Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet21.9.2022

Låter du stugan stå kall under vintern? Så här kan du skydda rör och ledningar

De höga energipriserna gör att finländarna försöker spara på elkostnaderna. Många överväger att sänka värmen i stugan eller inte alls värma den under vintern. Det kan öka risken för läckageskador. Vi har några tips på hur du kan skydda rör och ledningar så att de inte fryser under vintern samt förebygga läckagen.Bekanta dig och köp

Vintern är på kommande och många stugägare måste ta sig en funderare. Vilken temperatur ska det vara i stugan under vintern och när besöker de stugan nästa gång? Den här vintern finns det även ett stort behov av att spara energi: högre elpriser och uppvärmningskostnader kan göra det lockande att minska på värmen i stugan, vilket ökar risken för läckagen i rör och ledningar.

– Rör och ledningar går ofta sönder på vintern när de frusit och kölden sedan lättar. Risken för läckageskador är särskilt stor i stugor eftersom de ofta står tomma på vintern och då kan det läcka länge utan att någon märker det. Det är också ganska vanligt att rör och ledningar i stugorna är gamla. Därför lönar det sig att fundera ordentligt på hur mycket du ska minska på värmen i stugan, säger ersättningschef Maarika Vauhkonen vid LokalTapiola.

Enligt Finansbranschen rf ersätter försäkringsbolagen årligen cirka 25 000 läckageskador i bostadshus och fritidsbostäder utifrån hemförsäkringarna. Vanligtvis ökar antalet skadeanmälningar under de kalla månaderna på vintern. Enligt Statistikcentralen finns det över en halv miljon sommarstugor i Finland. Under coronatiden har många stugor fått nya ägare vilka eventuellt inte är så insatta i stugans egenskaper.

– Jag är illa rädd för att vi under vintern kommer att få se fler läckageskador än tidigare om folk ändrar alltför mycket på uppvärmningen av sina byggnader. Förstås beror det även på hur kall vintern blir. Visst ersätter försäkringen, i enlighet med försäkringsvillkoren, läckageskador som orsakats av att ledningar gått sönder, men det är bra att hålla i minnet att ett stort läckage på stugan kan kräva omfattande reparationer och då går det kanske inte att använda stugan under hela sommaren. Jag tror inte att någon vill ha en sådan start på sommaren, säger Vauhkonen.

Vi har några tips på hur det går att förebygga läckagen på stugan under vintern.

1. Kom ihåg att stänga av vattnet

Det enklaste och viktigaste sättet att förebygga läckageskador är att stänga av vattnet i byggnaden när den står tom. Oberoende av om du lämnar stugan tom några dagar, en vecka eller hela vintern, lönar det sig alltid att stänga av vattnet med huvudavstängningsventilen. Beroende på byggnaden kan huvudavstängningsventilen finnas på olika platser i byggnaden. Om vattnet till stugan kommer ur en egen brunn ska du koppla bort pumpen för tappvatten.

– Varje år händer det att folk kommer till stugan efter vintern och märker att det läckt. I värsta fall kan det ha samlats tiotals centimeter vatten på golvet som frusit till is när det inte har runnit ut genom t.ex. sockeln. Om vattnet stängts av och ledningar inte har vatten i sig är det sällan risk för stora läckagen, säger Vauhkonen.

När vattnet i byggnaden är avstängt strömmar det inte in mer vatten med tryck om en ledning går sönder. Att stänga av vattnet är bra även med tanke på att ledningar kan gå sönder av andra orsaker än att de fryser.

2. Kom ihåg att hålla grundvärme om du minskar värmen i stugan

Att minska värmen inomhus med några grader är ett bra sätt att spara energi men tänk dig för innan du minskar värmen med många grader. Om det finns vatten i stugans ledningar och behållare ska du alltid ha grundvärme i byggnaden. Det hindrar ledningarna från att frysa.

