Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet15.2.2024

Allt fler finländare anser att den offentliga sjukvården är otillräcklig – trenden att skaffa privat hälsoförsäkring syns i LokalTapiolas årsresultat och chefdirektör Koponen tror trenden kommer att fortsätta

På tre år har synen på det finländska socialskyddssystemet blivit mer negativt. Det framgår ur LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning som jämförde finländarnas syn på systemet åren 2021 och 2024. Allt fler anser att särskilt hälsovården är otillräcklig. Enligt enkäten har en dryg tredjedel av finländarna redan skaffat eller överväger att skaffa en privat hälsoförsäkring.

Pulsen mäts från personens hand.

Förändringen som skett i samhället märks bra i vår affärsverksamhet och i LokalTapiolas årsresultat. Oron över problemen i den offentliga hälsovården och tillgången till vård ökade vår försäljning av frivilliga personförsäkringar med över 15 procent och förra året sålde vi till exempel 16 procent mer sjukkostnadsförsäkringar än tidigare. Allt fler ville även ha skydd vid allvarlig sjukdom och försäljningen av försäkring vid allvarlig sjukdom ökade med över 50 procent, säger LokalTapiolas chefdirektör Juha Koponen.

År 2021 hade 53 procent av respondenterna i LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning en positiv eller mycket positiv syn på den sociala tryggheten i Finland. På tre år har andelen sjunkit till 42 procent. Var fjärde har nu en negativ eller mycket negativ syn på den sociala tryggheten då endast 14 procent hade det för tre år sedan.

Män och kvinnor har i praktiken samma syn på saken. Däremot har åsikten om hur bra man klarar sig ekonomiskt en stor inverkan på vilken syn man har på den sociala tryggheten. Av de som anser att de klarar sig utmärkt ekonomiskt har 55 procent en positiv syn medan motsvarande siffra för de som anser sig vara tvungna att alltid spara på kostnaderna är 36 procent.

Förtroendet för basservicen inom hälsovården har minskat

År 2021 ansåg majoriteten att den lagstadgade tryggheten som samhället erbjuder räcker för egen del när det gäller specialsjukvård (66 procent) och basservice inom hälsovård (65 procent). År 2024 anser endast en knapp majoritet det.

Enligt enkäten har redan var femte finländare skaffat eller överväger att skaffa en privat hälsoförsäkring på grund av diskussionerna i offentligheten. Sexton procent av respondenterna hade en privat hälsoförsäkring sedan tidigare.

Det försäkringsbaserade servicesystemet grundar sig ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och nu sker det en omfördelning i det här arbetet. Den offentliga sektorn behöver allt mer stöd av den privata sektorn. Även i vår affärsverksamhet ser vi att finländarna letar efter frivilliga försäkringar för att komplettera och förbättra utbudet den offentliga hälsovården erbjuder. LokalTapiolas uppgift att erbjuda finländare rätt och tillräckligt skydd för hälsa, ekonomi och egendom är nu mycket aktuell, säger Koponen.