Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandEkonomi7.7.2022

En luftvärmepump kan vålla skador för tusentals euro

En fel installerad eller en luftvärmepump som inte är servad kan orsaka en stor skada. Risken stor speciellt på sommaren, då uppstår det hundratals fuktskador årligen.Bekanta dig och köp

Luftvärmepumpens utedel på husets gård.

Det har installerats tusentals luftvärmepumpar i finländska hus för att både värma på vintern och kyla på sommaren. Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik uppstår det varje år cirka tusen skador på dem.

Merparten av dem är bräckageskador och vanligaste då variationer i eltillförseln. Träd som fallit på ellinjen eller åsknedslag är de vanligaste skadorna vid eltillförseln. Även bräckage på någon del av luftvärmepumpen är allmänna. I några enstaka fall har luftvärmepumpen orsakat en brand.

På heta sommardagar sker ändå hundratals skador när man kyl ner inneluften. I luftvärmepumpens innedel samlas vatten, som sedan kan rinna in i byggnadens konstruktioner.

Vid heta sommardagar är det skönt att kyla ner inneluften. Men då uppstår det kondensvatten i enheten. Det ska sedan rinna ut med avloppsröret och styras på ett sätt att det inte finns risk för fuktskada, antingen i avloppsnätet, marken eller i regnvattenbrunnen. När du börja kyla med luftvärmepumpen är det viktigt att du granskar avloppsröret och att kondensvattnet rinner ut via det, säger ersättningsdirektör Göran Ahlgren på LokalTapiola Nyland.

Enligt LokalTapiolas skadestatistik uppstår det några hundra fuktskador per år. Orsaken är oftast då stop i, eller bräckage på avloppsröret. Det kan också handla om ett installationsfel.

Under vintern kan det samlas damm, skräp eller beläggning i uppsamlingskärlet vilket gör att avloppsröret kan stockas. Även insekter kan stocka avloppsröret. En dåligt installerad koppling på avloppsröret kan läcka under en längre tid inne i byggnadskonstruktionerna utan att man märker det. Ifall man på något sätt noterar tecken på läckage, ska man alltid ta dem på alvar och försöka reda ut källan till läckaget. Dessutom ska man serva luftvärmepumpen enligt tillverkarens instruktioner, säger Ahlgren.

Luftvärmepumparna är mycket populära i småhus och stugor. Deras popularitet ökar även i höghuslägenheterna.

Granska de här på din luftvärmepump
Rengör luftfiltret på inne enheten. Det rekommenderas att man gör det varje månad med till exempel en dammsugare eller fuktad trasa.
• Byte av filter på inne enheten. Rekommendationen är att byta vartannat år
• Rengör yttre enheten regelbundet. Kontrollera att skräp inte stör fläktens funktion.
• Kontrollera att avloppsröret inte stockats så kondensvattnet kan rinna fritt. Om röret är stockat bör du serva det omedelbart.

Följ tillverkarens instruktioner för underhåll av din luftvärmepump.