Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Livstrygghet 13.2.2024

Åker du med elbil i sportlovstrafiken? Så här maximerar du räckvidden i kylan och undviker laddningsköer

Kallt väder minskar räckvidden för elbilar och förlänger laddningstiden, vilket kan orsaka köer vid laddningspunkter i sportlovstrafiken. Med elbilen tar du dig smidigast fram till slalombackar och skidspår genom att följa väderleksrapporterna, planera rutten, förvärma batteriet och beakta att även andra behöver ladda sina bilar.

Een leende man tar av snö från vindrutan på en bil.

Med bra planering är hälften vunnet när du åker med elbilen i sportlovstrafiken. Före du startar, lönar det sig att ta en titt på väderleksrapporten.

– Elbilens räckvidd minskar med 30–50 procent vid kallt väder. Om vädret är mycket kallt, kan en räckvidd på exempelvis 500 kilometer minska till under 300 kilometer. Om det förutspås kallt väder, lönar det sig att planera resan så att det finns tillräckligt med laddningspunkter på vägen ifall du måste stanna oftare för att ladda bilen, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet och biltjänster vid LokalTapiola.

Trafiken är troligtvis livlig på fredagen och lördagen när folk från huvudstadsregionen, Egentliga Finland och Satakunta åker på sportlov. Plugit, som levererar laddningspunkter, har data som visar att antalet laddningar vid offentliga laddningspunkter flerfaldigades under rusningstiden på sportlovsveckorna i fjol i jämförelse med veckorna innan.

Plugits eget nätverk omfattar cirka 1 600 offentliga laddningspunkter och bolaget är operatör för sammanlagt 13 000 laddningspunkter.

När många vill ladda, kan det hända att du måste leta efter en ledig laddningspunkt eller stå i kö för att ladda. Vädret spelar då åter en stor roll och om det är riktigt kallt, kan det hända att laddningstiden fördubblas. När du förbereder dig ordentligt och har en flexibel tidtabell går resan trots det smidigt, säger Alaviiri.

– Vissa elbilar har en funktion som tillåter förvärmning av batteriet före laddningen, vilket kan försnabba själva laddandet. Vid vinterkörning kan du maximera batteriets hållbarhet genom att sänka innertemperaturen i bilen så mycket som möjligt utan att fönstren immar.

Batteriets laddningseffekt minskar avsevärt i takt med att batteriet laddas. Om du till exempel har Plugits app, kan du under pausen följa med när laddningseffekten börjar minska, säger Plugits försäljningsdirektör Topi Aaltonen .

– När laddningseffekten börjar minska på grund av att bilen begränsar effekten, är det dags att köra vidare, särskilt om du använder en snabbladdare. Om du använder offentliga laddare, är det omtänksamt att ladda batteriet endast så mycket som behövs för att ta dig till resmålet, särskilt om det är rusning.

Före du ger dig ut i sportlovstrafiken lönar det sig även att kontrollera att du har alla appar som behövs för laddning och att de är uppdaterade.

– Om du har en kartläsare, lönar det sig även för hen att ladda ner apparna. Då kan hen hjälpa till att planera rutten. Det lönar sig även att ha en reservplan, det vill säga veta var den närmaste laddningspunkten finns, ifall köerna vid den laddningspunkt du tänkte använda är långa eller laddningspunkten gått sönder, säger Alaviiri.

Enkät: Många funderar på hur väl elbilar fungerar i det finska klimatet

Under vintersemestern finns det många nya elbilchaufförer på de finska vägarna, för vilka den här vintern är den första med elbil. Enligt statistik från Autoalan Tiedotuskeskus fanns det i slutet av förra året knappa 84 000 eldrivna bilar i trafiken i Finland medan antalet ett år tidigare var cirka 45 000.

I ljuset av statistiken, har laddningsnätverket i Finland hängt relativt bra med det ökade antalet elbilar. Enligt Sähköinen liikenne ry, var antalet elbilar i förhållande till en högeffektiv laddningspunkt i slutet av året nästan samma som året innan.

En nyutkommen enkät som LokalTapiola beställt visar att nästan hälften av finländarna funderar på elbilarnas räckvidd och hur bra de fungerar i det finska klimatet när de överväger att köpa elbil. Enkäten besvarades av 1 092 finländare som ombads välja olika svarsalternativ när det gäller funderingar kring köp av elbil. Enkäten genomfördes av undersökningsföretaget Verian*.

Tapani Alaviiri vid LokalTapiola betonar att bilisterna överlag måste ha mer framförhållning än normalt vid kallt väder, oberoende av vad bilen har för drivkraft. Under det smällkalla vädret i början av året var det klart fler än normalt som kontaktade LokalTapiola på grund av att resan avbrutits.

Enligt Topi Aaltonen vid Plugit har många operatörer i Finland haft framförhållning när de investerat i laddningspunkter för elbilar, och därmed är nivån på det offentliga laddningsnätverket utmärkt. I glesbygder är antalet laddningspunkter naturligtvis färre eftersom antalet användare är färre. Trots det behövs det inga specialtricks för att få bilen laddad i glesbygder, utan även i glesbygder räcker det att du planerar rutten väl, säger Aaltonen.

– Om du åker med elbil på sportlov, är det bra att på förhand kontrollera i vilka områden det saknas laddningspunkter. Det lönar sig att planera rutten så att du har tillräckligt med laddning i batteriet i de här områdena.

Fem tips på hur du reser smidigt med elbil i sportlovstrafiken

  • Planera rutten och kontrollera på förhand var det finns laddningspunkter. Följ med väderleksrapporten och var beredd på att du måste stanna oftare för att ladda om det är kallt väder.

  • Se till att batteriet är fulladdat före resan. Förvärm bilen om det är möjligt.

  • Öm möjligt, undvik att resa när rusningen är som värst. Reservera tillräckligt med tid för resan ifall du till exempel måste köa vid laddningspunkter eller ändra resplanen. Du kan på förhand kontrollera i laddningsoperatörens app om det är rusning vid en viss laddningspunkt.

  • Ta med dig en portabel laddare eller en nivå 1-laddare om du har en sådan. Den kan komma väl till pass i överraskande situationer eller om möjligheterna att använda en laddningspunkt är begränsade.

  • Ta med varma kläder och andra nödvändighetsartiklar ifall det händer något överraskande och du måste vänta ute. Om du är försäkringskund i LokalTapiola, kan du i akuta situationer och om resan avbryts ringa Larmtjänsten som betjänar dygnet runt på 0800 0 4531.

* Respondenterna representerar befolkningen som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Enkäten besvarades av 1 092 personer 12–19.1.2024. Intervjuerna gjordes i Kantar Forum. Felmarginalen för resultaten är cirka + 3,0 procentenheter.