Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv8.2.2024

LokalTapiola är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser

LokalTapiola-gruppen har fått erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser beviljas årligen av Eezy Flow till organisationer som får exceptionellt bra resultat i personalundersökningen. LokalTapiola-gruppen har redan fem år i rad placerat sig bland de mest inspirerande företagen i serien för stora företag.

Erkännandet berättar om personalens höga nivå av engagemang och om långsiktig och delaktiggörande utveckling av olika funktioner. Eezy Flow genomför årligen en personalundersökning som besvaras av nästan 200 000 experter inom sin bransch.

– Vi har redan i fem år varit bland de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland – alla kompetenta och entusiastiska livstrygghetsexperter förtjänar tack för denna fina prestation. Resultaten i vår personalundersökning och detta fina erkännande bekräftar vad var och en av oss kan känna i vårt dagliga arbete - vår styrka är ett bra arbetsklimat och samarbetsanda. Detta är väsentligt för att förverkliga vår livstrygghetsstrategi: med livstrygghetsexperternas goda medarbetarerfarenhet skapar vi förutsättningar för att producera utmärkta livstrygghetstjänster för våra ägarkunder, betonar LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

– I LokalTapiola har vi satsat på kompetens inom livstrygghet och att utveckla verksamhets- och ledarskapskulturen, välbefinnande samt på att stärka samarbetskulturen – alla är väsentliga element i vår livstrygghetsstrategi. Vi har alla en viktig roll i förverkligandet av livstrygghetskulturen: vi har tillsammans lyckats utveckla vår verksamhet och skapa en välvillig livstrygghetskultur, vilken även syns för våra ägarkunder, säger Susa Nikula som är direktör med ansvarar för människor och kultur i gruppen.

Tilläggsuppgifter: Finlands mest inspirerande arbetsplatser