Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet6.6.2023

Ska du teckna en hemförsäkring? Det lönar sig att beakta dessa saker

Från LokalTapiolas hemförsäkring ersätts årligen skador till ett värde på över 100 miljoner euro till våra kunder. Vi frågade specialister, vad det lönar sig att beakta när man väljer en hemförsäkring och vad man nödvändigtvis inte vet om försäkringen.Bekanta dig och köp

Hemförsäkring är en av de försäkringar som finländarna känner bäst till. Enligt Finansbranschen rf:s försäkringsundersökning har cirka 90 procent av finländarna en hemförsäkring. Det betyder nödvändigtvis inte att alla skulle vara insatta i försäkringens innehåll och hur den fungerar i olika situationer.

– Från LokalTapiolas hemförsäkring ersätts årligen cirka 120 000 skador. Vad många kanske inte inser är att största delen av dessa är skador på lösegendom, dvs. på hushållsapparater, maskiner och cyklar. De dyraste och även mänskligt mest betungande skadorna är naturligtvis bränder och läckage i hemmen och man borde åtminstone förbereda sig på dessa med en hemförsäkring, säger LokalTapiolas utvecklingschef Timo Ekholm.

Enligt Ekholm är det kanske många som inte vet att från hemförsäkringen även ersätts annat än egendomsskador. Till exempel vid en brand kan kostnader för tillfälligt boende och transport ersättas från försäkringen. Dessa är till hjälp i början, när eldsvådan prövar den egna säkerheten i vardagen.

– Det är också bra att komma ihåg att hålla sin hemförsäkring ikraft utan avbrott. Till exempel kan det i samband med en flytt inträffa skador som ersätts från försäkringen. Dessutom ger en försäkring, som varit ikraft under en bostadsaffär, även skydd vid eventuella tvister och rättsfall.

Vi sammanställde svar på vanliga frågor om hemförsäkring.

Vilka är de vanligaste skadorna som anmäls till hemförsäkringen? Se listan i slutet av artikeln!

1) Vad täcker hemförsäkringen?

Från hemförsäkringen ersätts enligt försäkringsvillkoren de skador för vilka skyddet har tecknats. Försäkringens omfattning beror därför på det försäkringsskydd du valt.

Läs mer: Testa med räknaren, hurudan försäkring som skulle passa ditt hem.

Utgångspunkten för försäkringen är din boendeform. Den som bor i ett hög- eller radhus behöver en försäkring för hemmets lösegendom och fast inredning, eftersom skador som orsakas själva byggnaden i allmänhet omfattas av bostadsaktiebolagets försäkring. Hemförsäkringen för ett egnahemshus täcker däremot både själva byggnaden och lösegendomen.

Det finns försäkringsskydd med olika omfattningar. Det lönar sig att jämföra deras innehåll med tanke på de egna behoven och situationen. Den billigaste försäkringen är inte alltid det bästa alternativet.

– Vid val av försäkring lönar det sig att tänka på den egna risktoleransen och förmågan att bära risker vid en skadesituation. En bas hemförsäkring täcker de största riskerna i hemmet, dvs. bränder, läckage och stormar, men från en omfattande hemförsäkring kan ersättas plötsliga lösegendomsskador mera omfattande. Det kan vara bra att till exempel fundera på om din ekonomiska situation klarar ett bräckage på telefonen eller tvättmaskinen eller om du genom en försäkring vill förbereda dig på deras reparationskostnader eller på att köpa nya, säger Ekholm.

De flesta av LokalTapiolas kunder väljer en omfattande hemförsäkring.

2) Varför en ansvarsförsäkring? Eller en rättsskyddsförsäkring?

Utöver byggnader och lösegendom ingår även skydd vid skadeståndsansvar och advokatkostnader i hemförsäkringen. Liksom hemförsäkringar i allmänhet gäller de för både försäkringstagaren och alla familjemedlemmar som bor i samma hushåll. Hemförsäkringen är därför gemensam för familjen.

Från ansvarsförsäkringen ersätts skador som den försäkrade orsakar utomstående, för vilka den försäkrade enligt lag är ersättningsskyldig. Rättsskyddsförsäkringen ersätter däremot eventuella kostnader för anlitande av jurist i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden som gäller privatlivet.

3) Vad är självriskandel? Kan jag höja den?

Självrisken är den andel av skadekostnaderna som den försäkrade själv betalar. Försäkringsbolaget betalar den överskridande andelen. Genom att ändra storleken på självrisken kan du påverka priset på försäkringen.

