Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi13.3.2024

Rädsla leder ofta till dåliga investeringsbeslut – hur håller du dig lugn när det är kaos på marknaderna?

Investeringar görs inte bara med förnuft, utan även känslor spelar en betydande roll i besluten. Att förutse och identifiera känsloreaktioner är i nyckelställning vid implementering av en framgångsrik investeringsstrategi, säger Kare Hallamaa som är portföljförvaltare hos Seligson & Co. Läs mer om placering

Seligson & Con salkunhoitaja Kare Hallamaa ja LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä keskustelevat pöytien edessä seisten.
Seligson & Con salkunhoitaja Kare Hallamaa ja LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä.

Intresse, spänning, ånger. Till investering ansluter sig ofta även starka känslor som påverkar investeringsbesluten.

Bland känsloreaktionerna som påverkar beslutsfattandet sticker dock en ut: rädsla.

– Rädslan är en av de starkaste drivkrafterna för agerande. Vi kan göra mest otroliga saker bara för att undvika rädsla, säger Kare Hallamaa som är portföljförvaltare hos Seligson & Co.

Rädslan gör att vi söker trygghet. Då kan investeraren fatta förhastade beslut som nödvändigtvis inte stöder de långsiktiga målen. Rädsla kan till exempel leda till att investeraren lämnar marknaden vid fel tidpunkt, vilket orsakar betydande förluster på lång sikt.

– Särskilt när det är turbulent på marknaderna är det lätt att sälja sina investeringar i hopp om att återfå känslan av trygghet, konstaterar Hallamaa.

Hallamaa delade med sig av sina åsikter om investeringspsykologi på LokalTapiolas Förnuft och känslor i investering - webbinarium, som det är fritt fram att titta på.

Graafi, joka osoittaa tuottohistorian avulla sijoittajapsykologian merkityksen olevan suuri keskimääräisellä sijoittajalla.

Även om känslor ofta ses som motsats till rationellt tänkande, är det viktigt att förstå att känslor är en väsentlig del av den mänskliga upplevelsen och att de kan ge värdefull information i beslutsprocessen. Enligt Hallamaa kan det vara värt att sträva efter en situation, där känslor inte styr våra beslut utan vi når en punkt där känslor och förnuft är i balans.

"Planenlighet kan vara ett stöd när osäkerheten slår till"

Osäkerhet kan slå till vid förändringar i marknadssituationer, av mediernas rubriker eller till och med av närståendes oro över att förlora sina investeringar. I osäkra tider betonas betydelsen av en investeringsplan ytterligare.

Hallamaa försäkrar att en investeringsplan som stöder den egna situationen och målen är den bästa medicinen mot otrygghetskänslor. Han uppmanar också investerare att identifiera och förutse framtida känsloströmmar utöver den rationella planenligheten.

- Planenlighet kan vara ett stöd när man känner osäkerhet. Om du inte på förhand har förberett dig på att värdet på investeringsportföljen procentuellt kan fluktuera till och med kraftigt och att fluktuationen ger dig obehagskänslor kan det i sådana stunder bli en utmaning att följa investeringsplanen.

Osäkerhet kan också vara en anledning till att man inte investerar. Osäkerhetskänslan kan hindra dig från att ta de första stegen i investeringsvärlden, även om du skulle ha vilja och möjligheter att investera.

– När man gör upp en investeringsplan är det bra att beakta att det finns ett stort utbud av olika investeringsinstrument, såsom fonder, som kan passa särskilt bra för dem som är rädda och kämpar med osäkerheten, säger Hallamaa.

Djup självkännedom och förståelse om sina egna mål och reaktioner är väsentliga faktorer för att fatta kloka beslut och uppgöra planer. När man beaktar nuvarande och framtida känslor blir förverkligandet av planen mer effektivt och målen uppnås mera sannolikt, påminner Hallamaa.