Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet19.12.2022

LokalTapiola Österbottens miljöstipendium på 10.000 € delas mellan tre mottagare

Klimatförändringarna syns redan konkret i Österbotten, till exempel genom stormar, skogsbränder och översvämningar och på LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt - även ur miljöaspekt. Därför valde vi 2021 att instifta ett årligen återkommande miljöstipendium på 10 000 euro.

Under hösten har icke-vinstdrivande föreningar, som är verksamma inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde, haft möjligheten att söka miljöstipendiet, till exempel för att finansiera lokala miljöprojekt med syfte att bromsa klimatförändringarna genom att arbeta för minskad energiförbrukning, hållbara transporter, naturens mångfald eller för att öka medvetenheten om klimatfrågor.


- Miljöstipendiet delas i år ut för andra gången och vi är väldigt glada över att ha fått in kring 30 ansökningar. Det visar att det finns ett intresse för miljöfrågor och konkreta miljöprojekt i de österbottniska föreningarna. I år valde vi att fördela stipendiesumman mellan tre olika mottagare, säger LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka.


Meteoria-sektionens projektsekreterare Matts Andersén berättar att besökscentret Meteoria Söderfjärden kommer att använda miljöstipendiet för utökad förnybar energiproduktion och för en förbättrad lärmiljö. Miljömässig hållbarhet har från starten varit en ledstjärna för centret. Egen förnybar energiproduktion har byggts ut efter ökande behov. Idag finns solpaneler, ett vindkraftverk och batterier för energilagring. En biodieseldriven generator finns som backup.

För att trygga energiförsörjningen för uppenbara behov av året runt verksamhet planeras nu en utbyggnad med mera solpaneler och en utökad batteribank. Meteorians energi-produktion och -styrning är en förebild för småskalig grön energi och ett åskådligt läromedel för skolgrupper. Meteorians energisystem utgör en ”living lab” för studerande vid universitet och högskolor i Vasa, t.ex. för diplomarbeten i energiteknik och datateknik för energistyrning.


Vasa Mathjälp finns till för de hjälpbehövande och delar ut mat hela året utan avbrott. Föreningen tar tillvara överbliven mat som i vanligt fall skulle slängas från bl.a. skolor, restauranger och butiker. Även den mat som inte duger till människoföda kommer till användning och doneras bl.a. till Katthuset i Vasa. Glass som inte kan delas ut i matkassarna skänks till ett daghem i närheten. Allt avfall sorteras noga och för alla som arbetar i föreningens logistikcenter blir det en vana att sortera avfallet rätt. Även det bidrar på sitt sätt till att minska miljöbelastningen, säger Vasa Mathjälps medlemssekreterare Stina Frejman.


Donationen kommer i första hand gå till att utveckla Luonto-Liitto Pohjanmaas naturläger- och utflyktsverksamhet. På våra barnläger, som hålls i Replot i juni, deltar ungefär 50 barn och unga. Tack vare stipendiet kan vi nu utveckla och utvidga lägren. Föreningens utflykter är öppna för alla och riktar sig till såväl barn och unga som familjer. Med hjälp av donationen kan vi ordna flera kostnadsfria utflykter med låg tröskel, som utvecklar deltagarnas relation till naturen och omgivningen. Luonto-Liitto Pohjanmaas utflyktsverksamhet består både av utflykter till närskogar och längre utflykter, såsom vandringar i skärgården, berättar Luonto-Liitto Pohjanmaas ordförande Asseri Laitinen.