Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet4.8.2023

Stormen kan orsaka skador – läs tips om hur du kan skydda hemmet och vad du ska göra efter en stormskada

Sommarstormarna varierar i styrka allt från friska vindar till kraftiga stormar som orsakar omfattande el- och vattenskador. Eftersom stugsäsongen fortfarande pågår är det skäl att förbereda sig för skador på fritidsbostäder samt vid sjöar och hav. Med hjälp av dessa tips kan du skydda ditt hem mot stormar och agera rätt om stormen förstör egendom.Bekanta dig och köp

När väderprognosen förutspår storm, skyddar cirka 30 procent av finländarna sin egendom för att undvika skador, framkommer av enkäten Vardagsgranskning som Kantar TNS utfört för LokalTapiola*. Finländarna förlorar ändå egendom i stormar och till exempel år 2022 fick LokalTapiolas kunder ersättning för egendomsskador som orsakats av stormar till ett värde på över åtta miljoner euro. I tätorterna blir egendomsskadorna vanligtvis inte lika stora som på landsbygden.

Så här förebygger du stormskador hemma och på stugan:


• Se till att vattnet strömmar som det ska i takrännorna och stuprännorna och att de inte är tilltäppta.
• Håll byggnaden i skick och reparera genast eventuella skador.
• Ta i förväg reda på hur du kan bryta strömmen och stänga av vattnet så att du kan agera snabbt om stormen slår till.
• Fäll sådana träd på gården som kan skada huset om de faller.
• För trädgårdsmöblerna och andra lösa föremål in i till exempel förrådet eller bind fast dem så att de inte blåser iväg.

Gör så här efter en stormskada:


• Ta bilder på de skadade områdena. Ta bilder som ger en överblick av den försäkrade egendomen och närbilder på den skadade egendomen.
• Skydda byggnaden så fort som möjligt efter att du tagit bilderna. Avlägsna träd som fallit på, lutar mot eller håller på att falla på byggnaden. Begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.
• Skydda ett skadat yttertak med presenningar så att vatten inte kommer in i byggnaden. Kom ihåg att använda ändamålsenlig skyddsutrustning när du utför reparationsarbeten.
• Vid större skador måste du se till att försäkringsbolaget har möjlighet att granska skadan på plats.
• Gör dig inte av med den skadade egendomen själv och kom ihåg att söka ersättning inom ett år efter att skadan inträffade.
• Om du vill sköta ersättningsärenden på någon annans vägnar behöver du en fullmakt.

Anmäl en skada på nätet

Förbered dig på eventuella köer i kundtjänsten – vi rekommenderar att du anmäler skador via nättjänsten. Du kan anmäla en skada och söka ersättning här.

*LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 027 finländare 15–21 januari. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.