Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi17.8.2022

LokalTapiola Livbolags halvårsrapport 1.1–30.6.2022: LokalTapiola Livbolag ökar förmånerna för sina ägarkunder

LokalTapiola Livbolags rörelsevinst i januari–juni var 46 miljoner euro och solvensen förstärktes ytterligare. Den svaga utvecklingen på placeringsmarknaderna hade en negativ inverkan på totalresultatet. Vi har förbättrat kundförmånerna inom risklivförsäkring.

Kommentarer av LokalTapiola Livbolags verkställande direktör Pasi Haarala:

”Osäkerheten coronapandemin och kriget i Ukraina orsakat har fått kunderna att tänka över sitt eget skydd och skyddet för sina närstående. Vi vill hjälpa våra kunder att förbereda sig på framtiden.

Enligt vår strategi, koncentrerar vi oss på att öka livstryggheten och kundnyttan. Vi ökade kundförmånerna inom risklivförsäkring enligt vår ägarstrategi som fastställdes i juni. Vad gäller nyteckning så minskade vi premierna för risklivförsäkring med 20 procent och för våra nuvarande kunder höjde vi försäkringsbeloppet med 25 procent utan avgift. Genom att höja försäkringsbeloppen vill vi, utöver att förbättra kundernas ekonomiska skydd, väcka kunderna att fundera över deras behov av ett personligt ekonomiskt skydd och om det nuvarande skyddet är tillräckligt.

Vi vill hjälpa våra kunder att förbereda sig även genom att spara. LokalTapiolas placeringsportföljer med omfattande diversifiering är ett utmärkt sätt att spara inför framtiden även i en osäker marknadssituation. Tillgångarna i portföljerna är ordentligt diversifierade inom och mellan olika tillgångsklasser och via dem går det dessutom att placera i objekt som vanligtvis är tillgängliga endast för stora investerare.

Vi vill tacka våra kunder för förtroendet och vår personal för ett utmärkt arbete och stort engagemang i en osäker situation.”

LokalTapiola Livbolags rörelseresultat var 46 miljoner euro. Totalresultatet var -119 miljoner euro på grund av den utmanande marknadssituationen för placeringsverksamheten. Solvensen har stärkts under år 2022 och kapitaltäckningsgraden var 307 procent. Om övergångsbestämmelserna för solvensberäkningen inte beaktas var kapitaltäckningsgraden 274 procent.

Premieinkomsten fortsatte att växa inom risklivförsäkring och gruppensionsförsäkring. Den sammanlagda premieinkomsten minskade med 5 procent till 233 miljoner euro då premieinkomsten från sparande minskade. Inom risklivförsäkring ökade premieinkomsten med 5 procent och inom gruppensionsförsäkring med 9 procent. Premieinkomsten från sparande minskade med 13 procent i den utmanande marknadsmiljön.

LokalTapiola Livbolag är marknadsledare inom risklivförsäkring och det näst största försäkringsbolaget inom branschen vad gäller gruppensioner. Gruppension är ett effektivt sätt att belöna anställda och få dem att stanna i företaget. Omfattande tillgångsklassdiversifiering och förmånerna för stora investerare är även tillgängliga för våra gruppensionskunder.

LokalTapiola Livbolags verkställande direktör Minna Kohmo går i pension 1.10.2022 enligt arbetsavtalet. Livbolagets styrelse har utnämnt ekonomie magister Pasi Haarala till ny verkställande direktör för bolaget från 1.8.2022.

Du hittar LokalTapiola Livbolags kompletta halvårsrapport här.