När du väljer en självrisk som är lämplig för dig, lönar det sig att tänka på den egna ekonomiska situationen och bufferten: vill du också förbereda dig på mindre skador med försäkringar, eller har du alltid till exempel några hundra eller till och med några tusen euro i reservkassa för eventuella skador? Om du själv kan förbereda dig på mindre utgifter, kan du höja självriskdelen i försäkringen varvid försäkringspremien blir lägre.

Den vanligaste självrisken som hemförsäkringskunderna väljer hos LokalTapiola är 150–200 euro för skador på lösegendom och 500 euro för skador på byggnader. De självrisker som man kan välja kan uppgå till 2 000 och 5 000 euro, så i regel vill folk också förbereda sig på mindre skador.

4) Täcker försäkringen min dyra cykel eller andra värdefulla föremål?

När du bekantar dig med försäkringens innehåll, stöter du på begreppet maximiersättning. Det betyder det största möjliga beloppet som kan ersättas vid en skada. Lösegendom, dvs. till exempel hushållsapparater och föremål, är alltid försäkrade enligt maximiersättning. När du begär ett försäkringsanbud får du en uppskattning av den maximiersättning som är lämplig för dig på basis av hemmets yta. Du kan vid behov höja den. Det valda ersättningsbeloppet påverkar priset på försäkringen.

– När du tecknar en försäkring lönar det sig att fundera på om detta belopp är tillräckligt för din egendom till exempel i en situation där egendomen totalförstörs i en brand. Egendomens värde kan till exempel påverkas av antalet saker och deras värde. Dessutom ska den som bor i ett rad- eller höghus fundera på om bostaden är renoverad med material som är av högre kvalitet än vanligt och då ska man ha en lite högre maximiersättning för till exempel köksskåpen eller golvet, säger Ekholm.

Utöver den sammanlagda maximiersättningen för hela lösegendomen är det bra att ta en titt på enskilda föremål. Maximiersättningen för enskilda föremål kan fastställas i försäkringsvillkoren. Har du till exempel en värdefull cykel, ett smycke eller en möbel som det skulle vara bra att försäkra separat?

I LokalTapiolas hemförsäkring är maximiersättningen för enskilda föremål 15 000 euro, när de vid en skada finns på försäkringsstället, dvs. hemma. Dessutom kan det finnas andra begränsningar för enskilda typer av föremål, vilka du får reda på genom att bekanta dig med försäkringen.

5) Vad allt inverkar på priset på försäkringen?

Utöver omfattningen av försäkringsskyddet och storleken på självrisken inverkar uppgifter om hemmet och försäkringstagaren på priset på hemförsäkringen. Sådana uppgifter är till exempel din ålder, orten, kvadratmetrar och byggnadens tekniska uppgifter. Med LokalTapiolas försäkringsräknare kan du enkelt räkna priset på din hemförsäkring.

6) Omfattas även resgodset av hemförsäkringen?

Från hemförsäkringen ersätts skador på dina saker även utanför hemmet, när du reser inrikes. Dessutom kan du ansluta ett resgodsskydd vid utlandsresor till LokalTapiolas hemförsäkring. Från resgodsskyddet vid utlandsresor ersätts även kostnader som till exempel orsakas av förseningar eller förlust av resgods, om det inte kommer fram till exempel på grund av problem hos researrangören.

Titta på hurudan hemförsäkring som skulle passa ditt hem.

Bräckage är den vanligaste skadan på egendom i hemmet. Dessa föremål drabbas mest.

 1. 1.

  Mobiltelefoner: Går oftast sönder på grund av ett fall eller en stöt, vilket gör att skärmen går sönder.

 2. 2.

  Hushållsapparater: Tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, frysar och spisar. Den vanligaste orsaken är tekniskt bräckage eller funktionsstörning.

 3. 3.

  Glasögon och solglasögon: Går sönder till följd av fall och stötar. Det händer också att vi sätter oss på dem eller råkar trampa på dem.

 4. 4.

  Tv:er, datorer och surfplattor inklusive kringutrustning: TV-apparater går mest sönder till följd av fall och stötar. Datorer och surfplattor skadas också till följd av att de blir våta.

 5. 5.

  Cyklar inklusive utrustning: Den vanligaste skadetypen för cyklar är stöld.

Texten har uppdaterats 6.6.2023.