Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet10.3.2023

Egentillverkade rökugnar orsakar bränder igen – "Ett gammalt kylskåp ska inte användas för rökning"

År 2020 lyfte LokalTapiola, räddningsväsendet och Tukes fram det nya fenomenet om att använda ett kylskåp som rökugn. Nu har egentillverkade rökugnar för kallrökning igen orsakat bränder. Experter varnar för att följa de tips som finns på webben, eftersom det kan vara mycket farligt att använda en gammal hushållsmaskin för rökning.Bekanta dig och köp

I slutet av år 2020 varnade LokalTapiola, Norra Savolax räddningsverk och Säkerhets- och kemikalieverket för det nya skadefenomenet i anslutning till rökugnar. Försäkringsbolaget och räddningsverket har fått kännedom om flera stora bränder, där brandutredningen visade att antändningsorsaken varit en gammal hushållsmaskin som gjorts om till en rökugn. Vanligtvis utrustar man ett gammalt kylskåp med en eldriven eller värmande rökgenerator.

– Enbart LokalTapiola har under tidigare år betalat flera miljoner euro för byggnadsbränder som fått sin början från egentillverkade rökugnar. Sedan avtog dock fenomenet. Under ungefär ett och ett halvt år fick vi inte kännedom om ett enda fall där ett kylskåp som byggts om till en rökugn skulle ha orsakat en brand. Men under det senaste halvåret har våra skadeinspektörer dock behandlat ytterligare fem sådana fall och antalet farliga situationer kan vara betydligt fler, säger projektchef och brandingenjör Antti Määttänen i LokalTapiola.

Enligt Määttänen kan det egentillverkade rökskåpet ha gjorts både från ett gammalt kylskåp eller en gammal diskmaskin.

– En gammal hushållsmaskin är inte avsedd för rökning och jag hoppas att man igen inser riskerna med detta fenomen. Det kan vara så att nya rökningsentusiaster har hittat tipsen och de är inte medvetna om våra tidigare varningar. Om en rökugn på terrassen till egnahemshuset eller stugan börjar brinna och elden sprider sig till byggnaden är både människor, sällskapsdjur och egendom i fara, säger Määttänen.

Brandbelastningen i kylskåpet är stor - Tukes varnar för farliga tips

De riskfyllda kallrökningssystemen utgörs av ett tätt skåp, där man placerar en rökgenerator och ofta även träpuckar eller rökspån. Maten som ska rökas, t.ex. fisk, ligger ovanpå dem. I de brandtester, som myndigheterna gjorde under våren 2021 konstaterade man att tillsammans i kylskåp kan dessa orsaka många brandrisker.

Överinspektör Jukka Lepistö hos Tukes berättade att idéen om att använda gamla hushållsmaskiner som rökskåp kan komma från t.ex. hobbysidor på webben, hobbygrupper på sociala medier eller YouTube-videor. Dessutom har Tukes också nu som myndighet tagit kontakt med några importörer och återförsäljare av rökugnar, där dessa i sin marknadsföring har gett råd om att använda gamla kylskåp för rökning.

- Tro inte på farliga tips som ges för egentillverkning. Om kylskåpet börjar brinna, är dess brandbelastning mycket stor. Detta betyder att anordningen antänder en närliggande byggnad, även en stor, mycket snabbt. Av de brandspår vi har upptäckt kan vi se att branden har varit väldigt kraftig, säger Lepistö.

Lepistö uppmanar oss till att alltid använda elapparater för deras användningsändamål och endast enligt apparatens egen bruksanvisning.

– Till exempel kan ett kylskåp och en rökugn som självständiga vara helt säkra, men de ska inte kombineras. Jag rekommenderar att man endast använder säkra anordningar för rökning och då och då kontrollerar att de är rena och i skick. Branden kan till exempel börja från fettet som droppar från fisken.

Många faktorer kan utlösa en brand – mot säkrare rökning

I de utredningar som LokalTapiola och myndigheterna gjort har man hos egentillverkade rökugnar identifierat brandrisker i anslutning till både kylskåpen och elementen som finns inne i dem. Värme förs in i skåpet av rökgeneratorns motstånd, även om utrymmet i övrigt är svalt. Till exempel kan den heta träpucken börja brinna när den utsätts för syre eller så kan fiskfett som droppar på motståndet orsaka en brand. Den omfattande rökbildningen kan göra att skåpets dörrar öppnas eller att lågorna på annat sätt sprider sig inuti skåpet.

Även själva kylskåpet kan bli varmt om det under rökningen är igång i kylningssyfte. Då utsätts anordningens motor för kraftig belastning.

– Vi finländare har under de senaste åren blivit intresserade av matlagning på nytt sätt och många har specialiserat sig på t.ex. rökning, grillning, bakning eller ölbryggning i mindre skala. De nya formerna av rökning är en del av denna större trend, eftersom information, tips och även utrustning är lättare att få tag på än tidigare. Det är bra att känna till riskerna i anslutning till olika experiment. Även om det inte är fråga om ett stort antal bränder så skulle det vara bra om varje brand kunde förhindras, säger Määttänen.

Rök tryggt - tips för att undvika skador:

  • Använd rökugnar och hushållsmaskiner enligt deras rekommendationer och användningsändamål.

  • Placera rökugnen på ett obrännbart underlag på tillräckligt avstånd (minst 4 meter) från byggnader och brännbart material.

  • Övervaka alltid rökningen. Lämna inte rökugnen utan övervakning på natten eller under längre stunder.

  • Ha primärsläckningsutrustning i närheten. Vid primärsläckning av större apparater räcker det inte med en brandfilt utan en brandsläckare, t.ex. en pulver- eller skumsläckare, ska finnas till hands.

  • Underhåll rökugnen då och då. Avlägsna sot och fett som samlats i rökugnen.