Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet21.5.2024

Delen som gäller information om dataskydd och beskrivningen av kakor för LokalTapiolas webbsidor har uppdaterats

I dataskyddsbeskrivningen redogörs för vilka personuppgifter som lagras i kundregistret, för vilka ändamål uppgifterna används, hur uppgifterna skyddas och varifrån den registrerade kan få ytterligare information om sina personuppgifter. I dataskyddsdelen på webbplatsen redogörs för behandlingen av personuppgifter i LokalTapiola-gruppen på ett allmänt plan.

Vi har uppdaterat dataskyddsdelen på webbplatsen till den delen som gäller till vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder vi behandlar personuppgifter samt till vem vi lämnar ut uppgifter i anslutning till riktad webbmarknadsföring och därtill anslutet gemensamt personuppgiftsansvar.

Vi har i stycket Första och tredje partens kakor i beskrivningen av kakor ändrat beskrivningen vad gäller första partens kakor samt beskrivningen av kakkategorin Reklam.

Under Övrigt nere på sidan kan du bekanta dig med dataskyddsdelen för våra webbsidor och den uppdaterade delen ”Riktad betald onlinemarknadsföring och verkande som gemensam personuppgiftsansvarig med tjänsteleverantörer av annonsplattformar”. Här kan du bekanta dig med dataskyddsdelen på vår webbplats.