Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet29.7.2022

Enkät: många har varit tvungna att minska på sitt bilande på grund av dyrare bränsle – Läs tips för ekonomisk bilkörning

Av LokalTapiolas enkät framgår att merparten av finländarna har ändrat sin bilanvändning eller sina tankar om bilande på grund av de högre bränslepriserna. Till bilandet uppskattas i genomsnitt gå cirka 330 euro per månad varav största delen består av energikostnader. Vi samlade tips för en ekonomisk bilkörning.Jämför och köp

Priset på bensin och diesel har stigit betydligt under de senaste åren och speciellt denna vår till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Detta har tvingat många finländare att minska på sin bilkörning eller att ändra sin syn på användningen av bilen. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning berättade knappt hälften (44 %) av bilisterna redan i början av sommaren att de strävar efter att köra bara nödvändiga resor och en dryg tiondedel (14 %) att de har varit tvungna att minska på bilandet då de inte har råd.

- Enligt enkäten strävar en fjärdedel av bilisterna efter att köra mera ekonomiskt än tidigare vilket i själva verket är en ganska liten andel. Det kan hända att man inte känner till inverkan av ett ekonomiskt körsätt på bränslekostnader eller så anser man att den egna bilkörningen redan är ekonomisk. Genom ett förutseende körsätt dvs. till exempel genom att undvika onödiga accelerationer, inbromsningar och hög fart kan dock alla förare minska sin bränsleförbrukning. Ett förutseende körsätt ökar samtidigt också trafiksäkerheten, minskar koldioxidutsläppen och kan också minska behovet av bilservice och att däcken slits, berättar LokalTapiolas direktör Tapani Alaviiri som svarar för trafiksäkerheten och biltjänsterna.

Enligt enkäten Vardagsgranskning har de ökade priserna på fossila bränslen påverkat de flesta bilande finländarna på ett eller annat sätt: bara var fjärde upplever att deras bilande inte har ändrats på något sätt. Till exempel cirka var tredje (28 %) berättar att de jämför priserna på servicestationerna noggrannare än tidigare. Också var tionde (9 %) har börjat fundera på att övergå till elbilism och en aning färre till någon annan alternativ drivkraft.

- Ökningen i bensin- och dieselpriserna sker samtidigt som många andra brytningar inom trafiken. Det kan hända att detta tyder på en ändring i vår trafikkultur mot ett allt mera ekonomiskt, säkert och miljövänligt håll. Åtminstone behöver vi alla nu börja tänka på vår energiförbrukning.

Till bilandet används cirka 330 euro per månad

Literpriset på bensin har som dyrast varit klart över 2,50 euro i sommar. Enligt Statistikcentralens veckovisa uppföljning steg medelpriset på 95-oktanig bensin som högst till 2,57 euro och på 98E3-bensin till 2,67 euro i mitten på juni. Diesel har i genomsnitt tankats som dyrast till ett medelpris på 2,53 euro.

LokalTapiolas enkät verkställdes i början av sommaren när bränslepriserna steg i snabb takt. Alldeles under de senaste veckorna har försäljningspriserna sjunkit en aning till exempel i och med att världsmarknadspriset på råolja har sjunkit och regeringen har beslutat om att sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen.

Allt som allt består en stor del av bilkostnaderna av bränsle eller annan energi. I Vardagsgranskning frågades också om hur mycket pengar finländarna uppskattar att de allt som allt använder för bilkörning varje månad. Enligt medeltalet av svaren kostar bilkörningen i genomsnitt 331 euro per månad för finländarna. När man frågade om vilka utgifter de beaktade i sin uppskattning nämnde merparten (72 %) bränsle- och övriga energikostnader och cirka hälften nämnde också försäkringar, nödvändig service och underhåll samt skatter. Det var däremot få som beaktade däck- och parkeringskostnader eller anskaffningskostnader för bilen.

- Levnadskostnaderna stiger nu i överlag och även bilkörningen kan bli dyrare också annars än bara gällande bränslekostnaderna. Till exempel har de längre leveranstiderna för nya bilar orsakat press på priserna på begagnade bilar.  Tillgänglighetsproblemen med råvaror och komponenter kan till exempel påverka kostnaderna för biltillverkning, material och däck. Det som konsumenten lättats själv kan påverka är användningen av den egna bilen och ett ekonomiskt körsätt, funderar Alaviiri.

 1. 1.

  Försök förutse situationer, undvik onödiga accelerationer och inbromsningar. Bakom ratten går lönsamheten och säkerheten ofta hand i hand. Med ett förutseende körsätt avses att föraren strävar efter att förutse kommande situationer och då är det möjligt att undvika onödiga accelerationer, inbromsningar och hög hastighet. Dessa förbrukar mera bränsle.

 2. 2.

  Ett ekonomiskt körsätt sparar bränslekostnader med i regel 5–15 procent, uppskattar det statsägda företaget för hållbar utveckling - Motiva. Bilens förbrukning påverkas bland annat av dess motor, vikt, lastning och körförhållanden men med alla slags bilar kan man spara energi genom en ekonomisk körning.

 3. 3.

  Försök köra på landsvägen med en så jämn hastighet som möjligt. Undvik onödiga omkörningar och håll tillräckliga säkerhetsavstånd, varvid du undviker kraftiga inbromsningar. Att öka farten till exempel från 80 till 100 kilometer i timmen kan märkbart öka bränsleförbrukningen eftersom luftmotståndet ökar samtidigt. Farthållaren kan underlätta att hålla en jämn fart.

 4. 4.

  Planera rutten i förväg så att du undviker extra körkilometer.

 5. 5.

  Håll ögonen på trafiken och tillräckligt långt framför på vägen speciellt på landsvägar. På detta sätt hinner du förutse och kan observera olika situationer i tillräckligt god tid.

 6. 6.

  Serva bilen så att förbrukningen inte ökar. En hackande motor kan använda mera bränsle så kom ihåg en regelbunden service. Kontrollera även däckens lufttryck så att bilen går smidigt. En skidbox eller annan onödig last ökar vikten och luftmotståndet så ha inte med dem i onödan.

 7. 7.

  Följ förbrukningen. Bränslet du sparar genom ett mera ekonomiskt körsätt kan uppmuntra dig till att spara ytterligare! I de nyare bilarna syns den aktuella bränsleförbrukningen i kördatorn. För en äldre bil kan man räkna ut bränsleförbrukningen traditionsenligt till exempel enligt tankningsgångerna och körkilometrarna.

 8. 8.

  Ett förutseende körsätt lönar sig även med el- och hybridbilar såsom även med andra alternativa drivkrafter. En bil som utrustats med en elmotor kan också dra nytta av energin från rullande motorbromsningar då den laddar batteriet (sk. regenerativ bromsning).

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 085 finländare under tiden 27. 5–3.6.2022. De representerade landets befolkning i åldrarna 15–79 år (med undantag av de som bor i landskapet Åland). På frågorna om inverkan av förhöjda bränslepriser samt om driftskostnader för bilkörning svarade cirka 500 personer som har kört bil under de senaste 12 månaderna eller äger en bil. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS och felmarginalen är cirka +/- 3,0 procentenheter beträffande hela materialet.