Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet8.1.2023

”Optimera hemförsäkringen enligt din livssituation"

En fotboll genom fönstret? En stulen cykel? En bärbar dator som tappas i golvet? Olika skeden i livet innebär olika risker, vilket också borde speglas i valet av hemförsäkring, säger LokalTapiola Österbottens experter.

De flesta har idag insett behovet av en hemförsäkring. Försäkringen finns till för att trygga egendom och lösöre, främst i bostaden, men även en del saker utanför hemmet ingår i den, som till exempel cyklar.

– Det viktigaste är att välja rätt nivå på skyddet så att hemförsäkringen verkligen skyddar mot de risker man vill skydda sig mot, säger Anette Råback, ersättningsrådgivare på LokalTapiola Österbotten.

I en hemförsäkring ingår ofta även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ersätter skador man orsakar åt andra medan rättskyddsförsäkringen till exempel ger skydd vid tvister som kan uppstå vid bostadsköp, säger Jens Lindstedt, tjänsterådgivare på LokalTapiola Österbotten.

LokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare. Tidningen Kuluttaja jämförde 2022 åtta olika omfattande hemförsäkringar vad gäller villkor, pris och kundnöjdhet. I jämförelsen fick LokalTapiolas hemförsäkring de högsta poängen.

Optimering behövs


Anette Råback och Jens Lindstedt betonar vikten av att faktiskt optimera hemförsäkringen så att den passar den egna livssituationen. Försäkringens innehåll, premienivån, försäkringsbeloppet och nivån på självrisken är alla saker som går att påverka.

– Barnfamiljer kan ha helt andra risker än studerande och pensionärer, säger Lindstedt.

En del kanske tycker att de inte har så mycket värdefulla saker där hemma men räknar man ihop allt blir det snabbt mycket pengar. Studerande kan ha dyr teknik hemma, barnfamiljer kanske mycket lösöre medan pensionärer kan ha samlat på sig en hel del värdefulla prylar.

Anette Råback påminner om att det inte heller bara handlar om sakerna i bostaden.

– Till lösöresförsäkringen hör även lägenhetens inre delar, så som ytor, köks- och badrumsskåp, säger hon.

Om en familj eller ett par med ett gemensamt hushåll bor tillsammans i en bostad räcker det med en enda hemförsäkring.

– Men om två kompisar bor tillsammans behöver de varsin hemförsäkring, säger Råback.

Hyresvärdar kräver ibland att hyrestagare har hemförsäkringar medan det oftast ligger på värdarnas och husbolagens ansvar att se till att försäkra själva byggnaderna.

För den som vill teckna en ny hemförsäkring eller uppdatera sin hemförsäkring finns det många olika sätt att kontakta LokalTapiola Österbotten. Jens Lindstedt säger att en enkel hemförsäkring lätt kan köpas via nätet då det passar en själv.

– Om man däremot vill gå igenom helheten kan man ringa och boka en tid eller komma in på något av våra tio kontor i Österbotten, säger Lindstedt.

– När en skada har skett kan man enkelt anmäla skadan via vår nättjänst dygnet runt, säger Råback.

4 tips för att förbättra hemmets säkerhet:

  • Lås alltid cyklar, elcyklar och garage.

  • Testa brandvarnarna regelbundet för att vara säker på att de fungerar.

  • Ha en brandfilt nära spisen.

  • Pulversläckare kan rädda liv och egendom. Kom ihåg att granska dem minst vartannat år.