Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv31.1.2023

Hurudana företag klarar sig bäst i förändringarna i arbetslivet? Läs våra specialisters fem tips

Förändringarna i arbetslivet syns på arbetsplatserna och i undersökningarna. Juho Kettunen som är direktör för storkundsenheten i LokalTapiola har gjort upp en lista på fem saker som företagen borde satsa på mitt i förändringarna.

Osäkerhet orsakad av kriser, massiv arbetskraftsbrist och att det knakar i välfärdsstatens fogar – vi befinner oss i den största förändringen inom arbetslivet på decennier. I Arbetshälsoinstitutets projekt Hybridarbete, distansarbete och närarbete (HELP) gestaltas den förändring som nu sker i arbetslivet. Rapporten publicerades i januari 2023.

Samtidigt utredde LokalTapiola i enkäten Vardagsgranskning vilka åsikter som finländare och personer i arbetslivet har om arbetet i dag. Enkätens resultat representerar hela befolkningen i Finland: bland dem finns bland annat direktörer, högre och lägre tjänstemän, arbetstagare, arbetslösa och pensionärer.

Enligt Juho Kettunen som är direktör för storkundsenheten i LokalTapiola kräver förändringar i arbetslivet att samhället gör en målmedveten utveckling av arbetslivet och att företagen satsar på rätta saker.

1. Vem hittar de bästa sätten att vara nära kunden?

Efter tre coronaår verkar hybridarbete vara här för att stanna som en vanligare arbetsform än tidigare. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning anser majoriteten (58 %) av dem som distansarbetar flera dagar i veckan eller hela tiden att de skulle vilja jobba hela arbetsveckan på distans. Dessutom anser en klar majoritet av finländarna (67 %) att arbetslivet förändras mot en mer platsoberoende riktning.

– I det stora hela har vi klarat av hybridarbetet mycket bra. Hur arbetssätten än utvecklas, krävs tid och tålamod av oss alla. Istället för att diskutera om arbetet ska utföras på distans eller på kontor, skulle det också vara viktigt att identifiera kundens synvinkel och behov. Dvs. hur betjänar man kunderna på bästa möjliga sätt i många kanaler? Att vara nära kunderna och hjälpa dem är mycket viktigare framgångsfaktorer än en teknisk diskussion om hur många dagar vi ska distansarbeta, säger Kettunen.

2. Trivsel i arbete har stor betydelse

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning frågade vi, vilka förändringar i arbetet respondenterna inte längre är redo att avstå från. Två av fem av dem som är med i arbetslivet vill inte längre avstå möjligheten att delta i möten via distanskontakt, och var fjärde vill ha kvar friheten att arbeta var de vill. Vikten av att samordna arbete och fritid betonades i svaren.

Enligt Arbetshälsoinstitutets HELP-rapport kan långvarigt ensamt distansarbete å andra sidan öka arbetsrelaterade utmattningssymptom.

– I företag är det viktigt att tillsammans med den förebyggande företagshälsovården fundera på hur olika arbetsmodeller bäst stöder personalens välbefinnande och olika behov, gemenskap samt gemensamt lärande. En bra mätare för alla är att identifiera hur feelisen är, när man på morgonen öppnar Teams eller går till kontoret, vilken den egna aktivitetsnivå är och hur motiverad man är att lära sig nya saker.

3. Företagskulturen är en stor kraft och styrka. Vem har det starkaste suget?

Kettunen påminner oss om att arbetslivet framför allt är verksamhet mellan människor, växelverkan och gemensamt lärande. Företagskulturen är en betydande styrka när man engagerar personalen och lockar nya experter.

– Hur stöds eller främjas engagemang, om vi mest jobbar på distans och växelverkan är mindre? Det är viktigt att diskutera ämnet i arbetsgemenskapen. Goda arbetsvillkor skapar grunden, men det är också viktigt att kunna identifiera individuella motivationsfaktorer. Företagskulturen har också stor betydelse för innovation och för en lyckad produkt- och verksamhetsutveckling.

4. Vem har den tydligaste visionen och den bästa verkställighetsförmågan?

Ju mer komplicerad verksamhetsmiljön är, desto viktigare är det att hålla det egna företagets arbetsmodeller tydliga och enkla.

– I situationer, där världen är i kaos och vi möter andra mindre än tidigare, behövs en stark vision, målsättning, samarbete och ledarskap. Det är viktigt att få organisationen att arbeta mot gemensamma mål och att lyckas välja de goda sidorna av både distans- och närarbete. I slutändan är kundbetjäningen och förmågan att få saker utförda det avgörande.

5. Hållbarhet är en del av allt vi gör

Det femte som Kettunen lyfter fram är hållbarhetstemat. Klimatförändringen påverkar arbetslivet på många sätt och det behövs åtgärder på arbetsplatserna för att motverka den.

– Hållbarhetssynvinkeln är viktig i allt företaget gör: hållbarhet i förhållande till kunder, personal och miljö. Kontinuerlig utveckling av arbetsvillkor och -sätt finns absolut också i kärnan för hållbarheten.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1 020 finländare under tiden 7–13.10.2022. Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Enkäten genomfördes av Kantar Public och felmarginalen är cirka 3,1 procentenheter beträffande hela materialet.