Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi25.5.2023

LokalTapiolas köp av Suomen Vahinkovakuutus godkändes

Konkurrens- och konsumentverket samt Finansinspektionen har godkänt företagsaffären i vilken LokalTapiola köper av POP Bank-gruppen en majoritetsandeln på 70 procent av Suomen Vahinkovakuutus Oy, bättre känd som POP Försäkring. Att företagsaffären blir av ökar ytterligare LokalTapiolas förmåga att både lokalt och riksomfattande betjäna kunder som föredrar att sköta sina försäkringsärenden i digitala kanaler.

-Vi är glada att affären nu kan slutföras smidigt och att vi kan påbörja verkställighetsfasen. Den digitala utvecklingen och konsumenternas ökade behov av att sköta ärenden på nätet är en central katalysator i vår verksamhetsmiljö. LokalTapiola vill skapa ännu mer omfattande och strömlinjeformade tjänster för att möjliggöra en smidig och enkel självbetjäning. POP Försäkring var det första försäkringsbolaget i Finland som valde att betjäna kunderna digitalt på ett omfattande sätt. Att bolaget nu blir en del av LokalTapiola ökar vår förmåga att digitalt uppfylla finländarnas önskemål vad gäller deras livstrygghet och att förbereda sig på risker. Det är fint att vi nu kan kavla upp våra ärmar och främja samarbetet med POP Bank-gruppen. Därigenom kan vi erbjuda våra kunder ännu bättre personlig betjäning lokalt och digitalt, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

-Affären är mycket betydande för POP Försäkring som företag. Tack vare den bredare ägarbasen kan bolaget på ett bättre sätt utveckla sitt produktutbud. För kunderna i POP Försäkring har affären dock inga direkta inverkningar vad gäller bolagets produkter eller kundrelationen. POP Försäkring fortsätter att verka som ett självständigt bolag och kunderna får samma utmärkta betjäning som tidigare, säger POP Bankcentralens verkställande direktör Jaakko Pulli.

LokalTapiola är en bolagsgrupp som ägs av kunderna och som bjuder ut skadeförsäkringar, livförsäkringar, pensionsförsäkringar, investeringstjänster samt bil- och företagsfinansiering i Finland. LokalTapiola-gruppen består av över 20 bolag: de riksomfattande bolagen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Finans samt 19 regionala ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Nu när företagsaffären godkänts blir POP Försäkring, som sysselsätter över 120 försäkringsproffs, en del av LokalTapiola-gruppen. POP Försäkring fortsätter dock sin verksamhet som ett självständigt bolag. Bolaget kommer även att ha kvar sitt bekanta varumärke.