödvändig nu och i framtiden. Föräldrarnas och andra bekanta vuxnas roll är dock avgörande och vi måste fästa särskild uppmärksamhet till detta. Attityder och beteenden är inlärda, och därför måste vi vuxna föregå med gott exempel och visa trafikvett åt barnen redan i tidig ålder.

I januari 2023** genomförde LokalTapiola en undersökning om riskfaktorer i trafiken. Enligt de svarande i Nyland var de vanligaste riskfaktorerna för litet säkerhetsavstånd (62 %) och omkörning på en farlig plats, till exempel vid dåliga körförhållanden (60 %).

- Vuxna ska föregå med gott exempel. Förutom att kritiskt granska våra egna körvanor är det också viktigt att spendera tid med ungdomar efter att de fått sitt körkort, särskilt nu när vädret blir sämre", säger Patrikainen.


Tips till körning i mörker och på hala vägar

• Titta på termometern. Om temperaturen ligger kring nollstrecket ska du vara beredd på halka.
• Var förutseende. Vid halt väglag kan snabba reaktioner inte kompensera att du inte varit förutseende. Håll därför ögonen på vägen och reagera i tid. Undvik kraftiga styrrörelser och omkörningar, särskilt i dåligt väder.
• Var uppmärksam på hastighet och avstånd. Anpassa hastigheten enligt sikt, väder och trafikförhållanden. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd är inte två billängder utan snarare två lyktstolpar från varandra. Håll en låg situationshastighet i kurvor och undvik att köra med hög hastighet i vattenfyllda däckspår eller pölar. Följ vinterhastighetsbegränsningarna.
• Lägg undan telefonen när du kör. Att använda mobilen under körning är förbjudet enligt lag och ökar risken för påkörning bakifrån med upp till .
• Rätt attityd. Att köra i vinterväder är inte samma sak som att köra i sommarväder, och alla trafikanter har inte samma färdigheter och förmågor. Samspelet med andra trafikanter är viktigt för att trafiken ska löpa smidigt.


Källor: LokalTapiola och Trafikskyddet

*I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning som utfördes 11-26.5.2023 deltog 5 227 finländare. På LokalTapiola Nylands verksamhetsområde deltog 300 personer i enkäten. Den statistiska felmarginalen i hela landet är +/- 1,4 procentenheter och på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde +/- 5,6 procentenheter.
** I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning som utfördes 4-30.1.2023 deltog totalt 5 567 finländare. På LokalTapiola Nylands verksamhetsområde deltog 333 i enkäten. Den statistiska felmarginalen i hela landet är +/- 1,3 procentenheter och på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde +/- 5,3 procentenheter.