Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet20.9.2023

Laddning av elcyklar och andra transportmedel i entrén kan medföra livsfara – det är viktigt att skydda batterierna vid laddning

Det kan finnas en betydande brandrisk vid laddning av elcyklar och andra transportmedel. Att ladda batterier inomhus och särskilt nära utgångarna kan medföra livsfara vid brand.

Elcyklar och andra eldrivna fortskaffningsmedel har blivit vanligare de senaste åren. Det finns redan tiotusentals elcyklar på vägarna i Finland.

Det är för det mesta säkert att ladda elcyklarnas batterier precis som batterier till andra batteridrivna apparater. Men det ansluter sig en betydande brandrisk till att ladda ett skadat batteri. Något av det farligaste man kan göra är att ladda batterier inomhus såsom i tamburen till en höghusbostad.

På Räddningsinstitutet genomfördes som ett elevarbete brandtester av elcykelbatterier. Som testresultat kom forskarna fram till att när ett batteri antänds, uppstår en farlig mängd giftiga brandgaser och dessutom heta gnistor och lågor som sprider branden.

– En batteribrand är betydligt aggressivare än någon annan eldsvåda i hemmet. Rökbildningen är mycket snabb och elden sprider sig otroligt snabbt, eftersom de brinnande gnistorna kan flyga flera meter från batteriet. Om en sådan batteribrand bryter ut i lägenhetens tambur kan man inte tryggt avlägsna sig ur lägenheten, säger Marko Hassinen hos Fire and Rescue Innovation Finland.

Hassinen har lång erfarenhet av operativ räddningsverksamhet. Som specialforsakare på Räddningsinstitutet har han bland annat undersökt bränder i litiumbatterier. Enligt Hassinen ska man särskilt inomhus iaktta stor försiktighet vid laddning av batterier. Batteriet ska skyddas under laddningen

– Det är omöjligt att släcka ett brinnande batteri på ett säkert sätt i ett hem. Ett cykelbatteri kan inte släckas med en handbrandsläckare, eftersom den inte är avsedd för batteribränder. I brandtesterna som gjordes, släcktes batteribränderna med en specialtillverkad brandfilt för batteribränder och resultatet var mycket lovande. Tack vare brandfilten spred sig inte branden och den gasmängd som uppstod var betydligt lägre. En redigerad video av testet finns på youtube.

Det anmäls årligen tiotals brandskador på batterier

Elcyklar och andra eldrivna fortskaffningsmedel är bara en del av de tusentals batteridrivna apparater som finns i finländska hem och på arbetsplatser. Varje år anmäls tiotals skador på batterier i mobiltelefoner, datorer, smartklockor, rakapparater och elcyklar.

Den vanligaste skadan som anmäls är överhettning i ett defekt batteri. Batteriet kan också svälla, glöda eller till och med fatta eld under laddning. Det är redan en farosignal om batteriet blir avsevärt varmare under laddningen och då ska apparaten inte längre laddas eller användas, säger Antti Määttänen som är direktör för ersättningar och stöd för affärsverksamheten hos LokalTapiola Pirkanmaa.

– Ett litiumjonbatteri består av celler. Små apparater som telefoner har bara en battericell, som brinner ut ganska snabbt. Risken är till exempel att en smartklocka eller mobiltelefon som brinner antänder något som finns i närheten. Därför ska du till exempel aldrig ladda en mobiltelefon i sängen under natten. Större batterier som består av flera celler, som till exempel i elsparkcyklar, utgör en särskilt stor fara vid brand. En cell som börjat brinna i dessa, antänder även de närliggande cellerna. Ett batteri, som består av flera celler är i sig så stort att när det brinner fyller det ett rum med giftig rökgas och gnistor flyger runt, säger Määttänen.

Enligt LokalTapiolas skadestatistik ligger mobiltelefonerna i klar topp när det gäller felanmälan på batterier. I värsta fall har mobiltelefonens batteri fattat eld under laddningen. Situationen kan vara livsfarlig om antändningen sker under nattetid när husfolket sover.

Bara tiotals skador har anmälts för batterier till elassisterade cyklar och elsparkscyklar, som har blivit mycket vanliga de senaste åren. Men i och med att antalet cyklar och sparkcyklar ökar kan det även bli vanligare med laddningsfel i batterierna.

– Ett stort batteri som antänds i tamburen kan leda till att du inte kan avlägsna dig tryggt ur lägenheten. Sikten blir snabbt dålig på grund av giftiga rökgaser och från ett brinnande batteri flyger metallgnistor som kan göra att det blir omöjligt att passera det brinnande batteriet. Räddningsverken i London och New York har länge varnat för laddning av elektriska transportmedel i bostäderna och framför allt i tamburen nattetid. De fenomen som inträffar i storstäder når även snabbt Finland, påpekar Määttänen.

– Det bästa skulle vara om man skulle kunna ladda elektriska transportmedelel ute eller om det skulle finnas en plats för laddning av dem i bostadsaktiebolagets cykelförråd. Då borde cykelförrådet ha en egen brandvarnare som skulle varna de boende i huset vid en eventuell brand. Om apparaten laddas hemma skulle det vara mycket bra om den placerades i ett skyddsfodral eller påse, såsom Räddningsinstitutet även såg i sina tester.

Endast en laddare som är avsedd för produkten ska användas för laddning.

  • Ta loss apparaten från laddaren, när laddningen är klar.

  • Använd inte en laddare som är skadad, fungerar osäkert eller vars ledningar eller anslutningar är skadade.

  • I ett utrymme, där apparaten eller batteriet laddas ska finnas brandvarnare och primärsläckningsutrustning.

  • Säkerställ att brandvarnarens larm hörs i fastigheten!

  • Ladda inte apparaten eller batteriet när ingen är hemma.

  • Det får inte finnas någon brandbelastning i närheten av ett batteri eller en apparat som laddas, särskilt inte ovanför. Ladda inte ett batteri på en hylla eller under en möbel.

  • Underlaget där man laddar ska vara eldsäkert.

  • Överhettas batteriet eller apparaten, ta loss laddarens nätsladd om det är möjligt, men äventyra inte din egen säkerhet.

  • Batterier får inte laddas i köldväder. Även om batteriet värms upp vid laddningen, så skadas batteriet vid laddning i kyla och dess livslängd förkortas.

Källa: Tukes.fi