– Särskilt noggrann ska du vara med ledningar som finns nära ytterväggarna. Försäkra dig om att värmen i rummet når även dem. Vid behov kan du förbättra luftcirkulationen inomhus genom att till exempel låta mellandörrarna stå öppna eller flytta bort möbler som står framför ledningar som dragits i väggarna.

Kom även ihåg att en luftvärmepump ensam inte räcker som byggnadens värmekälla på vintern. Den kan frysa eller gå sönder och då kan byggnaden obemärkt bli utan värme.

3. Om du låter stugan stå kall, töm ledningar och behållare på vatten

Om du låter stugan stå helt utan värme och övervakning under vintern är det bäst att tömma hela vattenledningsnätet. Då finns det inget vatten i ledningarna eller behållarna som kan frysa och söndra konstruktioner och därigenom orsakar läckagen.

När vattnet i byggnaden stängts av med huvudavstängningsventilen kan du tömma ledningssystemet på vatten via kranar och slangar. Om du inte får ut allt vatten på det här sättet kan du använda tryckluft. Med till exempel en tryckluftskompressor kan du blåsa in luft i ledningarna för att avlägsna det återstående vattnet.

– Om du känner dig osäker på hur du ska göra lönar det sig att anlita en expert. Till exempel en rörmokare eller fastighetsskötare kan tömma ledningarna med tryckluft eller avgöra om du kan göra det själv. På vissa stugor finns det kanske inte en ventil för att tömma ledningarna enkelt. Då lönar det sig i alla fall att anlita en expert, säger Vauhkonen.

Inför vintern lönar det sig även att vid mån av möjlighet avlägsna vatten från andra ställen där det kan orsaka skada ifall det fryser. Töm till exempel trädgårdsslangar och koppla bort dem från vattenkranen i ytterväggen så att även ventilen i kranen töms på vatten. Det lönar sig även att avlägsna vatten som finns i diskhons och golvbrunnens stanklås eller vid behov använda frostskyddsvätska för att förhindra förfrysning.

4. Granska stugan när du kommer dit – tina inte frusna rör på egen hand

När du kommer till stugan efter en kall period lönar det sig att först göra en liten granskningsrunda. Finns det tecken på läckage? Kontrollera att det inte läcker någonstans efter att du kopplar på vattnet via huvudavstängningsventilen.

Om trycket i kranarna är mindre än normalt kan det till exempel vara tecken på frusna eller söndriga ledningar. Även vattenmätaren kan visa att vattenförbrukningen inte är normal.

– Om du kommer till stugan till exempel under påsken och vädret ännu är kallt kan det hända att du stöter på frusna ledningar. Försök i så fall inte själv tina dem utan anlitar en expert. Då går det ännu att undvika stora skador. Du ska absolut inte tina ledningarna med exempelvis öppen eld eller en varmluftsblåsare för då kan du skada dig själv eller söndra ledningen. Då finns det även en risk att elden kommer lös och sprider sig till övriga delar av byggnaden, säger Vauhkonen.

  • Skador på stugbyggnader och lösegendom som hör till stugan ersätts utifrån hemförsäkringen för fritidsbostad.

  • Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda läckageskador och andra vattenskador i byggnaderna. Kostnader som ersätts är till exempel kostnader för reparation och torkning av en läckageskada.

  • Alla försäkringsbolag har säkerhetsföreskrifter i anknytning till sina försäkringar vars syfte är att förebygga skador. Föreskrifterna innehåller även metoder för att förebygga läckageskador. Det lönar sig alltid att läsa innehållet i försäkringen och försäkringsvillkoren.

  • Ett vanligt direktiv i säkerhetsföreskrifterna är att läckageskador i ledningar ska förebyggas genom att till exempel stänga av vattnet i en byggnad som inte används eller ha en viss grundvärme i byggnaden om vattnet inte är avstängt. Enligt LokalTapiolas säkerhetsföreskrift ska temperaturen i rummen vara minst 12 grader om vattnet är påkopplat.

Läs även: Lämnar du stugan tom under vintern? Såhär kan du förhindra stuginbrott