Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet5.8.2022

Bostadsinbrott kan överraska när man återvänder från semestern – läs tips för förebyggande av inbrott

Under sommarens semesterperioder lämnar bostäderna tomma när man åker till sommarstugan eller på resa vilket väcker inbrottstjuvarnas intresse. Semesterperioderna syns vanligen som en ökning i inbrottsstatistiken.Bekanta dig och köp

På sommaren tillbringar finländarna längre tider hemifrån när det varma vädret lockar oss till stugan och att resa. Den härliga sommarsäsongen medför också en potentiell risk när inbrottstjuvarna är i farten.  Av LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning framgår att till och med cirka var tionde finländare har råkat ut för ett bostadsinbrott. Till exempel i folkrika Nyland har cirka 13 procent av invånarna blivit utsatta för inbrott.

I samband med bostadsinbrotten stjäls ofta till exempel smycken, pengar och andra värdeföremål men också verktyg från förråden, säger LokalTapiola Nylands ersättningsdirektör Göran Ahlgren.

- Utöver den stulna egendomen orsakar även oreda och sönderslagna fönster och skåp mycket besvär samt extra kostnader och arbete. Varken pengar eller försäkringar ersätter till exempel affektionsvärdet för gamla, ärvda föremål och därför lönar det sig att satsa på att förebygga skador, säger Ahlgren.

Att förbereda sig på inbrott hör till en trygg vardag för varje hushåll. Enligt enkäten Vardagsgranskning litar finländarna mest på mycket traditionella sätt att förebygga inbrott. Var fjärde (25 %) begär att grannen eller någon bekant tömmer postlådan eller besöker bostaden då och då. Cirka var tredje (29 %) försöker ordna så att bostaden ser bebodd ut under semestern. Hela 36 % låter bli att berätta om sina semesterresor på sociala medier.

Dessa är mycket viktiga metoder men inbrottens allmänhet berättar att det även finns att förbättra vad gäller att skydda sig mot inbrott. 20 % av finländarna berättar till exempel att de inte vidtar någon av de föreslagna åtgärderna eller inte alls skyddar sig mot inbrott.

 1. 1.

  Goda grannförhållanden. Grannen är ofta den första som upptäcker inbrottsspåren eller något misstänksamt på gården. Därför är det viktigt att ha så goda grannförhållanden som möjligt. Under semestern kan man komma överens med grannen om att denne håller ett öga på gården till exempel i samband med att hen vattnar blommor eller hämtar post.

 2. 2.

  Ett hem som ser bebott ut. Ett hem som ser bebott ut förebygger effektivt inbrott. Till exempel kan man enkelt tidsinställa inom- och utomhusbelysningen med hjälp av timers.

 3. 3.

  Låsningar i skick. Det är svårare att bryta sig in i ett hus som är ordentligt låst. I första hand ska man ha ordentliga lås vid alla ingångar till huset och gårdsbyggnaderna. Det är även skäl att överväga förstärkta dörrar och säkerhetslås för dörrar när man planerar ett inbrottssäkert hem. Fordonsnycklar och andra nycklar ska förvaras på ett säkert ställe eller tas med på resan.

 4. 4.

  Inbrottslarm och deras märkningar. Ett inbrottslarm kan skrämma tjuvar. Redan dekaler om larmanordningar håller ofta tjuven borta.

 5. 5.

  Att värna om sin integritet. Det är skäl att undvika att offentligt berätta om sina semesterresor för att tjuvarna inte ska veta om att bostaden står tom.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 085 finländare under tiden 27. 5–3.6.2022. Respondenterna representerar befolkningen i landet i åldrarna 15–79 år, utöver Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och den statistiska felmarginalen är cirka 3,0 procentenheter.