Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet18.1.2022

Nyland: Ljus och marschaller kan överraska - Tiotals bränder årligen i Östra Nyland

Matlagning, elapparater, maskiner och eldstäder är de vanligaste orsakerna till bostadsbränder. Under den mörka årstiden kan elden också sprida sig från ljus och marschaller och som värst orsaka omfattande skador. Enligt en enkät som LokalTapiola låtit göra har bara cirka hälften av hushållen bytt batterier i sina brandvarnare.

Till räddningsväsendet anmäls årligen cirka 3 000 bränder eller brandincidenter i bostads- och fritidsbyggnader. Ungefär var tredje av dessa utvecklas till en byggnadsbrand som förstör fastighet eller lösegendom mer omfattande. Under coronaperioden har antalet larm minskat en aning.

– Enligt statistiken var coronaåret 2020 också exceptionellt i det avseende att antalet brandskador i bostäder minskade. Detta syntes också hos oss i försäkringsbolaget, även om människorna tillbringade mycket mera tid hemma. En förklaring till detta kan vara att även om fler risksituationer kan ha inträffat, kan de ha upptäckts snabbare. Då är det möjligt att vidta primärsläckning eller att till exempel i tillräckligt god tid upptäcka en spis eller ett strykjärn som glömts på, säger ersättningsdirektör Göran Ahlgren från LokalTapiola Nyland.

Brandkåren i kommunerna på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde har de senaste åren fått larm om bränder i bostads- och fritidshusbyggnader oftast i Borgå, Kervo och Träskända. I dessa kommuner inträffade enligt räddningsväsendets statistik cirka 30-43 bränder eller brandincidenter under åren 2016-2020. Under de senaste fem åren har det inträffat nästan 300 bränder i bostadshus i de 14 kommuner som ingår i verksamhetsområdet.

- Det är viktigt att komma ihåg, att även om det syns en liten nedgång i antalet brandskador, dör tiotals människor ännu årligen i bränder, säger Ahlgren.

Enligt räddningsväsendet dog 49 personer i bränder i Finland förra året, precis som föregående år.

Vinden eller manschetten kan orsaka en ljusbrand, marschallelden kan sprida sig till terrassen

LokalTapiola ersätter årligen från hemförsäkringen brandskador till ett värde av tiotals miljoner euro vilka orsakats av eld, rök och sot. Enligt räddningsväsendet är matlagning och bränder från elanordningar, maskiner och eldstäder de vanligaste antändningsorsakerna i bostadshusen. Även ett tiotal bränder börjar varje år från ljus, värmeljus och marschaller.

- Nu under den mörka årstiden lyser ljusen, men lämna aldrig öppen eld utan uppsikt. Om till exempel en utomhusbrand obemärkt hinner ta sig in i väggen i ett hus eller ett ljus som brinner på balkongen antänder en möbel, hinner man kanske inte upptäcka branden innan lågorna slår till med kraft, säger Ahlgren.

Enligt LokalTapiolas iakttagelser kan ljusbränder få sin början vid överraskande situationer. Bakgrunden till en brandskada kan till exempel vara en vindpust som kommer in via en dörr- eller fönsterspringa och gör att gardinen blåser in i ljuslågan eller slår omkull ett ljus. Även barn och sällskapsdjur slår då och då omkull ljus.

- När du bränner ett ljus ska du alltid se till att det inte finns något brandfarligt material under det. Om ett ljus till exempel brinner ut eller stjälper, kan elden sprida sig via underlaget eller manschetten, säger Ahlgren.

Brandsäkerheten i hemmet – kom ihåg detta vid användning av levande ljus

• Tillräckligt med fungerande brandvarnare. Det lönar sig att placera en brandvarnare åtminstone i alla sovrum och vid utrymningsrutten, såsom hallen. Enligt lag ska det i bostaden finnas en brandvarnare per varje begynnande 60 kvadratmeter och på varje bostadsvåning.
• Serva brandvarnarna. Kom ihåg att varje år byta batterierna i en batteridriven brandvarnare och testa regelbundet att den fungerar. Testning görs vanligtvis genom att man trycker på testknappen. Det rekommenderas att hela apparaten byts minst vart tionde år. Om ditt hem har en eldstad, ska du även överväga att skaffa en osvarnare.
• Med släckningsutrustning kan man släcka en begynnande brand. De vanligaste handbrandsläckningsutrustningarna i ett hem är brandfiltar och handbrandsläckare. Placera dem på en central plats med tanke på brandsäkerheten, såsom i köket och vid utrymningsvägarna. Bekanta dig med redskapen och öva dig att använda dem i förväg. Försök släcka en brand bara när du kan göra det utan att riskera dig själv.
• Njut av levande ljus och marschaller på ett tryggt sätt. Tänd endast öppen eld i utrymmen där du vistas och lämna inte eld att brinna obevakad. Bränn inte marschaller för nära byggnader eller terrasser och säkerställ dig om att ljusets underlag eller omkringliggande material inte kan antändas. Var också försiktig så att inte barn, sällskapsdjur eller till exempel vinden av misstag kan stjälpa ljuset.
• Hemförsäkringen ger skydd vid skador. Kontrollera att du har en gällande hemförsäkring som motsvarar dina ersättningsbehov. Brand-, sot- och rökförsäkring ingår i LokalTapiolas alla hemförsäkringar.

Tilläggsuppgifter:
Göran Ahglren, ersättningsdirektör, LokalTapiola Nyland, 0400-711 562, goran.ahlgren@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, LokalTapiola Nyland, 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi