Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet16.3.2023

Enkät: få bilister har undgått glasskador – "Var och en av oss kan förebygga stenskott med sin körstil"

Bara var fjärde bilist har helt undgått skador på vindrutan eller andra bilrutor, enligt LokalTapiolas enkät. Nästan alltid har skadan orsakats av att en sten, dubb eller något annat litet föremål slungats mot rutan. Enligt sakkunniga kan vi påverka uppkomsten av skador genom att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd.Jämför och köp

Efter vintern finns det smuts, sand, stenar och lösa dubbar på vägarna vilka orsakar sprickor om de träffar vindrutan. I värsta fall kan ett litet stenskott växa till en stor spricka, som leder till att hela rutan måste bytas. Skador på bilrutor kan även orsakas på många andra sätt.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning* har bara var fjärde (24 %) finländare som kör bil helt undgått skador på bilrutor på hushållets bil. Oftast dvs. i 60 procent av fallen har det varit fråga om en liten spricka eller stenskott i vindrutan. Det är en klart mindre del av respondenterna som haft skador på andra rutor än vindrutan. Nästan var tredje (29 %) har haft en spricka i vindrutan eller annan mer omfattande skada på vindrutan.

- Ett litet stenskott i vindrutan kan verka harmlöst, men som resultaten visar, kan det mycket lätt växa till en spricka. Temperaturväxlingar, slag eller tryck mot rutan och vibrationer under körningen kan leda till att skadepunkten växer. Därför lönar det sig att så snabbt som möjligt låta reparera en vindruta för att undvika hinder i förarens synfält och mera omfattande reparationsarbeten, säger LokalTapiolas specialist inom ersättningstjänster Tommi Helosvuo.

Från LokalTapiolas kaskoförsäkringar ersätts cirka 50 000 skador på bilrutor varje år. Grovt sett utgör glasskador och bilräddnings- dvs. bogseringsskador ungefär hälften av skadorna som ersätts från kaskoförsäkringen. Det är alltså fråga om mycket vanliga fordonsskador.

Enligt resultaten från enkäten säger fler manliga (35 %) än kvinnliga (23 %) bilister att vindrutan på bilen spruckit eller annars skadats omfattande. När de gäller dem med små skador på bilrutorna syns däremot knappt någon skillnad mellan könen.

– Kan det vara så att det är vanligare att kvinnor låter reparera små glasskador, så att de inte växer till en spricka. Eller att män kör mera och därmed oftare råkar ut för situationer där bilrutorna träffas av stenskott. Detta är dock bara en gissning och resultaten från enkäten ger inte svar på detta, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

En liten sten eller dubb orsakar merparten av skadorna – var försiktig på dessa platser

I enkäten Vardagsgranskning undersökte vi även hur glasskadan enligt respondenternas bedömning uppkommit. En klar majoritet, dvs. hela 92 procent av respondenterna berättade att skadan orsakats till följd av att en sten, dubb eller något annat litet föremål slungats mot rutan. Inget annat av svarsalternativen steg över 10 procent. 6 procent av respondenterna bedömde att vindrutan t.ex. skadades av ett större föremål, 4 procent till följd av skadegörelse och 3 procent till följd av väderförhållanden såsom storm eller hagel. Enligt resultaten uppstår sällan skador när man tvättar eller rengör rutorna från snö eller löv.

– Så man kan säga att det oftast är bilens vindruta som skadas och orsaken till detta är stenar, makadam och dubbar som slungas från däcken på vägarna. Riskställen för stenskott är t.ex. vägavsnitt efter ramper och anslutningar till motorvägar, där däckens rotationskraft ökar vilket leder till att centrifugalkraften slungar smuts som fastnat i däckets slitspår och lameller. I dessa situationer ökar nyttan av att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd, säger Alaviiri.

Han lyfter även fram att var och en av oss kan förebygga glasskador genom vår körstil.

– Redan av säkerhetsskäl lönar det sig att alltid hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till fordonet framför, så att din vindruta mindre sannolikt träffas eller åtminstone med mindre kraft av de stenar som slungas. I omkörningssituationer är det också viktigt att lämna tillräckligt utrymme till den du kör om. Till exempel på motorvägen ska du köra tillbaka till egen fil när säkerhetsavståndet till den du kör om har blivit tillräckligt.

Stenar och dubbar kan dock överraskande slungas från däcken på asfalt när snön har smält bort på våren.

– Naturligtvis kan man inte förebygga alla skador med körstilen, men många ändå. Det är bra att komma ihåg att en söndrig vindruta också är en risk för passagerarnas säkerhet. I moderna bilar är vindrutan ofta en del av bilens bärande konstruktioner och om den skadas, skyddar den passagerarna sämre vid en kollision, säger Helosvuo.

Läs mer: Kör inte med en söndrig vindruta – det kan till och med öka risken att skadas vid en kollision

  • Har du fått ett stenskott i vindrutan lönar det sig att skydda det skadade stället från smuts, t.ex. med tejp eller stenskottsplåster. Om skadepunkten hålls liten och ren, kan den oftast repareras utan att lämna märken. Då undviker man ett glasbyte.

  • Det lönar sig att så snabbt som möjlig föra bilen till en glasfirma eller verkstad, eftersom t.ex. temperaturväxlingar kan förvärra skadan.

  • En frivillig bilförsäkring dvs. kasko ger skydd vid glasskador. I LokalTapiolas Lyxkasko och Omfattande kasko ingår en glasförsäkring, som ersätter skador som bilrutan orsakas av ett slag utifrån. Från försäkringen ersätts skador både på vind-, sido- och bakrutorna samt takluckorna. Du kan även teckna en glasförsäkring som tilläggsskydd i Delkasko.

  • Användning av glasförsäkring påverkar inte bonusen i kaskoförsäkringen. Om ett stenskott repareras, ersätts reparationen utan självrisk. I samband med ett rutbyte betalar du endast självriskandelen, som vanligen är cirka 200 euro.

  • Om någon annan ruta än vindrutan går sönder på bilen, ska den i allmänhet bytas. Sido- och bakrutor är i allmänhet av härdade glas, som det inte går att reparera.

  • Vid en glasskada kan du som kund i LokalTapiola föra din bil direkt till vår samarbetspartner utan att du behöver göra någon separat skadeanmälan. Reparationen görs ofta direkt medan du väntar. Sök en verkstad som passar dig och se ytterligare anvisningar för skadesituationer här.

*LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 043 finländare under perioden 6–16.1.2023. Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Frågorna om glasskador på bilar besvarades av cirka 900 personer som äger bil, använder bil eller har kört bil under de senaste 12 månaderna. Enkäten genomfördes av Kantar Public. Felmarginalen för resultaten vad gäller hela undersökningsmaterialet är cirka 3,1 procentenheter.