Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi20.5.2024

Kapitalinvesterarna är endast intresserade av de hetaste tillväxtföretagen och 4 andra myter om kapitalinvestering

Vad är egentligen kapitalinvestering? Kan andra än miljonärer investera i onoterade företag? Portföljförvaltare Justus Hollo vid LokalTapiola Kapitalförvaltning avlivar fem myter om kapitalinvestering.Läs mer om placering

Kaksi naista istuu tummassa takkahuoneessa. Toinen katsoo puhelintaan.

Startup-företagen fick alla tiders finansiering. Finländskt företag fick miljonfinansiering. Ny kapitalinvesterare hittade sitt första investeringsobjekt.

Kapitalinvesterare får ofta mycket plats när de ekonomiska nyheterna handlar om finansiering av tillväxtföretag. Men vad är egentligen kapitalinvestering och vad krävs det för att förvalta kapitalinvesteringar?

Vi bad Justus Hollo som är portföljförvaltare för kapitalinvesteringar vid LokalTapiola Kapitalförvaltning att svara på fem knepiga påståenden om kapitalinvestering.

1. Inte ens experterna själv kan förklara kort och koncist vad termen betyder.

– Att förklara vad kapitalinvestering betyder är lättare än att kapitalinvestera, säger Hollo.

I praktiken är kapitalinvestering professionell investeringsverksamhet där investeringsobjekten är onoterade företag. Kapitalinvesteraren hjälper företaget att växa och utvecklas under den tid investeraren äger det och säljer sin andel i företaget i sinom tid.

Kapitalinvesterare investerar både i tillväxtföretag som är i ett tidigt skede och i företag som är mer mogna. Det förstnämnda kallas för venture capital-strategi och det sistnämnda för buyout-strategi. Investeringarna kan vara både majoritets- och minoritetsinvesteringar. Vid investering i mognare företag är det vanligtvis frågan om en majoritetsinvestering.

En typisk kapitalinvesterare är fonder, i vilka investerarna består av institutionell investerare, till exempel försäkrings- och pensionsbolag.

– Avkastningsskillnaderna mellan de bästa och sämsta kapitalinvesterarna är stora. Diversifieringen, valet av fonder och tillgången till de bästa fonderna har en stor betydelse. Framgångsrika kapitalinvesterares fonder fylls snabbt och nya investerare tas med endast begränsat eller inte alls beroende på kapitalinsamlingscykeln, säger Hollo.

2. Kapitalinvesterare vill endast investera i de hetaste startup-företagen och ta del av deras framgång.

– När man talar om kapitalinvestering menar man ofta investeringar i det första skedet. Kapitalinvestering är dock mångsidigare än det, säger Hollo och fortsätter:

– Globalt sett flyter det in klart mest kapital i buyout-fonder. De här fonderna investerar i onoterade företag som är i ett mognare skede och som redan bevisat att deras verksamhet är lönsam.

LokalTapiola koncentrerar sig till exempel på buyout-fonder som investerar i medelstora onoterade företag samt på eftermarknadsfonder vilka kompletterar diversifieringen av portföljen.

Medelstora företag erbjuder investeraren många utvecklingsmöjligheter och å andra sidan är riskerna mindre än vid investering i företag som är i ett tidigt skede. Prissättningen är i genomsnitt lägre än i den större storleksklassen och därmed är det möjligt att sälja ett företag som växt och utvecklats enligt prissättningen i den större storleksklassen.

3. Kapitalinvesterare vill endast ha snabba vinster och att företagen introduceras på börsen.

– Tvärtom så är kapitalinvestering en långsiktig syssla. Visst strävar man efter en högre avkastning på investeringarna än på den börsnoterade marknaden men även riskerna är större, säger Hollo.

I regel realiseras avkastningen först när företaget säljs till den nya ägaren. I buyout-fonder händer det i genomsnitt inom cirka fem år efter den första investeringen. Köparen är ofta ett industriellt bolag eller till exempel en annan kapitalfond som är större eller mer internationell.

De börsintroducerades andel när det gäller försäljningar har historiskt sett varit mycket mindre men även sådana försäljningar sker om marknadsmiljön är lämplig och det får givetvis stora rubriker.

Kapitalinvesteraren hämtar nytt kapital, sin expertis och sitt nätverk till företaget vilket hjälper företaget att växa både organiskt och med hjälp av företagsaffärer. Kapitalinvestering lämpar sig alltså för investerare som kan förbinda sig till långvariga investeringar som det inte går att realisera på flera år.

4. Kapitalinvesterarna förbättrar företagens lönsamhet genom kostnadsnedskärningar på bekostnad av arbetsplatserna.

– Vid kapitalinvestering skapas värdet med många olika metoder och att förbättra lönsamheten är en metod, säger Hollo.

– Enligt undersökningar har företag som ägs av kapitalinvesterare dock en tendens att öka omsättningen och även personalantalet i högre grad än företagen i sina jämförelsegrupper.

5. Endast miljonärer kan investera i onoterade företag.

– Det stämmer att kapitalinvestering är professionell investeringsverksamhet. Minimiinvesteringarna i kapitalfonder är stora, vilket utöver kompetenskraven begränsar potentiella investerare.

– Kapitalinvestering är alltså inget för de som är i början av sin investeringskarriär utan lämpar sig för erfarna investerare som är insatta i investeringsvärlden och som förstår sig på de stora risker som finns vid kapitalinvestering, säger, Hollo.

Det behövs dock inte miljoner och LokalTapiola erbjuder till exempel kapitalinvestering till erfarna Private Banking-kunder som en del av diversifierade investeringstillgångar. Minimiinvesteringen i den nya produkten Kapitalinvesteringsportfölj I är 100 000 euro.

LokalTapiola har över 30 års erfarenhet av kapitalinvestering och därigenom är kapitalinvestering möjligt även för andra än stora investerare.

Det här är reklam. Försäkringsgivare: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Ombud som representerar försäkringsgivaren: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Tidigare avkastning är ingen garanti för hur värdet på investeringen utvecklas i framtiden. Den förväntade avkastningen är en uppskattning och den verkliga avkastningen kan vara större eller mindre än den förväntade avkastningen.

LokalTapiola ansvarar inte för utvecklingen av värdet på investeringarna eller för en eventuell värdeminskning. Investeraren kan också förlora hela eller en del av kapitalet som investerats i avtalet.

De väsentligaste riskerna i anslutning till investeringsobjektet beskrivs i produktmaterialet för investeringsobjektet. Före investeringsbeslutet tas ska investeraren bekanta sig noggrant med materialet om avtalet och produkten såsom produktfakta, villkoren, investeringsportföljens bilaga om investeringsobjekt, investeringsportföljens särdrag och faktabladen.

Realisering av investeringsobjektet är begränsat på grund av investeringsobjektets karaktär. Uttag av sparbelopp, överföringar av sparbelopp eller uppsägningar som gäller portföljen verkställs bestämda dagar fyra gånger om året.

Artikeln har tidigare publicerats som ett kommersiellt samarbete.