Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 5.1.2023

"Värdet av att köpa nytt minskade under coronatiden " – vi samlade tips på ett säkert köp av begagnade apparater

Genom att köpa begagnat kan du göra fynd och spara på miljön. Det lönar sig att vara försiktig vid köp av elektronik, eftersom en söndrig apparat kan utgöra en brandrisk.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning köper cirka 75 procent av finländarna begagnade möbler, kärl och andra bruks- eller prydnadsföremål åtminstone då och då. Även kläder, skor och till exempel hushållsapparater kan enligt många köpas i andra hand, liksom barntillbehör. Du kan titta på mera detaljerade resultat av enkäten i slutet av artikeln.

– Folks attityder till att köpa begagnat har förändrats mycket. Där bilden av loppisvaror tidigare var trist och hörde ihop med att man inte hade råd att köpa nytt ser man nu värdet för begagnade varor. Många söker nuförtiden kvalitetsvaror, design och varumärken på loppis, säger Terhi-Anna Wilska konsumtionsforskare och professor i sociologi vid Jyväskylä universitet.

Även om ekologisk hållbarhet länge har varit en viktig anledning för många att köpa begagnade varor, har coronaåren enligt Wilska helt klart inverkat på att de gröna värdena har ökat.

– Under coronatiden minskade värdet av att köpa nytt, eftersom det inte fanns några ställen att visa upp sina varor. Samtidigt insåg många att man även klarar sig med mindre. Energikrisen har också påskyndat klimatmedvetenheten.

För unga är det trendigt att köpa begagnat

Det är särskilt populärt bland unga att köpa begagnat. Enligt Wilskas egen undersökning föredrar upp till hälften av personer under 25 år återbrukade produkter, medan motsvarande andel i åldersgruppen över femtio år är drygt en fjärdedel. Den ökade populariteten för begagnat har varit enorm, eftersom till exempel i början av 2000-talet var det bara ungefär var tionde ungdom som föredrog begagnat.

– Flickor och kvinnor föredrar något mer att köpa begagnat än pojkar och män. Detta hänger samman med att män överlag köper mer teknik än kvinnor, medan kvinnor till exempel köper mer kläder och hemtillbehör än män.

Det intressanta är, enligt Wilska, att i till exempel Sverige och Storbritannien finns inte någon motsvarande könsrelaterad skillnad i konsumtionen av begagnade varor.

Ett defekt batteri kan svälla

När det gäller elektronik är ett hinder för att köpa begagnat ofta att apparaterna slits ut vid användning och å andra sidan föråldras deras egenskaper ganska snabbt, när smartare lösningar kommer ut på marknaden. Enligt enkäten Vardagsgranskning köper ändå 19 procent av respondenterna begagnad elektronik eller hushållsapparater ibland och två procent ofta.

Att köpa begagnad elektronik kan innebära säkerhetsrisker. Speciellt apparater som fungerar med litiumjonbatterier, såsom bärbara datorer och mobiltelefoner, är det skäl att granska före köpet. Många tänker till exempel inte på att också robotdammsugare och elcyklar har batterier.

- Litiumjonbatterier skadas lätt om apparaten till exempel har blivit tillbucklad eller våt. Ett defekt batteri sväller ofta, men felet syns kanske inte alls utanpå, säger LokalTapiolas projektdirektör Antti Määttänen .

Du ska inte fortsätta använda ett defekt batteri, eftersom det kan överhettas och till slut fatta eld.

Läs mer: Sväller, överhettas, börjar brinna – i hemmets laddningsbara apparater ingår en brandrisk som många inte förstår

Ett biljud eller extra lukt är en varningssignal

Alla elapparater, oavsett om de har batterier eller inte, lönar det sig att koppla till nätströmmen på loppisen eller hos säljaren, säger Määttänen. Om apparaten har extra biljud eller luktar "el" ska du häva köpet.

Rekommendationen är ofta att tvättmaskiner, kylskåp eller frysar endast ska transporteras i upprätt läge. I kylapparater beror detta på utjämningen av kylvätskor och i tvättmaskiner på att trumman ska hållas på sin plats. Om man har kvar tvättmaskinens transportpinnar för trumman ska de fästas under transporten. När det gäller batteriapparater ska du kontrollera att det finns en originalladdare.

– Ett nummer för sig, med tanke på elsäkerheten, är väldigt gamla elapparater, såsom designlampor. Det säkraste är att kontrollera och installera dem hos en elektriker, säger Määttänen.

Det är också bra att fråga säljaren om användningen av apparaten och dess bakgrundshistoria. Samtidigt kan du försöka försäkra dig om att apparaten inte till exempel är stulen.

Enligt LokalTapiolas enkät: I köpkorgen läggs kläder, möbler och apparater

  • 77 procent av respondenterna köper begagnade möbler, kärl och andra bruks- eller prydnadsföremål. 5 procent säger att de ofta gör detta, 32 procent ibland och 40 procent sällan.

  • Kläder, skor och andra hemtextilier köps ofta begagnat av 11 procent och ibland av cirka var tredje.

  • Apparater, hushållsmaskiner och annan hemelektronik köps ibland begagnat av 19 procent och ofta av 2 procent av respondenterna. Dessutom säger 39 procent av respondenterna att de gör detta "sällan", så överlag köper 60 procent begagnad elektronik.

  • Barnfamiljer köper begagnade barntillbehör och leksaker oftare än genomsnittet. 44 procent av dem som har en make/maka och barn gör så åtminstone ibland.

  • Varannan av dem som nästan alltid måste pruta på sina inköp, köper begagnade kläder, skor och andra hemtextilier åtminstone ibland.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar Public. Enkäten gjordes 7–13.10.2022 och besvarades av 1 020 personer. Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Felmarginalen för resultaten är +/- 3,1 procentenheter.