Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet22.2.2024

Finländarna är rädda för att insjukna allvarligt – försäljningen av försäkringsskydd fördubblades i januari

Att bli allvarligt sjuk är dyrt för patienten, även om vården skulle fås inom den offentliga sektorn. Många söker skydd med hjälp av en försäkring. Av LokalTapiolas ersättningsuppgifter framgår att flest ersättningar betalas för tumörer.Tutustu LähiTapiolan vakavan sairauden turvaan

Fadern tittar på det sovande barnet.

Av LokalTapiolas försäljningsstatistik framgår att allt fler finländare försäkrade sig för allvarliga sjukdomar år 2023: försäljningen av bolagets Skydd vid allvarlig sjukdom ökade med över 50 procent jämfört med år 2022 och ökningen tilltog även efter årsskiftet. I januari 2024 köptes till och med dubbelt fler Skydd vid allvarlig sjukdom än året innan.

LokalTapiola Livbolagets försäljningsdirektör Eeli Hulmi nämner flera möjliga orsaker till varför försäkringsprodukten är så populär. Enligt Hulmi har de exceptionella förhållandena under coronapandemin, kriget i Europa, räntornas återkomst och de ökade vardagskostnaderna fått finländarna att inse att vardagen snabbt kan förändras. Detta har fått många att först fundera – och sedan agera.

– I bakgrunden finns viljan att skydda de saker som i slutändan är de viktigaste för de flesta: den egna familjen, hälsan och att vardagen flyter på även när allt inte går som på räls, funderar Hulmi.

Diskussionerna om allvarliga sjukdomar kan också ha fått finländarna att fundera över hur man skulle klara vardagen om man själv eller en familjemedlem skulle insjukna. Från Skydd vid allvarlig sjukdom betalas en skattefri engångsersättning om man diagnostiserats en sjukdom som omfattas av försäkringen. Sådana är till exempel de flesta cancersjukdomarna, hjärtinfarkt och MS-sjukdom.

– Med hjälp av en personförsäkring kan du redan på förhand förbereda dig för eventuella ekonomiska konsekvenser av hälsobekymmer. Med hjälp av försäkringen kan du säkerställa en god hälsovård i alla situationer eller till exempel att familjen inte får ont om pengar om du är borta från jobbet på grund av sjukdom och vård.

Finländarnas ökade intresse för att försäkra sig för en allvarlig sjukdom framgår också av uppgifterna från ett privat cancersjukhus. År 2023 kom mer än 30 procent av omsättningen för Docrates Cancersjukhus från försäkringsbolagskunder, medan andelen fem år tidigare var cirka 20 procent. Antalet försäkringspatienter har mer än tredubblats på fem år.

När du är på sjukdagpenning faller dina inkomster med en tredjedel

Av LokalTapiolas ersättningsuppgifter framgår att från försäkringen vid allvarlig sjukdom betalas ersättningar oftast för tumörer.

Cirka 36 000 finländare drabbas av cancer varje år. Statistik från Finlands cancerregister visar att enligt prognoser kommer antalet nya cancerfall år 2040 att vara nästan 50 000 per år. I en enkät av Cancerfonden berättar många cancerpatienter att deras ekonomiska situation har försvagats till följd av sjukdomen.

– Utöver de direkta vårdkostnaderna kan de indirekta kostnaderna, såsom resor till vården, medicinkostnader och rehabilitering, snabbt ge en växande hög med räkningar, även om man skulle få bra vård inom den offentliga sektorn i Finland, säger Hulmi.

Med LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom kan du välja en engångsersättning mellan 10 000–150 000 euro. Det belopp med vilket man vanligtvis förberedde sig förra året var cirka 40 000 euro.

– Tillsammans med överraskande utgifter kan inkomstminskningen under sjukledigheten komma som en överraskning. Att hamna på sjukdagpenning slukar mer än en tredjedel av inkomsterna för en genomsnittlig löntagare, och ännu mer för dem i högre inkomstklasser. Även om det sedan tidigare skulle finnas besparingar kan en långvarig sjukdom och ett vårdprogram med en konvalecensperiod som slutat lyckligt orsaka problem i det vardagliga uppehället, när inkomsterna kroniskt släpar efter vardagsutgifterna.

Av LokalTapiolas försäljningsstatistik framgår att kvinnor skaffar en försäkring vid allvarlig sjukdom något oftare än män. Personer i åldern 25–34 år tecknade flest försäkringar år 2023.

Skydd vid allvarlig sjukdom stärker det ekonomiska skyddsnätet

Med ett skydd vid allvarlig sjukdom kan man också förbereda sig på folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar som är vanliga bland finländare. I anslutning till dem är kranskärlssjukdomar orsaken till att allt fler finländare dör plötsligt. Enligt undersökningar har till och med över en halv miljon finländare i åldern 50–74 år en förhöjd risk att få en allvarlig kärlkrampsattack eller stroke, framgår av THL:s uppgifter.

– LokalTapiola utreder i en individuell riskkartläggning av ägarkunden för vilka situationer som hjälp behövs och ett skyddsnät önskas. När besluten om vad som ska skyddas har fattats utifrån de individuella behoven och livssituationen ger det också frihet att i lugn och ro fokusera på det normala livet och vardagen.

Hulmi säger att kunderna ofta efter en genomgång identifierar vilka risker i den egna ekonomin som skulle kunna skyddas med försäkringar. Försäkringsbolaget sköter och hjälper även dagligen med sådana situationer som kunden kan råka ut för första gången.

– I dessa situationer är det ofta till hjälp att man i och med försäkringen får tydliga verksamhetsmodeller och anvisningar om var man kan få hjälp, hur processen framskrider och hur den ekonomiska sidan av risken sköts.