Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Hälsa 4.9.2023

Talkokulturen lever och mår bra – de vanligaste olycksfallen vid stug- och gårdstalkon är att någon halkar, faller eller skadar sig på verktyg

Små och ibland stora olycksfall kan lätt ske under höstens stug- och gårdstalkon. Talkoförsäkringar tecknas mest utanför stora städer. Högsäsongen för talkon är de varma månaderna från sommaren till hösten.

Det sker många olika typer av skador vid stug- och gårdstalkon men lyckligtvis är de oftast rätt små, säger utvecklingschef för talkoförsäkringar Kirsi Katainen vid LokalTapiola.

– Någon halkar på höstlöven, kolliderar med byggnadsställningar, snubblar på grenar i skogen eller faller från stegen. Även betten på olika verktyg kan orsaka skador, säger Katainen.

Ersättningarna som betalas utifrån talkoförsäkringar är ofta ersättningar för vårdkostnader orsakade av små skavanker, frakturer, stukningar och försträckningar. Vanligtvis räcker det med ett läkarbesök.

– Förstås kan det krävas vård på sjukhus om du faller från en hög höjd och en motorsåg kan orsaka allvarliga skador. Olyckor som leder till bestående men eller dödsfall är dock rätt ovanliga.

Högsäsongen för talkon är de varma månaderna från sommaren till hösten. För privatpersoner är det ofta frågan ett engångstalko för reparation eller städning.

– Det kan till exempel handla om att bygga fler sovplatser på stugan eller en terrass på gården eller riva en gammal bastu och bygga en ny. Även röjningstalkon i skogen är ganska vanliga, säger Katainen.

Fler talkoförsäkringar på landsbygden

Talkokulturen lever och mår bra i Finland i alla fall om man ser på antalet tecknade talkoförsäkringar. I LokalTapiola har antalet hållits på ungefär samma nivå under Katainens tjugoåriga karriär.

I verkligheten är antalet talkon mycket större än antalet tecknade försäkringar eftersom alla som ordnar talko inte tänker på att teckna en talkoförsäkring. Att glömma talkoförsäkringen är rätt vanligt särskilt hos privatpersoner, inte hos till exempel husbolag eller organisationer.

– Om alla som deltar i talkot har en egen olycksfallsförsäkring behövs det nödvändigtvis inte en gemensam talkoförsäkring. För hen som ordnar talkot kan det dock vara lättare att teckna en gemensam försäkring än fråga alla deltagare om de har en egen försäkring.

Enligt LokalTapiolas försäkringsstatistik tecknas det mest talkoförsäkringar utanför större tillväxtcentra. Statistiken berättar inte direkt var själva talkot äger rum eftersom försäkringen tecknas enligt orten där hen som ordnar talkot bor, men den ger en fingervisning om att talkon är vanligare på landsbygden än i städer.

På talkon utför man vanligtvis arbeten som inte kräver specialkunskaper. Ju mer avancerat arbete det är frågan om, desto vanligare är det nuförtiden att man anlitar en yrkesperson. Även gamla människor och de som har ont om tid anlitar ofta en yrkesperson.

Se till att säkerhetsutrustningen är i skick och att spelreglerna är klara

Hen som ordnar talkot har ansvar för deltagarnas säkerhet. Det betyder i praktiken att arbetsuppgifterna bestäms på förhand och att deltagarna får uppgifter de klarar av. Det lönar sig att gå igenom arbetslistan tillsammans. Vad ska var och en göra och i vilken ordning?

– Små barn och de allra äldsta ska inte delta i det tyngsta arbetet. De äldsta kan till exempel ansvara för att det finns kaffe och tilltugg.

Hen som ordnar talkot ska även se till att verktygen är hela och att det finns tillräckligt med skyddsutrustning. Se alltså till att det till exempel finns tillräckligt med arbetshandskar. Kontrollera även om det behövs fler hjälmar, skyddsglasögon, säkerhetsselar eller gummistövlar. Är stegar och annan utrustning i skick?

Varje deltagare måste även veta de gemensamma spelreglerna för talkot.

– Man kan till exempel komma överens om att pizzan och ölen får vänta tills arbetet är färdigt så att alla är i skick att arbeta.

Tillräckligt med pauser bidrar till säkerheten och likaså att talkot skjuts upp om vädret är för dåligt.

– Att ta ansvar för säkerheten är samtidigt att visa en viss hövlighet mot deltagarna som arbetar gratis för hen som ordnar talkot.

  • Med talkoförsäkringen försäkrar du talkodeltagarna mot olycksfall. Försäkringen är avsedd för kortvarigt och oavlönat talkoarbete. Den kan gälla från ett dygn upp till ett år åt gången. Läs mer om LokalTapiolas talkoförsäkringar.

  • Försäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall. Den inkluderar även skydd vid dödsfall och men genom olycksfall.

  • Med talkoförsäkringen kan du endast försäkra personer utanför det egna hushållet.

  • Talkoförsäkringen ersätter till exempel inte egendomsskador, skador som skett under resor, inkomstförlust eller skador som orsakats utomstående. De här skadorna kan dock ersättas utifrån många andra försäkringar: hem- eller stugförsäkringen kan till exempel ersätta skador på lösegendomen i hemmet eller på stugan.

  • Om lön eller någon annan ersättning betalas för talkoarbetet, ska deltagarna försäkras med arbetsolycksfallsförsäkring. Utomstående företagare och företag ska ha egna försäkringar.