Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet30.5.2023

Även stora skador är möjliga när du flyttar – ”Saker du ställt på spisen kan i värsta fall orsaka en brand”

Saker som gör sönder hör till de vanligaste skadorna när folk flyttar. I försäkringsbolagen har man dock märkt att i värsta fall kan det även ske brand- och läckageskador i flyttningen. Läs nedan hur du kan flytta in i ditt nya hem utan bekymmer.Bekanta dig och köp

Att koppla på strömmen är alltid en stor risk. Det säger brandingenjör Antti Määttänen som ansvarar för ersättningstjänsten vid LokalTapiola Pirkanmaa. Enligt honom ersätter LokalTapiola varje år upp till fem brandskador som uppstått när saker ställts på spisen i samband med flyttandet.

– Elavtalet har ingåtts, strömmen kopplats på och med lite otur har spisen lämnats på eller gått på i misstag samband med flyttrumban. Om det då står brännbara saker på spisen kan elden sprida sig snabbt. När du flyttar är det ju vanligt att bära in massor av saker och ställa ner dem på lediga ytor och platser. Ställ dock aldrig ner saker på spisen eller nära den.

Enligt Määttänen sker det hundratusentals flyttningar varje år i Finland och då finns det även risk för mer sällsynta skador.

– Ibland kan det även uppstå bränder i samband med slutstädningen. Om till exempel spisen glömts på och ingen bor kvar i bostaden kan skåpet ovanför spisen så småningom bli het och till slut fatta eld.

Att plugga rör och ledningar förebygger läckagen

Ett annan ganska vanlig skada som kan uppstå vid flyttning är läckageskada. LokalTapiolas ersättningschef Matti Karimäki berättar att läckageskador ofta uppstår i situationer då de som tidigare bodde i bostaden tagit med sig diskmaskinen och de nya boende flyttar in.

– Om vattenledningarna i köket inte pluggats kan det hända att de nya boende sätter på kranen, varvid vattnet rinner rakt in i bänkskåpet. En annan läckagerisk är rören för avloppsvatten. Ibland kan ett rör med dåligt flöde börja läcka lite och orsaka en fuktskada med tiden, säger Karimäki.

Läckagen borde inte uppstå om rör och ledningar pluggats ordentligt och vattnet stängts av. Karimäki rekommenderar till exempel att de som flyttar ut och hyresvärde alltid kommer överens om ifall ledningarna ska pluggas och vem som då ansvarar för det. Om rör och ledningar inte pluggats ska du alltid varna de som flyttar in. Det lönar sig även att använda en expert för att koppla tvättmaskinen om du inte är helt säker på hur det ska göras.

– Ibland kan det vara ganska komplicerat att reda ut läckageskador. Slutligen kan det hända att skadan ersätts till exempel utifrån den tidigare boendes, hyresvärdens eller bostadsaktiebolagets försäkring.

Skador i trapphus, teven som tappats, försvunna cyklar

Det kan hända en hel del när livet packas ner i lådor och flyttas från en plats till en annan. Flyttdagen är ofta spännande och många saker ska göras samtidigt. De vanligaste flyttskadorna som ersätts utifrån LokalTapiolas hemförsäkringar är olika skador på lösegendom. Den omfattande hemförsäkringen ersätter även när saker och apparater går sönder.

– En möbel kan till exempel gå sönder under transporten eller en tung teve glida ur händerna när du bär den. Det lönar sig att packa bräckliga saker och saker som har ett affektionsvärde omsorgsfullt. Det kan även vara bra att skydda golvet, till exempel om bostaden har ett värdefullt parkettgolv. Golvet kan till exempel repas när du flyttar ett tungt skåp eller om det fastnat stenar under skorna, säger Antti Määttänen.

Enligt Määttänen sker det sällan stölder av flyttgodset men ibland kan det till exempel hända att cykeln försvinner.

– Om cykeln inte ryms med flyttlasset, lämnar du den kanske på gården till den tidigare bostaden. Tanken är att hämta cykeln senare när det finns mer tid. När du sedan ska hämta cykeln är den försvunnen. Det lönar sig att förvara cykeln i ett förråd eller i en låst lokal, särskilt om den är värdefull.

Enligt Matti Karimäki händer det även då och då att de som flyttar skadar någon annans egendom i samband med flytten. Då är det bra om hemförsäkringen inkluderar en ansvarsförsäkring som ersätter skador som orsakas utomstående parter, till exempel skador på bostadsaktiebolagets egendom.

– I höghus kan det hända att de som bär sakerna skadar väggarna i trapphuset eller hissen. Det lönar sig till exempel inte att ställa tunga saker att luta mot spegeln eller glaset i hissen eftersom de kan gå sönder. Du kan skydda hissen mot skråmor och skador till exempel med papp.

  • Hemförsäkringen ersätter skador på byggnader och lösegendom. Vanligtvis inkluderar hemförsäkringen även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. LokalTapiolas omfattande hemförsäkring ersätter även lösegendom som gör sönder.

  • Se till att försäkringen gäller under flytten. Då har du skydd för din lösegendom när du flyttar den från det tidigare hemmet till det nya. Hemförsäkringen gäller under transport i samband med flyttandet och i båda bostäderna du besitter.

  • Försäkra ditt nya hem med en tillräckligt omfattande försäkring snarast möjligt. Om du till exempel flyttar till en större bostad eller om värdet på lösegendomen ökar, kan det hända att maximibersättningarna i försäkringen måste höjas. Då försäkrar du dig om att du har skydd för ditt hem och din egendom vid till exempel en stor brand. Anmäl genast att du flyttar till försäkringsbolaget så kan bolaget kontrollera att skyddet är tillräckligt omfattande. Om du flyttar till ditt första hem lönar det sig att teckna en hemförsäkring som gäller genast från flyttdagen.

  • Rättsskyddsförsäkringen är till hjälp vid tvister om bostadsaffärer. Se till att du har en gällande hemförsäkring redan när du ingår bostadsaffären. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta kostnaderna för en jurist om det senare visar sig att det finns fel i bostaden eller om det uppstår en annan tvist om affären. Läs mer om rättsskyddsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen.