Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi20.2.2024

Året kan bli gynnsamt för investerare – fem överskuggande risker

Året har börjat starkt på de amerikanska aktiemarknaderna, precis som fjolåret. Inom ränteinvesteringarna har utvecklingen varit mera dämpad. Ekonomin, centralbankerna och världspolitiken definierar de följande stegen för investeringsåret, bedömer LokalTapiolas ekonomer.Tutustu sijoittamiseen LähiTapiolassa

Kaksi naista istuu tummassa takkahuoneessa. Toinen katsoo puhelintaan.

Investerarna behandlades bra år 2023, summerar LokalTapiola Kapitalförvaltnings finansmarknadsekonom Jyri Kinnunen. Världsekonomin överraskade positivt med USA i spetsen, inflationen avtog och centralbankerna slutade med räntehöjningar. I slutet av året fick kursuppgången stöd av de tidigare räntesänkningarna.

– Avkastningen på den globala aktiemarknaden överskred 20 procent. Även ränteplaceringarna utvecklades positivt. Investerarnas riskvillighet förstärktes tydligt under året, konstaterar Kinnunen när han går igenom det gångna året.

Den ekonomiska utvecklingen och centralbankernas räntepolitik avgör enligt ekonomen investeringsmarknadernas riktning även år 2024. Vi har också framför oss ett historiskt livligt valår.

– På aktiemarknaden har året börjat starkt, till exempel i USA, där ekonomisk utveckling har varit starkare än förväntat. Å andra sidan har också förväntningar på räntesänkningar prissatts in för senare. För räntesatsinvesteringar har början av året varit trög då räntorna har stigit. Även avkastningsvariationerna mellan aktiemarknaderna har varit stora när man jämför början av året för olika marknader.

I ett positivt scenario på investeringsmarknaderna underlättas inflationstrycket ytterligare, centralbankerna börjar med räntesänkningar och i ekonomin sker en positiv vändning senare under året. Å andra sidan om de ekonomiska förväntningarna och räntesänkningarna visar sig vara alltför optimistiska kan vi även få se en press på kurserna på marknaderna, bedömer Kinnunen.

Ett gynnsamt investeringsår kan falla på fem risker

Året har börjat hoppfullt på aktiemarknaderna. Investerarnas förväntningar är höga säger LokalTapiola Kapitalförvaltnings chefsekonom Jari Järvinen.

– I aktiernas värderingar har inbakats ganska stora tillväxtförväntningar, speciellt i USA. Om den ekonomiska tillväxten inte uppnår förväntningarna eller blir negativ, kan börsen ta ett kliv neråt. Det kan även bli fluktuationer om inflationen avtar långsammare än förväntat och räntesänkningarna fördröjs, bedömer chefsekonomen.

Mycket beror på geopolitiken: kriget i Ukraina fortsätter och situationen i Mellanöstern kan gå mot det sämre.

– Om läget i Mellanöstern eskalerar kan oljepriset stiga och därigenom ökar inflationen. Påverkningarna kan också framträda som en ny prissättning av riskerna på finansmarknaderna. En realisering av geopolitiska risker har ändå inte historiskt sett lett till långvarigare konsekvenser på finansmarknaderna.

Investeringsmarknaderna präglas också av superåret för val när över fyra miljarder människor kommer att gå till valurnorna. Blickarna riktas främst mot USA där man har presidentval i november.

– Trumps eventuella återinträde som president i USA kan innebära ändringar i den nuvarande politiken. Till exempel nya protektionistiska prioriteringar och eventuella ändringar i utrikes- och säkerhetspolitiken skulle kunna leda till instabilitet och osäkerhet på finansmarknaderna. Historien visar dock att påverkningar av politiska konjunkturer har varit kortvariga på finansmarknaderna.

Järvinens femte och sista risk ansluter sig till investeringsmarknadernas grundkaraktär.

– Året har bara börjat och det hinner ännu hända mycket. Marknaderna är till sin karaktär instabila och börskurserna fluktuerar mera än de grundläggande faktorerna bakom dem. Kurssvängningar förklaras på kort sikt av stämningarna men på lång sikt är det fakta som bestämmer riktningen för marknaderna. Denna marknadsdynamik betonar betydelsen av en egen investeringsplan. En tillräcklig diversifiering och en lämplig riskprofil ger sinnesro och hjälper under korta stressperioder. Därtill är det viktigare hur du som investerare agerar än vad du vet.

Höga förväntningar, en ihärdig inflation, tillspetsade konflikter, maktbyten och investerarnas nervositet – om tillräckligt många av dessa risker kan besegras, ser chefsekonomen alla förutsättningar för ett bra investeringsår.

Den här artikeln har utarbetats av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och baserar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings syn på ekonomin och placeringsmarknaden. Uppskattningarna, uppgifterna och åsikterna i denna artikel baserar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings egna beräkningar eller källor, som LokalTapiola Kapitalförvaltning anser vara riktiga och tillförlitliga. Denna artikel bör inte ensam användas som grund för placeringsbeslut och informationen i den är inte avsedd som en uppmaning till handel med placeringsprodukter eller tjänster.